Fala upałów: obowiązki i kreatywność pracodawców oraz zawody podwyższonego ryzyka – komentarz eksperta rynku pracy Mikołaja Zająca, prezesa Conperio

Tegoroczny początek wakacji to iście tropikalna pogoda. Lato zawitało do kraju z temperaturami grubo powyżej 30-stu stopni Celsjusza. Z tego faktu cieszą się z pewnością osoby wypoczywające na urlopach, nieco mniej – pracownicy wykonujący swoje codzienne obowiązki. Co w przypadku, gdy w zakładzie pracy nie ma klimatyzacji? Jakie są obowiązki pracodawców względem podwładnych? Pracownicy których zawodów są szczególnie narażeni podczas takiej pogody? Czy mogą odmówić pracy? 

Komentarza udziela Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes polskiej firmy doradczej Conperio. 

– Oczywiście zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i BHP, szef musi zapewnić swoim podwładnym dostęp do wody pitnej oraz wody higieniczno-sanitarnej. Pracodawca powinien także zezwolić na robienie przerw w trakcie pracy, ale ich częstotliwości i długość zależy w głównej mierze od jego indywidualnych rozporządzeń, podobnie z resztą jak ewentualne skrócenie czasu pracy. Pracownicy biurowi, przebywający w nowoczesnych budynkach wspierani są oczywiście klimatyzacją. Ale co w przypadku starych budynków i hal produkcyjnych z niewydolnymi systemami wentylacyjnymi? Tutaj ważna jest kreatywność właścicieli, a wskazane jest np. rozstawienie wentylatorów. Jedna ze współpracujących z nami firm wykazała się pomysłowością i oprócz wentylatorów, na hali produkcyjnej ustawiła także zamrażalki z sorbetami dla pracowników – informuje Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes polskiej firmy doradczej Conperio. 

– Chciałbym zwrócić również uwagę, że istnieją zawody, których wykonywanie podczas upałów obarczone jest szczególnie wysokim ryzykiem. Chodzi przede wszystkim o osoby pracujące w różnego rodzaju chłodniach oraz mroźniach. Niewłaściwe przygotowanie do pracy w chłodni powoduje, że pracownicy narażeni są na różne dolegliwości oraz choroby, a bardzo wysokie niebezpieczeństwo potęgują dodatkowo właśnie fale upałów. W zależności od wykonywanego zawodu, temperatura w tego typu miejscach może wynieść nawet poniżej 20 stopni Celsjusza. Bardzo ważne, by pracownicy mieli możliwość „odtajać” w zapewnionym do tego, odpowiednim pomieszczeniu z nieco obniżoną temperaturą. Różnica temperaturowa wynosząca grubo ponad 50 stopni może spowodować istny szok dla organizmu. W krytycznym przypadku może zakończyć się to dla takiego pracownika zawałem serca, a w konsekwencji nawet śmiercią – wyjaśnia ekspert. 

– Niezależnie od wykonywanego zawodu, apeluję do wszystkich pracodawców i pracowników o wzmożoną ostrożność i monitorowanie swojego zdrowia podczas fali upałów. Jednocześnie przypominam, że w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków. Pracodawca nie może odebrać pracownikowi wynagrodzenia za taki okres odstąpienia od wykonywania zadań. Dodatkowo narażony jest na karę grzywny – od 1 do 30 tys. złotych – podsumowuje Mikołaj Zając. 

***

O CONPERIO

Conperio to największa i najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Conperio zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej. Nowoczesne rozwiązania Conperio gwarantują klientowi pełną kontrolę nad podejmowanymi działaniami, które są indywidualnie dopasowywane do danego zakładu pracy z uwzględnieniem jego specyfiki. Działania firmy prowadzone są wielopłaszczyznowo – od analizy sytuacji wyjściowej u pracodawcy i porównania jej z innymi firmami z branży i/lub regionu, przez badanie czynników wpływających na poziom absencji chorobowej, aż po działania terenowe oraz analizę przyczyn w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie. Misją firmy jest dostarczanie pracodawcom obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu ich efektywnego obniżenia.