Wiosenny Dzień Charta zorganizowany przez pracownika Cemex

Za nami „Wiosenny Dzień Charta”. W kilku polskich miastach właściciele chartów spacerowali ze swoimi psami, edukując i zbierając fundusze dla Fundacji Wzajemnie Pomocni, która działa na rzecz zwierząt. Na spacer z chartami zaprosiła grupa „Chartoterapia”, zrzeszająca miłośników tych niezwykłych psów. Partnerem wydarzenia była Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość”.

Wiosenny Dzień Charta to wydarzenie organizowane od 2021 roku. Celem inicjatywy jest edukacja oraz wsparcie instytucji pomagających zwierzętom, w szczególności chartom. W organizację wydarzenia od pierwszej edycji zaangażowany jest pracownik Cemex Polska – Marek Dmochowski, Kierownik Produktu i wieloletni wolontariusz Fundacji Cemex “Budujemy Przyszłość”.

W tegorocznym wydarzeniu mógł wziąć udział każdy, kto interesuje się chartami i wpłacił choćby symboliczną kwotę w ramach zbiórki prowadzonej online przez organizatorów. Niedzielny spacer był okazją do rozmów i wymiany doświadczeń. Darczyńcy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy z nagrodami, ufundowanymi przez sponsorów wydarzenia.

Zebrane fundusze zasilą konto Fundacji Wzajemnie Pomocni z Błędowa k. Nowego Dworu Mazowieckiego, która na co dzień ma pod opieką blisko setkę psów, kotów i zwierząt gospodarskich. Organizacja prowadzi także ośrodek rehabilitacji zwierząt dzikich i niewielką przychodnię weterynaryjną. W ramach współpracy nawiązanej w 2023 roku, grupa Chartoterapia wspiera działania na rzecz adopcji bezdomnych chartów – podopiecznych Fundacji.

– Charty to psy szczególne. To jedyna rasa psów w Polsce, które mogą być hodowane pod warunkiem uzyskania zezwolenia – mówi Marek Dmochowski z Cemex Polska, członek grupy „Chartoterapia” oraz Lider wolontariatu. – Niestety, charty są cenione przez kłusowników, którzy powszechnie wykorzystują je do polowań. Zwykle trzymają psy w bardzo złych warunkach i nie zapewniają im odpowiedniej opieki weterynaryjnej. Fundacja Wzajemnie Pomocni to jedna z tych organizacji, do których trafiają takie zaniedbane zwierzęta. Dzięki staraniom Fundacji i naszej grupy, charty mogą znaleźć nowy dom – dodaje.

Wiosenny Dzień Charta uzyskał wsparcie Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”. Fundacja przyznała organizatorom grant w ramach Konkursu Wolontariatu, w którym o środki na projekty mogą się ubiegać wolontariusze i wolontariuszki, pracujący w firmie Cemex .

– W ramach Konkursu Wolontariatu wspieramy inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla lokalnych społeczności w sąsiedztwie naszych zakładów. Przykładem takiej inicjatywy jest wydarzenie organizowane przez grupę „Chartoterapia”. Cieszymy się, że przyznając grant, dołożyliśmy swoją cegiełkę do działań wspierających ochronę chartów w naszym kraju – mówi Agnieszka Rutkowska, Członkini Zarządu Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”.

Tegoroczny, Wiosenny Dzień Charta został zorganizowany w 9 lokalizacjach. W spacerach z chartami mogli uczestniczyć mieszkańcy Warszawy, Lublina, Łodzi, Poznania, Bydgoszczy, Trójmiasta, Krakowa, Szczecina i Wałbrzycha.

O Cemex

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl