Faktoring dla klientów z rozproszonym portfelem należności

Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, w pierwszym półroczu 2023 roku firmy faktoringowe sfinansowały bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 225,7 mld zł. Obsługa faktoringowa rozproszonego portfela należności stanowi wyzwanie operacyjne zarówno dla branży, jak i klientów korzystających z takiej formy finansowania. Unikalna oferta data faktoringu optymalizuje ten skomplikowany proces monitoringu oraz rozliczania poszczególnych transakcji.

W tradycyjnej formule faktoringu prowadzona jest podwójna rachunkowość – finansowane i obsługiwane są konkretne dokumenty księgowe. Firma faktoringowa ma pełną kontrolę nad wpływami od kontrahentów. W przypadku odpowiednio opisanych przelewów od kontrahentów oraz korespondujących z nimi rozliczeń, proces ten można w pewnym zakresie zautomatyzować i usprawnić. Faktor prowadzi własny rejestr spłat dokonanych przez kontrahentów. Dla portfela, w którym znajduje się już nawet dwudziestu odbiorców oraz znaczna liczba faktur i ewentualnych korekt, weryfikowanie należności i ingerencja w relacje z kontrahentami może stanowić duże wyzwanie operacyjne.

Usługa data faktoringu, czyli sposobu wymiany informacji między firmą faktoringową a klientem, eliminuje obciążenie, jakim jest ciągły monitoring spłat i odpowiednie alokowanie płatności. Finansowanie odbywa się za pomocą rozliczenia sald, które może być aktualizowane nawet kilkukrotnie w ciągu dnia. To klient wskazuje firmie faktoringowej, który z odbiorców dokonał płatności i jakie faktury powinny być uznane za spłacone. Powoduje to faktyczne działanie usług faktoringowych w tle prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.

Data faktoring w Polsce to wciąż rozwiązanie niszowe, mimo że jest popularne w Europie Zachodniej. Przedsiębiorcy w kraju przyzwyczajeni są do rozliczeń za konkretny dokument, co z uwagi na znaczną liczbę faktur, może skłaniać ich do poszukiwania bardziej komfortowego sposobu zarządzania cash flow. Model saldowy data faktoringu daje nam możliwość pracy na naprawdę dużych zbiorach dokumentów. Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów posiadających nawet 3-4 tysiące kontrahentów czy w finansowaniu nawet kilkudziesięciu tysięcy faktur. Środki mogą być wypłacane nawet trzy razy dziennie na podstawie przesyłanej aktualizacji sald księgowych. To przypadki, gdzie tradycyjnie rozumiany faktoring zwyczajnie by się nie sprawdzał – mówi Paweł Nowak, członek zarządu BNP Paribas Faktoring.

Data faktoring, jako sposób wymiany informacji, jest dostępny dla dowolnego modelu faktoringu. Korzyścią dla firm decydujących się na takie rozwiązanie jest przede wszystkim zwiększenie potencjału finansowania należności – niewspółmiernie wyższe i bardziej elastyczne rozwiązanie, które może być również finansowaniem poza bilansowym. Tego typu rozwiązania to istotny element oferty BNP Paribas Faktoring, dostępny dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

***

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. jest spółką faktoringową, należącą do Grupy BNP Paribas Factoring, lidera na międzynarodowym rynku faktoringu z 50-letnim doświadczeniem oraz siecią spółek funkcjonujących w 17 krajach Europy, Azji i Afryki.

BNP Paribas Faktoring w Polsce działa od 2006 roku i jest jedną z najszybciej rozwijających się firm faktoringowych na rynku, zajmując czołowe miejsca w rankingach firm faktoringowych, publikowanych przez Polski Związek Faktorów. Swoją ofertę kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz rolno-spożywczych, prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Korzystając z doświadczeń światowej grupy, spółka oferuje rozwiązania również dla międzynarodowych grup kapitałowych, których celem jest jednolite podejście do faktoringu we wszystkich podmiotach. Oferta spółki dostępna jest także w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. na terenie całego kraju.

Spółka jest członkiem światowych i polskich organizacji, zrzeszających firmy faktoringowe, m.in. Polskiego Związku Faktorów i FCI (Facilitating Open Account – Receivables Finance).

Więcej informacji:

www.faktoring.bnpparibas.pl