Art In Energy na Rail Baltica

Modernizacja linii kolejowej Rail Baltica to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych realizowanych w kraju. W tej chwili prowadzone są prace na odcinku od Czyżewa do stolicy województwa podlaskiego Białegostoku. Na newralgicznym fragmencie szlaku łączącego Łapy z Białymstokiem pracują ekipy spółki Art In Energy.

– To wyjątkowa i złożona inżynieryjnie inwestycja o międzynarodowym charakterze, wpisująca się w rozwój szlaków kolejowych, które ułatwią komunikację i przewóz towarów. Po zakończeniu wszystkich prac ruch pasażerski będzie się tutaj odbywał z prędkością do 250 km/h, w zależności od typu pociągów. To chyba najlepiej pokazuje skalę wyzwań, które postawił przed nami inwestor – podkreśla kierujący projektem, kierownik robót Krzysztof Zaborski dodaje: – Dzięki tej inwestycji podróż z Białegostoku do Warszawy skróci się o około godzinę – będzie trwać półtorej godziny.

Spółka Art In Energy realizuje prace pomiędzy Łapami a Białymstokiem od kilometra 155,200 do kilometra 172,260. Prowadzi też prace na stacji Baciuty od kilometra 161,665 do kilometra 165,727. Tam zamiast przystanku osobowego będzie stacja wyposażona w dwa dodatkowe tory oraz tor odstawczy. Budowana jest również nowa sieć wraz z systemem sterowania odłącznikami. Z kolei w przypadku prac prowadzonych w Łapach dodatkowym utrudnieniem jest konieczność zapewnienia bocznic podmiotom gospodarczym.

– Pracuje tutaj większość naszych zespołów, pojazdy dwudrogowe, ale wykorzystujemy także specjalistyczny pociąg sieciowy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac cała inwestycja powinna zostać ukończona w III kwartale przyszłego roku – zapewnia Krzysztof Zaborski.

Gmina Łapy położona jest na rozwidleniu drogowych tras S8 Warszawa–Białystok oraz S19 Białystok–Lublin. Dodatkowo przez miasto przebiega kolejowa magistrala Rail Baltica – trasa E75 będąca częścią europejskiego korytarza łączącego Warszawę z Kownem, Rygą, Tallinem i Helsinkami.

– Kolejny raz bierzemy udział w ważnym i skomplikowanym inżynieryjnie projekcie. To zarówno wyzwanie, jak i szansa na udowodnienie naszych kompetencji, doświadczenia i możliwości wykonawczych przy tak wymagających pracach – podsumowuje Krzysztof Zaborski. 

Przebudowa odcinka Czyżew–Białystok została dofinansowana przez UE w ramach programu Łącząc Europę (CEF). Efektem modernizacji ma być przystosowanie szlaku kolejowego do standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Następstwem tego powinno być zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności transportu kolejowego.