Do 2030 roku Grupa Air France-KLM obniży emisję CO2 o 30%

Organizacja SBTi zatwierdziła zobowiązanie Grupy względem środowiska

Warszawa, 6.12.2022 r.  Grupa Air France-KLM i należące do niej linie zobowiązały się do stopniowego zmniejszania swojego śladu środowiskowego, realizując odpowiedzialną i transparentną strategię. Do 2030 roku* emisja gazów cieplarnianych generowana przez paliwo do silników odrzutowych ma być zredukowana o 30 procent na tonokilometr przychodu (RTK). Dotyczy to emisji mierzonej podczas całego procesu obejmującego produkcję, dostawę i użycie paliwa w samolotach. Powyższy cel został właśnie zatwierdzony przez Inicjatywę Science Based Targets (SBTi) – organizację zajmującą się oceną i weryfikacją zobowiązań firm w zakresie redukcji gazów cieplarnianych w oparciu wiedzę naukową. SBTi potwierdziła też, że cele Grupy Air France-KLM (zakres 1 i 3)** są zgodne z podpisanym w 2015 roku Porozumieniem Paryskim, które zakłada ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C, w celu przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych.

„Grupa opracowała spójne podejście, które powstało w ramach strategii „Kierunek Zrównoważony Rozwój” (Destination Sustainability), mając na celu redukcję emisji CO2 w oparciu o trzy główne filary: modernizacja floty, zrównoważone paliwo lotnicze oraz metody operacyjne. Zatwierdzenie celów przez SBTi jest gwarancją, że strategia dekarbonizacji Grupy Air France-KLM jest zgodna z celami naukowymi”. – powiedział Benjamin Smith, Prezes Grupy Air France- KLM.

Anne Rigail, Dyrektor Generalna Air France skomentowała: „Stojąc w obliczu kryzysu klimatycznego, linie Air France wraz pozostałymi członkami Grupy Air France-KLM, biorą na siebie odpowiedzialność i są w pełni zaangażowane w redukcję śladu węglowego. W tym roku stworzyliśmy skrojoną na miarę aktualnych potrzeb strategię o nazwie Air France ACT. Jest ona oparta na czterech filarach: przyspieszona wymiana floty, stopniowe wdrażanie SAF do naszych lotów poza Francją i Europą, odpowiedzialny względem środowiska pilotaż oraz rozwój transportu intermodalnego dzięki wzmocnionej współpracy z operatorami kolejowymi. Zatwierdzenie celów redukcji emisji CO2 do 2030 r. przez SBTi potwierdza solidność naszego planu dekarbonizacji. Chcemy nadal w transparentny sposób informować o wszelkich naszych działaniach w tym zakresie ich wynikach.”

„KLM, wspólnie z Grupą Air France-KLM ma duże ambicje w zakresie odpowiedzialnego lotnictwa i rozwoju siatki połączeń w równowadze ze środowiskiem. Wymaga to fundamentalnych decyzji dotyczących floty, naszych operacji i wykorzystywanego paliwa. Cele poparte naukowo i związany z nimi kierunek redukcji emisji CO2 zapewniają przejrzystość, a jednocześnie wiążą się z poważnymi wyzwaniami. Aby im sprostać, musimy ściśle współpracować ze sobą oraz z naszymi partnerami z branży w celu opracowania rozwiązań technicznych i innowacji wspierających transformację energetyczną w lotnictwie.” – powiedziała Marjan Rintel, Dyrektor Generalna KLM.

Destination Sustainability – program zrównoważonego rozwoju Grupy Air France-KLM

Grupa Air France-KLM wdraża szereg inicjatyw, tak aby jej działalność miała mniejszy wpływ na środowisko. W tym celu powołała program „Destination Sustainability” (Kierunek Zrównoważony Rozwój), w ramach którego realizuje ustalone cele redukcji CO2 w oparciu o trzy główne filary:

  • Ambitny plan modernizacji i wymiany floty z wykorzystaniem samolotów nowej generacji, których eksploatacja pozwala na obniżenie emisji CO2 o 20-25 procent, w porównaniu z poprzednimi modelami. W tym celu Grupa inwestuje obecnie ponad 2 miliardy euro rocznie w zakup samolotów takich jak Airbus A220, Airbus A320- i A321neo, Airbus A350, Boeing 787 i Embraer 195- E2, które należą do najbardziej wydajnych samolotów w swoich kategoriach. Do 2028 roku samoloty nowej generacji mają stanowić 64 procent floty Grupy Air France-KLM.
  • Wykorzystanie zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), które są wytwarzane z odpadów przemysłowych i pochodzących z gospodarstw domowych, w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Air France-KLM wykorzystuje wyłącznie SAF wytworzone bez szkody dla produkcji żywności czy paszy, których produkcja nie konkuruje z łańcuchem dostaw produktów żywieniowych. Linie Air France i KLM są pionierami w wykorzystaniu SAF, które odgrywają kluczową rolę w dekarbonizacji transportu lotniczego, ponieważ pozwalają obniżyć emisję gazów cieplarnianych średnio o 80 procent w całym cyklu życia. W związku z tym w listopadzie b.r. Grupa podpisała dwie umowy na dostawy tego paliwa, które zapewnią 3 z wymaganego 10-procentowego udziału  SAF, co linie zobowiązały się osiągnąć do 2030 roku.
  • Poprawa efektywności operacji lotniczych poprzez stosowanie procedur ograniczających zużycie paliwa (kołowanie na jednym silniku, schodzenie do lądowania w trybie ciągłym itp).

Ponadto Grupa Air France-KLM współpracuje z całym szeroko pojętym sektorem lotniczym, aby przyspieszyć opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania i obsługi technicznej samolotów, silników lotniczych, jak też paliw syntetycznych, które są niezbędne, aby zredukować emisje generowane przez lotnictwo do zera.

SBTi – Science Based Targets

To wspólna inicjatywa CDP (organizacji non-profit promującej mierzenie śladu środowiskowego działań firm i organizacji), the United Nations Global Compact, Światowego Instytutu Zasobów (WRI) i WWF. SBTi określa i promuje najlepsze praktyki w wyznaczaniu celów środowiskowych w oparciu o najnowszą wiedzę naukową w zakresie klimatu, a także poddaje te wyznaczone przez firmy cele niezależnej ocenie.

*w porównaniu z rokiem2019

** emisje bezpośrednie (zakres 1) i pośrednie (zakres 3)