Trans Polonia rozwija przewozy płynnej chemii na rynku niemieckim

Według danych niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego niemieckie firmy chemiczne zlecają każdego dnia przewiezienie średnio ok. 155 tys. t chemikaliów, większość transportem kołowym. W ubiegłym roku zestawy cysternowe Trans Polonia Group (TPG) pokonały na relacjach niemieckich ponad 7 mln km, przewożąc setki tysięcy ton płynnych substancji chemicznych. Cysterny polskiego przewoźnika były załadowywane i rozładowywane na terenie Niemiec blisko 10,5 tys. razy. TPG funkcjonuje w Polsce i na wielu rynkach zachodniej Europy, jednakże rynek niemiecki pozostaje kluczowym obszarem jej działalności. To właśnie tam znajduje się należąca do Grupy spółka TPG International, z siedzibą w Hilden w rejonie Zagłębia Ruhry. Operacje TPG są realizowane zarówno przez tę firmę, jak i bezpośrednio z Polski.

Popyt na oferowane przez nas usługi systematycznie rośnie, a rynek niemiecki wciąż jest dla nas jednym z wiodących. Można powiedzieć, że niezależnie od zawirowań ekonomicznych oferuje dużo pracy, a nasza działalność na nim stabilnie się poszerza. W ciągu ostatnich miesięcy udało się nam zwiększyć portfolio klientów, zdobyliśmy nowe kontrakty, braliśmy udział w wielu przetargach. Cyklicznie rozbudowujemy flotę o kolejne jednostki transportowe, głównie do przewozu płynnej chemii. Zleceń nie brakuje, co widać po naszych wynikach finansowych. Jasno pokazują, że potencjał chemii cały czas rośnie – mówi Adriana Bosiacka, dyrektor operacyjna i członek zarządu Trans Polonii SA.

Jak zaznacza, branża ma oczywiście swoje problemy, będące pochodną m.in. wysokich cen energii. Ale podkreśla, że ok. 30% podstawowych chemikaliów opiera się pośrednio lub częściowo na gazie ziemnym. Wojna w Ukrainie zdecydowanie odbiła się na rentowności niemieckiego przemysłu i zagroziła nie tylko utrzymaniu konkurencyjności niemieckich towarów, ale także ich produkcji. Jednym z rozwiązań tego problemu stały się pływające gazoporty, oparte na technologii Floating Storage Regasification Unit. Jest to pływająca jednostka regazyfikacyjna mająca zdolności magazynowania gazu. Pierwszy gazoport, w porcie w Wilhelmshaven, został uruchomiony pod koniec 2022 r. Rok później rozpoczął pracę drugi – w Brunsbüttel. Teraz dołączył do nich trzeci pływający terminal LNG, który ma zostać zainstalowany w Stade, porcie na brzegu Łaby u wejścia do Hamburga.

Tym, co na pewno dotknęło całą branżę transportową na rynku niemieckim, jest spory wzrost myta – dodaje Adriana Bosiacka. – Nie jest to jednak aspekt, na który nie byliśmy przygotowani. Zawsze planujemy działania przyszłościowo i prewencyjnie, dobrze przewidujemy trendy rynkowe, dlatego jesteśmy gotowi na każde warunki.

Potencjał rozwoju na rynku niemieckim wciąż jest znaczący. Na terenie Niemiec mieści się wiele przedsiębiorstw chemicznych, także tych największych w Europie (znajdują się tam całe parki przemysłowe). Dlatego też gama transportowanych przez TPG produktów jest szeroka. Spółka przewozi towary zarówno niebezpieczne (np. heksanol, aceton czy fenol stopiony), jak i neutralne (chociażby lateks, parafiny, żywicę polimerową czy oleje bazowe).

TPG od lat działa na terenie Niemiec bardzo prężnie, traktując ten rynek jako kraj docelowy wielu transportów, a także kraj wywozowy i oczywiście tranzytowy. Aż ok. 37% udziału w naszych całkowitych przebiegach mają kilometry pokonane na terenie Niemiec. Utrzymujemy ten poziom pomimo obserwowanego od dwóch lat spowolnienia w niemieckiej gospodarce – podsumowuje Adriana Bosiacka.

Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego informowało na początku marca, że w lutym tego roku przemysł chemiczny wykazywał pozytywne tendencje na rynku zamówień w branży chemicznej.

Bosiacka uzupełnia, że ogromny potencjał rozwoju Trans Polonia zauważa również na rynkach Beneluksu. Wiąże się to głównie z portami ARA, które przyjmują coraz więcej towarów importowanych z krajów pozaeuropejskich. Spółka odbiera określone produkty z terminali i zawozi je bezpośrednio do celu wskazanego przez klienta w wybranym miejscu Europy. Oczywiście także w Niemczech.