Invest in Pomerania wzmacnia potencjał lokalnego rynku pracy

Nowe możliwości na zdobycie kwalifikacji i zatrudnienia w branży IT

150 osób zostanie przeszkolonych i otrzyma szansę na karierę w IT dzięki projektowi Invest in Pomerania Academy Zdobycie tak poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji będzie łatwiejsze dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych.

5 grudnia 2022 roku, Invest in Pomerania, samorządowa inicjatywa koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza, podpisała umowę z Infoshare Academy na realizację cyklu szkoleń z zakresu poszerzania kompetencji w obszarze IT. Jest to efekt konkursu grantowego ogłoszonego w sierpniu br. W pierwszej, zakończonej niedawno edycji, nowe kwalifikacje uzyskało 140 osób.

Celem projektu Invest in Pomerania Academy jest zwiększanie talent pool województwa pomorskiego poprzez bezpośrednie zasilanie rynku pracy osobami o najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencjach.

Branża IT w Pomorskim rozwija się niezwykle dynamicznie. Tylko w tym roku zagraniczni inwestorzy zaoferowali ponad 2000 miejsc pracy, dzięki czemu w skali województwa została przekroczona granica 30 000 programistów o zdywersyfikowanych specjalizacjach. Ta niebagatelna liczba będzie cały czas rosła, w związku z czym Invest in Pomerania Academy bezpośrednio odpowiada na zapotrzebowanie rynku – przekonuje Monika Stokfisz, Talent Attraction Team Manager.

Infoshare Academy przeprowadzi kursy w czterech specjalizacjach: Junior Java Developer, Junior Front-end Developer, Junior Data Scientist i Junior .NET/C# Developer. Proces szkolenia przyszłych pracowników trwać ma przynajmniej 240 godzin a dzięki dofinansowaniu będzie tańszy o niemal 50%. Kluczowym jest, aby przynajmniej połowa z nich znalazła zatrudnienie w województwie pomorskim.

Invest in Pomerania zawrze jeszcze trzy umowy z podmiotami szkolącymi, by liczba uczestników programu wzrosła do 500 osób. To ogromna szansa dla wszystkich, którzy chcą zacząć karierę w branży IT, ale nie posiadają jeszcze odpowiednich kwalifikacji. Rekrutacja uczestników już ruszyła, chętni mogą zgłaszać swoją kandydaturę pod adresem: https://infoshareacademy.com/it-na-fali-java/.

O Invest in Pomerania:

Invest in Pomerania jest samorządową inicjatywą non-profit, koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania z sukcesem zakończyła niemal 170 projektów i przyczyniła się do stworzenia ponad 22 tys. miejsc pracy. Dowiedz się więcej na stronie: www.investinpomerania.pl.