Liczy się przede wszystkim szybkość obsługi, boty w contact center na razie tylko irytują Oczekiwania Polaków dotyczące obsługi klienta

W kontaktach z działami obsługi klienta Polacy przede wszystkim oczekują szybkości i efektywności działania. W tym kontekście trudno się dziwić, że kiedy kontaktujemy się z działem obsługi najbardziej irytują nas rzeczy, które wydłużają czas załatwienia naszej sprawy, jak długie oczekiwanie na kontakt z konsultantem, liczne przełączanie pomiędzy różnymi osobami oraz łączenie z automatem – wynika z drugiej edycji badań Armatis Customer Experience Index.

O oczekiwaniu Polaków szybkiego i efektywnego działania obsługi klienta świadczy niemal 60% wskazań na rozwiązanie sprawy w pierwszym kontakcie, jako najważniejszej cechy wpływającej na ich zadowolenie. W dalszej kolejności respondenci wskazywali na szybką (48%) oraz wielokanałową (37%) obsługę, możliwość kontaktu w trybie 24/7 (28%), a także więcej opcji do samodzielnego załatwienia sprawy (27%). Niemal co czwarty uczestnik badania wskazywał także, że oczekuje większej uprzejmości ze strony konsultantów pracujących w call i contact center, a także bardziej spersonalizowanego kontaktu.

„Stając przed koniecznością wyboru jednego sposobu kontaktu z działem obsługi, badani najczęściej zdecydowalibyśmy się na telefoniczną rozmowę z człowiekiem (30%), co piąta osoba preferowałaby kontakt twarzą w twarz, a potem kontakt przez czat (13%) lub e-mail (11%). Jedna na dziesięć osób nie wyobraża sobie sytuacji, w której nie miałaby wyboru sposobu kontaktu z obsługą klienta. Na uwagę zasługuje bardzo niska pozycja botów – kontakt z nim preferowałoby zaledwie 1% respondentów” – mówi Krzysztof Lewiński, Dyrektor Krajowy w firmie Armatis Polska, która jest jednym z największych działających w Polsce outsourcerów obsługi klienta i sprzedaży.

Co nas irytuje kiedy dzwonimy na infolinię?

Do najbardziej irytujących kwestii dotyczących obsługi klienta należą: długi czas oczekiwania na kontakt (64%), liczne przełączenia między osobami (45%), a także brak możliwości rozmowy z konsultantem (44%). Na kolejnych miejscach znalazły się muzyka puszczana w trakcie oczekiwania na połączenie z konsultantem (35%), konieczność autoryzacji przy każdym kontakcie z działem obsługi (23%), prośby o wypełnienie ankiety badającej jakość obsługi po każdej rozmowie (18%), a także zbytnie spoufalanie się konsultanta podczas rozmowy (12%).

„Polacy byliby skłoni w pewnym stopniu wybaczyć niedostatki w jakości obsługi markom, które oferują swoje produkty i usługi w niskich cenach (37%) oraz takim, które kojarzą z wygodą korzystania (26%) oraz które po prostu lubią (13%). Jednocześnie jednak co czwarty z nas uważa, że nic nie tłumaczy złej obsługi klienta” – komentuje Krzysztof Lewiński.

Badanie Armatis Customer Experience Index zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie firmy Armatis w październiku 2022 roku. Głównym celem badania było sprawdzenie oczekiwań Polaków odnośnie ich doświadczeń w zakresie obsługi klienta. W ramach badania wykonano 819 ankiet internetowych na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków.

Dodatkowe informacje o Armatis

Armatis to firma wywodząca się z Francji, która od ponad 30 lat tworzy rozwiązania outsourcingowe dla przedsiębiorstw. Dotyczą one wielokanałowego wsparcia klienta, sprzedaży, helpdesku oraz innych rozwiązań B2C i B2B, które są dostarczane w ponad 14 językach i zgodnie z wizją zawartą w haśle „Your customer first”. Ofertę Armatis wyróżnia przede wszystkim elastyczność, która umożliwia klientom łatwe i szybkie skalowanie zespołu obsługi klienta i sprzedaży stosowanie do potrzeb, ale także know-how wynikający z ponad 30 lat działalności na rynku, innowacyjność i wypracowane procesy zarządzania. Armatis aktualnie zatrudnia na całym świecie ok. 9000 osób, a w Polsce ok. 2000. Dodatkowe informacje na temat Armatis Polska są dostępne na stronie: https://www.armatis.com/pl.