Bez pszczół nie ma przyszłości – startuje konferencja European Bee Garden

Konferencja „European Bee Garden” to kolejna inicjatywa zrealizowana w ramach wspólnego projektu Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego promująca działania na rzecz ochrony bioróżnorodności.

W programie konferencji znalazły się  spotkania z ekspertami i wykłady na temat roli owadów zapylających w ekosystemie, zalet i korzyści płynących ze stosowania pszczelich produktów oraz funkcjonowania pasiek w przestrzeni miasta.

Możemy podzielić się już swoimi doświadczeniami związanymi z gospodarką pasieczną, ponieważ od kilku miesięcy przy naszej uczelni działa Europejska Pasieka Miejska, którą w czerwcu stworzyliśmy wspólnie z Biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Na terenie uniwersytetu stanęło 8 uli, w których zamieszkało kilkaset tysięcy owadów – rodziny pszczele świetnie zaadaptowały się w nowych warunkach, a tymczasem powoli przygotowują się do zimy – opowiada dr inż. Barbara Król z Uniwersytetu Przyrodniczego – kiedy temperatura na zewnątrz spada, rodzina pszczela  tworzy tzw. kłąb zimowy, w którym panuje nawet 30 stopni Celsjusza, co umożliwia owadom przetrwanie chłodnych miesięcy.

Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję poznać działania na rzecz ochrony owadów zapylających, realizowane przez Unię Europejską w ramach strategii na rzecz różnorodności biologicznej 2030.  Opowie o nich Leszek Gaś   dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu:

– Ochrona pszczół i owadów zapylających jest możliwa  m.in. dzięki  zmniejszeniu o 50 procent ogólnego stosowania pestycydów chemicznych do 2030 roku – to jeden z celów programu „Od pola do stołu”. Polityka rolna Unii Europejskiej koncentruje się obecnie na  wypracowaniu bardziej zrównoważonego modelu produkcji żywności, który oparty będzie w 25 procentach o gospodarstwa ekologiczne. Wszystkie te działania mają wpływ na ochronę i odbudowę populacji owadów zapylających – stosowane obecnie w rolnictwie środki ochrony roślin znacząco zwiększają śmiertelność pszczół oraz są przyczyną zaburzeń ich reprodukcji.

Konferencja rozpocznie się 26 października 2022 o godz. 10:00 w Sali AZ na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 38. 

W spotkaniach z ekspertami można wziąć udział również online, śledząc konferencję w mediach społecznościowych Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.