KRYTERIA ESG STAJĄ SIĘ KLUCZOWE DLA BRANŻY PRIVATE EQUITY

Warszawa, 21 kwietnia 2022 r. – Odpowiedzialność za ludzi i środowisko staje się kluczową przesłanką inwestycyjną w branży private equity. Już 70 proc. instytucji dostarczających kapitał funduszom private equity uwzględnia w swojej polityce inwestycyjnej kryteria ESG, wynika z badania firmy doradczej Bain & Company. Rośnie też grupa inwestorów, którzy uważają, że wdrażanie strategii ESG przekłada się na wyższe wyceny spółek.

Kryteria ESG (Environmental, Social, Governance) służą do pozafinansowej oceny firm, kwantyfikując podejmowane przez nie działania na rzecz ochrony środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i ład korporacyjny (G).

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Bain & Company i Institutional Limited Partners Association (ILPA) połowa instytucji inwestujących w fundusze private equity (tzw. limited partners) na świecie, jako jeden z głównych powodów uwzględnienia standardów ESG w swojej polityce inwestycyjnej, wskazała, że zwiększają one stopy zwrotu z inwestycji. Kwestie zrównoważonego rozwoju bardzo poważnie traktowane są zwłaszcza przez inwestorów europejskich. Około 70 proc. ankietowanych z Europy twierdzi, że spółki, które realizują cele ESG, osiągają wyższe wyceny od tych, które nie mają takich strategii.

Jak pokazuje badanie, 93 proc. inwestorów powierzających swoje pieniądze funduszom private equity, zrezygnowałoby z inwestycji w przypadku wątpliwości dotyczących ESG. Blisko 80 proc. inwestorów z Europy postrzega brak działań w kierunku poprawy słabych wyników ESG jako czynnik uniemożliwiający inwestycję. 

– ESG to już nie jest tylko sprawa wizerunku czy mody, ale coraz istotniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Co więcej, ambicją inwestorów nie jest jedynie zabezpieczenie spółek portfelowych przed ryzykiem związanym z niespełnianiem kryteriów ESG, lecz także wykorzystanie strategii w tym obszarze do wyróżnienia się na tle konkurentów, wobec klientów i pracowników. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na wzrost wartości inwestycji – powiedział Paweł Szreder, Młodszy Partner Bain & Company Poland/CEE.

Oznacza to także, że spółki, które nie spełniają kryteriów ESG, będą miały coraz większe problemy z pozyskaniem finansowania – dodał.

Fundusze private equity odgrywają coraz większą rolę na rynku fuzji i przejęć, dysponując obecnie rekordowym środkami na inwestycje w wysokości 3,4 bln dolarów. Biorąc pod uwagę deklaracje instytucji kierujących środki do tych funduszy, a także rosnącą presję ze strony regulatorów, rządów i instytucji finansowych, można przyjąć, że gros tych pieniędzy trafi właśnie do firm, które poważnie traktują strategie zrównoważonego rozwoju. Jak wynika z marcowego raportu Bain & Company fundusze private equity zainwestowały w ubiegłym roku łącznie 1,1 bln dolarów, najwięcej w historii i prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Fundusze private equity, z którymi na co dzień pracujemy w Polsce, coraz więcej uwagi przywiązują do tego, jak spółki, w które planują zainwestować, podchodzą do kwestii ESG. Tego wymagają od nich ich inwestorzy. ESG staje się więc samym stałym elementem badania due diligence przejmowanych spółek – powiedział Paweł Szreder.

Wiele spółek od lat podejmuje działania związane z ochroną środowiska i klimatu, na przykład redukując zużycie energii pochodzącej z paliw kopalnych. Zdaniem ekspertów Bain & Company rosyjska inwazja na Ukrainę może przyśpieszyć transformację energetyczną w kierunku czystych źródeł energii. To element „E” w układance zrównoważonego rozwoju. Wojna pokazała również jak ważne, także dla biznesu, jest poszanowanie praw człowieka, odpowiedzialność za lokalne społeczności i konieczność niesienia pomocy, czyli część „S” w kryteriach ESG.

Autorzy badania wskazują, że dużym problemem jest obecnie jakość danych dotyczących spełniania kryteriów ESG. Wynika to z braku jednolitych światowych standardów raportowania. W efekcie, trudno jest porównywać i weryfikować deklaracje dotyczące ESG. Inwestorzy zwracają też uwagę na zagrożenie zjawiskiem greenwashingu, które ma na celu jedynie wywoływanie mylnego wrażenia na temat spełniania zasad zrównoważonego rozwoju, a nie podejmowanie faktycznych działań w tym kierunku.

Pełna wersja badania jest dostępna pod linkiem:

https://www.bain.com/globalassets/noindex/2022/bain_report_global-private-equity-report-2022.pdf

BAIN & COMPANY

Bain & Company to jedna z największych firm doradztwa strategicznego na świecie. Konsultanci Bain wspierają zarządy firm w podejmowaniu kluczowych decyzji z zakresu strategii, organizacji, fuzji i przejęć oraz we wdrażaniu innowacyjnych technologii. Bain & Company jest też wiodącym doradcą funduszy private equity. Firma angażuje się w działania pro bono, realizując 10-letni program o wartości ponad 1 mld dolarów, w ramach którego bezpłatnie świadczy usługi doradcze na rzecz organizacji walczących z nierównościami społecznymi i rasowymi oraz działających na rzecz rozwoju, edukacji i ochrony środowiska. Firma powstała w 1973 roku w USA i posiada 63 biura w 38 krajach na świecie. O skuteczności Bain & Company świadczą wyniki klientów.