Autodesk BIM DAYS 2023 | Ekosystem danych za nami

Za nami dziewiąta już edycja BIM DAYS, w tym roku pod hasłem Ekosystem danych. W konferencji, w trybie stacjonarnym i online, wzięło udział 1000 osób.

Warszawa, grudzień 2023 – BIM DAYS 2023 | Ekosystem danych to 3 dni wypełnione 40 sesjami merytorycznymi. Dyskusje toczyły się wokół rosnącej cyfryzacji przedsiębiorstw z całej branży, zrównoważonego rozwoju, którego założenia są coraz częściej wplatane w inwestycje oraz danych i współpracy opartej o ich wykorzystanie.

– Konferencja BIM DAYS 2023 pokazała, jak bardzo wszystkie podmioty zaangażowane w proces inwestycyjny potrzebują wspólnego ekosystemu wymiany danych. Skuteczna komunikacja w całym procesie wpływa na jakość projektu, ograniczenie liczby błędów. Z kolei dane, ich analiza pozwolą na optymalizację i podnoszenie produktywności w branży. Rosnące zainteresowanie ze strony wykonawców, inwestorów i zarządców nieruchomości daje szansę na większą współpracę, właśnie w oparciu o dane – podsumowała Agnieszka Staniewicz, Account Based Marketing Manager, Autodesk.

Nowym punktem w agendzie była sesja poświęcona produkcji dla branży budowlanej, szczególnie istotnej zwłaszcza w kontekście mierzenia wbudowanego śladu węglowego. Jest to zagadnienie wymagające współpracy całego rynku.

Przyszłość to chmura i dostęp do informacji

W wystąpieniu otwierającym konferencję Yuri van de Laak, Director, AEC+O Sales, DACH & Eastern Europe, Autodesk,  przedstawił ewolucję, którą przeszło i przechodzi projektowanie i wspomagany cyfrowo proces budowlany. Dzięki nowemu podejściu do projektowania i zarządzaniu danymi w chmurze obecnie mówimy o kompleksowym zarządzaniu informacją o budynku w całym jego cyklu życia, z czego czerpać korzyści mogą wszyscy uczestnicy procesu budowlano-inwestycyjnego.

– Klienci będą mogli pracować w środowisku hybrydowym, wykorzystując już istniejące aplikacje desktopowe do części zastosowań oraz możliwości, które daje Autodesk Forma i dostęp do danych w chmurze – do innych. Dzięki wspólnemu ekosystemowi danych otwieramy do nich dostęp dla wszystkich zainteresowanych. Chcemy, by ludzie pracowali skupiając się na innowacjach, nie ograniczeniach – powiedział Yuri van de Laak.

Na jakim etapie jest cyfryzacja polskich firm z sektora budowlanego?

Debatę otwierającą „Transformacja cyfrowa – strategia czy walka na pilotażach” poprowadził Przemysław Nogaj, Territory Account Sales Executive Poland, Autodesk. Jak wygląda poziom cyfryzacji polskich przedsiębiorstw? Kto jest inicjatorem zmian? Jak lepiej wykorzystywać dane powstające w trakcie procesu budowlanego? – na takie pytania odpowiedzi szukali zaproszeni paneliści.

– W ciągu ostatnich kilku lat zrobiliśmy duży krok do przodu i nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o stosowanie rozwiązań cyfrowych. Mamy świadomych inwestorów, projektantów i wykonawców i jesteśmy w stanie „przeskoczyć” pewne etapy wdrożeń, które występowały na Zachodzie i przejść od razu do bardziej zaawansowanych rozwiązań. Przed nami interoperacyjność: działanie na wspólnych standardach, które jeszcze wymagają opracowania i podnoszenie świadomości, zwłaszcza inwestorów publicznych – powiedział Maciej Smoliński, Menedżer zespołu VDC, Skanska S.A.

Zrównoważone budownictwo – nowa normalność?

Konferencja dotycząca działalności branży budowlanej nie mogła obejść się bez zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju, ponieważ szacuje się, że budownictwo jest odpowiedzialne za ok. 40 proc. światowej emisji CO2. W panelu prowadzonym przez Magdalenę Wojtas z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wyraźnie przewijał się motyw dużej roli prawodawstwa i powiązanych z nim zmian w procesie projektowym, budowlanym i inwestycyjnym, ale także możliwości wspierania projektowania odpowiedzialnego środowiskowo przez nowe rozwiązania informatyczne.

– Technologia jest w stanie zniwelować lukę kompetencyjną. Chociażby analizy środowiskowe stają się tak dostępne, jak nigdy wcześniej. Dzięki Autodesk Forma możemy w krótkim czasie otrzymać analizę, na którą kiedyś czekaliśmy dwa tygodnie… Nowe narzędzia zwiększają dostępność metod, co pociągnie za sobą zainteresowanie architektów, pozytywnie wpływając na jakość projektów i otoczenia, w którym żyjemy – powiedział Jan Rubel, Design Technology Director, Kuryłowicz & Associates.

Dane w centrum uwagi

Trzecia debata poświęcona była zagadnieniom związanym z wykorzystaniem danych i współpracy między poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego. Dzięki obecności wśród dyskutantów przedstawicieli projektantów, generalnych wykonawców i inwestorów można było przyjrzeć się temu tematowi ze wszystkich punktów widzenia.

– Największą korzyścią metodyki BIM jest ograniczanie ryzyk. Problemy wynikające z kolizji lub posługiwania się przez podwykonawców nieaktualną dokumentacją na etapie budowy przestają występować, ponieważ proces jest transparentny dla wszystkich jego uczestników, a dane są na bieżąco aktualizowane. Oszczędności wynikające ze stosowania BIM czy CDE nie polegają na tym, że wylejemy mniej betonu na budowie, ale na tym, że unikniemy niepotrzebnych kosztów – powiedział Adam Samsonowicz, BIM Manager, Dom Development.

Podobnie jak w latach ubiegłych swoimi doświadczeniami dzielili się praktycy. Wśród nich przedstawiciele firm: Algorable, APA Wojciechowski Architekci, EPR Architecst, Danfoss, Dom Development, Dura Vermeer, Enprom, Fort Polska, Frescon, HAG, Invest Komfort, PBPA, PKBI, PM, PM Group, PORR, R&D, Rebel Concept, Scan3D, SRDK Architekci, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Strabag SA, TA, Tech Engineering, ThinkCo, 7R

Na uwagę zasługuje bardzo szeroki zakres tematyczny. Prelegenci pokazywali w jaki sposób wdrażać BIM w organizacji, jak zarządzać zespołem pracującym w BIM, ale również jak optymalizować i automatyzować pracę. Znaczącym wątkiem była współpraca, w tym w oparciu o platformę CDE. Zainteresowanie wzbudził również blok tematyczny z prezentacjami poświęconymi stosowaniu BIM w branży retail.

– Dużą i ważną częścią BIM DAYS są zawsze prezentacje oparte na doświadczeniach użytkowników rozwiązań Autodesk. Tak też było w tym roku. Liczymy, że przyszłoroczna konferencja będzie równie ciekawa pod tym względem i już teraz zapraszamy do aktywnego udziału. Rozwój płaszczyzny wymiany doświadczeń i edukacja rynku to wartość dodana każdej z edycji BIM DAYS – mówi Agnieszka Staniewicz.

Informacje o konferencji

BIM DAYS 2023 | Ekosystem danych

Konferencja hybrydowa, 20-30 listopada 2023

Patroni instytucjonalni: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Rada Centrów Handlowych, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

Partnerzy Złoci:  Dell Technologies, Esri Polska

Partner Srebrny: Profi Partner, Autoryzowany Dystrybutor Leica Geosystems

Partnerzy Autodesk: AEC Design, Arkance Systems, Graitec, Man and Machine, MAT, Procad.

Informacje o Autodesk

Autodesk zmienia sposób projektowania i tworzenia świata. Nasza technologia obejmuje architekturę, inżynierię, budownictwo, projektowanie produktów, produkcję, media i rozrywkę. Umożliwia innowatorom z całego świata wyjście naprzeciw wyzwaniom, niezależnie od ich skali. Od bardziej zielonych budynków, poprzez coraz inteligentniejsze produkty, po produkcję zachwycających hitów kinowych. Oprogramowanie Autodesk pomaga naszym klientom projektować i tworzyć lepszy świat dla wszystkich. Więcej informacji na www.autodesk.pl, www.facebook.com/Autodesk.Poland

#MakeAnything