W Rudzie Śląskiej powstało niemal 300 metrowe cięgno

284 metry – taką długość posiada wyprodukowane w Rudzie Śląskiej cięgno, które docelowo znajdzie zastosowanie przy budowie mostu w okolicy niemieckiego miasta Wuppertal. Wykonawcą tak imponującego elementu jest firma DYWIDAG, która współtworzy największe infrastrukturalne projekty na całym świecie.

Wykorzystuje się je m.in. do budowy mostów na całym świecie, a swoje zastosowane znalazły już w takich projektach jak: Harbor Bridge w Corpus Christi w Teksasie / USA, Houston Ship Channel Replacement Bridge w Houston w Teksasie, Grenland Bridge w Norwegii, most w Satu Mare w Rumunii, most Neue Strombrücke Magdeburg w Niemczech, a także most Overfly w Norymberdze.

Mowa o produkowanych w Rudzie Śląskiej cięgnach, skąd trafiają na place budów niemal każdego zakątka świata. W ostatnim czasie w hali produkcyjnej DYWIDAG powstał prawdziwy gigant, czyli cięgno mierzące niemal 300 metrów.  

– Jest to pierwsze 284 metrowe cięgno wyprodukowane w Rudzie Śl. Wcześniej takie zlecenie było realizowane w poprzedniej lokalizacji firmy w Niemczech, z tą różnicą, że nasze zostało wykonane jednoetapowo. Dokładnej rzecz ujmując, nie były stosowane żadne dodatkowe łączenia rury PE na całej jego długości. Warto zaznaczyć, że długie cięgna zawsze dotyczą projektów mostowych i ich procentowy udział w całej produkcji wynosi miesięcznie w skali globalnej około 3% – tłumaczy Jakub Masny, koordynator produkcji z firmy DYWIDAG. Cięgno zostanie zainstalowane w projekcie mostu, który powstanie w okolicy miasta Wuppertal. –Wykonanie tak długich elementów wiąże się z zaangażowaniem załogi, obserwacją i nadzorem procesu. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy w stanie traktować taką produkcję jako standard – mówi Jakub Masny.

Systemy sprężania DYWIDAG są wykorzystywane w przełomowych konstrukcjach na całym świecie, takich jak budowy mostów, budynków, zbiorników, silosów, płyt, przejść podziemnych itp. – Trwałe i niezawodne systemy sprężania z klejem, wykorzystują w nowych konstrukcjach sploty lub pręty gwintowane oraz wzmacniają lub naprawiają infrastrukturę. Systemy te zapewniają sprężenie poprzeczne, sprężenie wzdłużne dźwigarów mostowych, sprężenie poprzeczne pomostów mostowych i mogą być stosowane w betonowych płytach stropowych w budynkach wielokondygnacyjnych – dodaje Jakub Masny. 

W tym kontekście warto odnotować, że polski oddział DYWIDAG intensywnie przygotowuje się do rozwinięcia kolejnego obszaru swojej działalności – renowacji już istniejących obiektów, a zakład w Rudzie Śląskiej będzie światowym centrum produkcyjnym firmy.

Firma DYWIDAG posiada ponad 150-letnią tradycję. Na polskim rynku jest obecna od 13 lat. Wcześniej oddział techniczno-handlowy mieścił się w Chorzowie. W listopadzie 2021 roku minął rok od oficjalnego uruchomienia produkcji w Rudzie Śląskiej. Tu wytwarzane są cięgna i kotwy, służące do budowy m.in. mostów, farm wiatrowych oraz wykorzystywane w szeroko rozumianym budownictwie lądowym i morskim. Przedsiębiorstwo stale rozwija swoją działalność, uruchamiane są m.in. kolejne linie produkcyjne, a co za tym idzie, rosną potrzeby kadrowe. Firma oferuje zatrudnienie na różnorodnych stanowiskach: od produkcyjnych, przez inżynieryjne, handlowe, administracyjne, po dział IT.  

***

Tekst: Adventure Media

Zdjęcia: Adventure Media 

***

DYWIDAG to międzynarodowe przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane. Produkty i usługi oferowane przez DYWIDAG obejmują: techniki sprężania, geotechnikę, technologie budowlane i usługi. Firma działa w następujących sektorach: przemysł energetyczny (OZE, energetyka jądrowa, linie przesyłowe, rurociągi, silosy i zbiorniki), geotechnika na światową skalę (stabilizacja skarp, podparcie konstrukcji oporowych, umożliwiające wykonywanie głębokich wykopów i posadowienia na palach, w tym tuneli podwodnych i drążonych w skałach), morski (platformy wiertnicze, morskie porty i doki), budowlany (w tym także system środowiskowe, służące wychwytywaniu, monitorowaniu i raportowaniu poziomu pyłów zawieszonych w powietrzu).

Polski zakład w Rudzie Śląskiej to najnowocześniejsze centrum produkcyjne firmy DYWIDAG na świecie.