ZPPHiU ocenia zarządzających centrami handlowymi w zakresie zarządzania kosztami

Metro Properties ocenione przez najemców najwyżej

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) zrealizował badanie wśród najemców, którzy ocenili zarządzających centrami handlowymi w zakresie administrowania kosztami wspólnymi. W ramach badania pytano m.in. o to, czy wysokość kosztów jest przewidywalna i relatywnie niska w stosunku do wartości czynszu oraz czy przedstawiane rozliczenia są transparentne i rzetelne Najlepsze oceny uzyskała firma Metro Properties – ze względu na stosowaną od lat najbardziej przyjazną i przewidywalną politykę współpracy z najemcami. Nie jest to dla najemców zaskoczeniem, podobnie, jak nie są niespodzianką czarne owce tego badania. ZPPHiU od dłuższego czasu apeluje, by wartość kosztów wspólnych była w pełni przewidywalna i określona z góry jako jedna, niezmienna kwota. Najlepiej, jeśli byłaby ona stałym, określonym w umowie, elementem czynszu. Kwestie kosztów wspólnych są też procedowane w sądach – w ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący kosztów wspólnych w galerii handlowej i zakreślił kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. W najbliższym czasie mecenas Tomasz Henclewski, który reprezentował najemcę we wzmiankowanej sprawie, przeprowadzi webinarium omawiając uzasadnienie wyroku.

ZPPHiU wraz ze swoimi członkami – najemcami powierzchni w galeriach handlowych – przygotowują się do rozliczeń kosztów wspólnych za 2022 rok. Właściciele sklepów i punktów usługowych obawiają się, że znów będą musieli dopłacać do wcześniej zapłaconych opłat. Z pewnością dopłaty będą poddane szczegółowym analizom – najemcy oczekują transparentnego udokumentowania poniesionych wydatków.

„Zarządzanie kosztami wspólnymi w sposób maksymalnie transparentny i efektywny to obowiązek, który powinien być priorytetem właścicieli galerii. Przede wszystkim ważne jest, aby fachowiec od lat zarządzający obiektem umiał na początku roku przedstawić poziom kosztów wspólnych najemcom i wykonać prawidłowo budżet. Praktyka polegająca na przedstawianiu kwoty do dopłaty w zakresie kosztów wspólnych po zakończeniu roku – bez rozliczenia czy udokumentowania powinna być niedopuszczalna. A jest stosowana nagminnie – sklepy i punkty usługowe w centrach handlowych muszą dopłacać nawet po kilkadziesiąt tysięcy nie wiedząc, za co tak naprawdę płacą. Nową praktyką stają się próby wyodrębnia poszczególnych kategorii kosztów i fakturowania ich odrębnie. Nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego nie można racjonalnie zaplanować wydatków na początku roku i prawidłowo zrealizować przedstawiony plan. Dlatego tak doceniamy profesjonalnych i otwartych wynajmujących, dbających o interes nie tylko własny, ale i najemców, a w dłużej perspektywie przede wszystkimi o wartość centrum handlowego . Są zatem na rynku dobre praktyki, które należałoby wdrożyć powszechnie – bo na tym korzystają obie strony” – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

Obecnie najemcy nie mogą przewidzieć, ile będą musieli zapłacić za koszty wspólne w większości galerii handlowych. Właściciele i zarządzający takimi obiektami zawierając umowę przedstawiają wartość zaliczkową kosztów eksploatacyjnych. Jednak na koniec każdego roku oczekują dopłat, nie przedstawiając szczegółowego rozliczenia ani dokumentacji poniesionych kosztów. Dlatego ZPPHiU apeluje, aby wartość kosztów wspólnych była w pełni przewidywalna i określona z góry jako jedna, niezmienna kwota. Najlepiej, jeśli byłaby ona stałym, określonym w umowie, elementem czynszu. Do kosztów wspólnych wynajmujący zaliczają: utrzymanie powierzchni poza sklepami i punktami usługowymi – takich jak korytarze, toalety, parkingi, wejścia, schody, windy etc. Najemcy ponoszą opłaty za personel i biura zarządcy, sprzątanie, oświetlenie, ochronę – oraz podatek od nieruchomości należny od wynajmującego. Najemcy muszą też pokrywać kary administracyjne nałożone na wynajmującego, koszty odzyskiwania należności, ubezpieczenia, itp.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) podczas Pierwszego Kongresu ZPPHiU i PSNPH przedyskutowały najistotniejsze kwestie poruszane przez Kodeks Najlepszych Praktyk w umowach najmu według najemców. Przygotowany przez PSNPH Kodeks, uaktualniający dokument powstały w 2011 roku, wskazuje na oczekiwane przez najemców standardy współpracy i komunikacji z właścicielami oraz zarządcami centrów handlowych. Zasady proponowane przez Kodeks mają właściwie rozłożyć ryzyka biznesowe obu stron umowy.

Zofia Morbiato – dyrektor generalna w ZPPHiU, od wielu lat związana z branżą handlową jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH). W ZPPHiU działa od dwóch lat. Ma szerokie doświadczenie menedżerskie w zakresie administracji sprzedaży, zakupów, zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników. Listę firm członkowskich, postulaty, aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez ZPPHiU i wszelkich aktywnościach, także medialnych, jego przedstawicieli można znaleźć na stronie:

https://zpphiu.pl/

https://www.linkedin.com/company/42895191