EDP Energia Polska: Biznes nie powinien zwlekać z inwestycjami w fotowoltaikę

– Dane pokazują, że opłacalność inwestycji w fotowoltaikę nabiera dla biznesu w Polsce strategicznego znaczenia; w zaledwie rok zainteresowanie instalacjami PV wzrosło niemal dwukrotnie – mówi Ireneusz Kulka, Country Manager EDP Energia Polska.

Obserwujemy bardzo dużą dynamikę na rynku rozwiązań PV dla biznesu. Fotowoltaika stała się najszybciej rozwijającą się technologią odnawialnych źródeł energii w Polsce i w ślad za instalacjami konsumenckimi podąża zapotrzebowanie firm na tańszą energię. Szczególnie widać to w biznesach o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym – dodaje Ireneusz Kulka.

Obecnie łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, szacunki mówią o przekroczeniu granicy 12 GW na koniec tego roku i znaczącym przyspieszeniu w 2023 roku. W porównaniu z 2021 rokiem średnia moc montowanych instalacji PV w tym roku jest większa, co wskazuje na wyższy udział instalacji dla przedsiębiorstw w realizowanych projektach. Jednocześnie w 2021 roku nasz kraj znalazł się na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej fotowoltaiki w Unii Europejskiej. 

WARSZAWA IRENEUSZ KULKA PREZES ZARZADU EDP ENERGIA POLSKA 06/07/2022 fot. MAREK WISNIEWSKI CYFRA

Firmy szukają stabilnego i doświadczonego partnera, który rozumie ich biznes i znaczenie bezpieczeństwa w rozwiązaniach PV. Wychodzimy naprzeciw rzeczywistym potrzebom przedsiębiorców, ponieważ dzięki koncesji na obrót energią elektryczną możemy zarówno dostarczać energię naszym klientom, jak i odkupić od nich jej nadprodukcję. Ma to dla biznesu niebagatelne znaczenie – mówi Ireneusz Kulka, Country Manager EDP Energia Polska.

W czasach zawirowań gospodarczych, inflacji i rosnących cen energii polscy przedsiębiorcy szukają przede wszystkim takiego rozwiązania PV, które przyniesie im realne oszczędności i będzie bezpieczne. 

Instalacje fotowoltaiczne dla biznesu EDP Energia Polska w modelu transakcyjnym PV-as-a-Service pozwalają firmom uniknąć konieczności inwestowania własnych środków. Koszty całej inwestycji pokryte są przez EDP, a klient może korzystać z instalacji PV długookresowo. Bezpieczeństwo inwestycji jest zagwarantowane w kluczowych obszarach: stabilności finansowej i jakości produktu – paneli fotowoltaicznych i monitoringu 24/7 jakości działania instalacji. Dodatkowym atutem, który skłania firmy do tego modelu, jest brak konieczności samodzielnego serwisowania instalacji i jej konserwacji.

Co to oznacza w praktyce? Ireneusz Kulka wyjaśnia: – Jeśli popatrzymy, że instalacja PV ma służyć firmom średnio przez 25 lat, to ogromne znaczenie ma jakość dostarczanych paneli fotowoltaicznych i precyzja wykonania instalacji. To decyduje o mocy, żywotności i efektywności całej instalacji. W EDP wykorzystujemy ogniwa najwyższej klasy, bo dostarczamy je do najbardziej wymagających i strategicznych obiektów na całym świecie. I ostatnia, nie mniej ważna kwestia, serwis 24/7, czyli stały nadzór i kontrola funkcjonowania wszystkich instalacji fotowoltaicznych EDP w Europie przez fachowy zespół inżynierów pracujących w EDP Asset Management Hub (Europejskie Centrum Nadzoru EDP) w Lizbonie.

Energię elektryczną pozyskaną w modelu PV-as-a-Service przedsiębiorstwa w Polsce mogą wykorzystać do własnych potrzeb lub nadmiarową energię wyprodukowaną przez instalację PV częściowo odsprzedać do EDP Energia Polska. 

Ideą tego rozwiązania jest optymalizacja rachunków za energię przez przedsiębiorcę. Nie tylko produkuje ją na własne potrzeby i oszczędza średnio 2030 proc. w wysokości rachunków, lecz także ma jednego partnera, który może odkupić od niego nadmiar wyprodukowanej energii, bądź dostarczyć ją w ramach stosownej umowy. EDP Energia Polska jest jedną z niewielu firm na polskim rynku, która oferuje takie elastyczne wymiarowanie kosztów energii – mówi Ireneusz Kulka.

EDP Energia Polska, wchodząca w skład grupy EDP, międzynarodowego lidera w dziedzinie energii odnawialnej i rozwiązań PV, kontynuuje intensywny rozwój na polskim rynku PV. Tylko w 2022 roku spółka podpisała kontrakty o łącznej mocy ponad 20 MWp, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych, a w I półroczu zainstalowała prawie 10 MWp. Wśród znaczących instalacji biznesowych EDP Energia Polska znalazły się te realizowane właśnie dla sektora przemysłowego – elektrownie fotowoltaiczne i magazyny energii dla PGE, Siarkopolu Tarnobrzeg i spółki z branży wydobywczej. 

EDP Energia Polska za cel postawiła sobie wejście do grona największych graczy na polskim rynku PV, a w kolejnych latach objęcia roli lidera rynku. Aby zrealizować te plany, EDP Energia Polska skupia się z jednej strony na wzroście organicznym, z drugiej na mocnej ekspansji niedawno przejętych spółek – Soon Energy Poland i Zielona-Energia.com. 

***

Informacje na temat EDP Energia Polska

EDP Energia Polska działa na polskim rynku energetycznym od 2020 roku i jest członkiem grupy EDP. Firma dostarcza klientom biznesowym rozwiązania energetyczne i fotowoltaiczne. Sama grupa EDP działa na polskim rynku już od 2007 roku poprzez EDP Renewables Polska, rozwijającą duże projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych. 

Dzięki innowacyjnemu modelowi biznesowemu, jakim jest PV-as-a-Service (pozwalającemu firmom na korzystanie z instalacji fotowoltaicznej bez żadnych początkowych inwestycji), możliwe są realne oszczędności w wysokości rachunków za energię elektryczną. 

EDP Energia Polska zakontraktowała w zeszłym roku w instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 5 MWp. Spółka dąży do ponaddwukrotnego zwiększenia sprzedaży w 2022 roku, nie wliczając w to wzrostu, jaki zapewniają firmie akwizycje Soon Energy Poland i Zielona-Energia.com.

W Lizbonie, w Portugalii, w trybie 24/7 działa Europejskie Centrum Nadzoru EDP, w którym zespół inżynierów zapewnia stały monitoring i kontrolę funkcjonowania wszystkich instalacji PV utrzymywanych przez EDP w Europie.

Informacje na temat grupy EDP

Grupa EDP jest międzynarodową, pionowo zintegrowaną firmą energetyczną. W ciągu czterech dekad swojej działalności firma zbudowała znaczącą pozycję na globalnym rynku energetycznym, grupa EDP jest obecna na 29 rynkach i na 3 kontynentach.

Zatrudniając ponad 12 000 pracowników, grupa EDP jest obecna w całym łańcuchu wartości energii elektrycznej oraz w działalności związanej z komercjalizacją gazu. EDP jest czwartą co do wielkości firmą produkującą energię wiatrową na świecie, a 75 proc. wytwarzanej przez nią energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. EDP dostarcza energię elektryczną i gaz do ponad 9 milionów klientów.

Grupa EDP weszła na giełdę Euronext Lisbon w 1997 roku. Spółki EDP Brasil i EDP Renewables są również notowane na giełdzie. Zrównoważony rozwój jest częścią DNA firmy, dlatego grupa EDP jest członkiem Dow Jones Sustainability Index.