Ubezpieczyciele pilnie potrzebują nowych technologii [raport]

Do roku 2050 populacja osób powyżej 50. roku życia osiągnie 3,2 miliarda, co stanowić będzie aż 33% światowej populacji. Raport „Capgemini World Life Insurance Report 2023″ wskazuje, że dla branży ubezpieczeniowej będzie to strategiczne wyzwanie. W jaki sposób ta bezprecedensowa zmiana demograficzna wpłynie na ubezpieczycieli i jak od strony technologicznej powinni się do niej przygotować?

Stawka dla ubezpieczycieli jest w tej grze wysoka. Klienci i klientki w wieku 65+ są właścicielami aż 40% aktywów zarządzanych przez 40 największych ubezpieczycieli – to jest 7,8 bilionów dolarów. Przewiduje się, że do 2040 roku znaczna część tych aktywów zostanie wypłacona i przekazana wskazanym przez ubezpieczonych beneficjentom. 71% powyższej kwoty zostanie przejęte przez osoby w wieku 50+, które już planują swoją emeryturę. Przed branżą jest więc poważne wyzwanie – musi wzmocnić relacje z klientami i klientkami z różnych pokoleń oraz dopasować się do ich oczekiwań.

Strategiczne wyzwanie

Jak podaje raport „Capgemini World Life Insurance Report 2023”, większość osób w wieku 65 lat lub starszych nie ma doradcy finansowego i nie jest przygotowana do zarządzania spadkiem. Grozi to w najbliższych latach gwałtownym transferem pieniędzy z kont ubezpieczycieli. Aby temu zapobiec, branża powinna skupić się m.in. na rozwoju oferowanych produktów i wsparciu klientów w zarządzaniu nimi.

Potrzeba dodatkowych usług

Według raportu, dobre ubezpieczenia na życie nie jest jedyną potrzebą przyszłych emerytów i emerytek. Poszukują oni coraz częściej usług, które pozwolą zadbać o swój własny poziom życia. Chodzi o aktywność w zakresie wellness, wsparcie medyczne, pomoc podatkową czy zorganizowaną opiekę. Tego rodzaju usług oczekuje od swoich ubezpieczycieli aż 44% osób powyżej 50. roku życia. Również firmy z sektora ubezpieczeń coraz częściej dostrzegają potrzebę świadczenia takich usług – 32% z nich nadało im priorytet w ostatnich trzech latach.

Rynek dodatkowych usług dla przyszłych emerytów i emerytek wydaje się być naprawdę duży. Można również przewidywać, że wzrośnie rola pośredników i doradców finansowych, którzy do budowania relacji z klientami i klientkami będą potrzebować bardzo sprawnych technologii, jak na przykład sztuczna inteligencja. Bez zaawansowanej infrastruktury technologicznej, która wesprze rozwój nowych produktów, ubezpieczyciele mogą stracić nie tylko relacje, ale także prognozowane na przyszłość zyski.

Przyszli emeryci preferują cyfrowe interakcje

Skalę wyzwania przed jakim stoi branża ubezpieczeniowa, pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej na blisko 7000 osób. Okazuje się, że 72% zamożnych konsumentów i konsumentek w wieku 50+ preferuje cyfrowe interakcje z agentami i agentkami ubezpieczeniowymi. W tej grupie już 53% osób poszukuje profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu się do przejścia na emeryturę i zarządzania swoimi finansami w tym okresie. To pokazuje, że brak zaangażowania ubezpieczycieli w rozwój technologiczny może skutkować utratą relacji z dużą liczbą potencjalnych klientów i klientek.

Trzeba wykorzystać zaawansowane technologie

Według raportu „Capgemini World Life Insurance Report 2023”, priorytetem dla branży ubezpieczeniowej w najbliższej przyszłości będzie zwiększenie zaangażowania w relacje z klientami i klientkami, aby wzmocnić wzajemne zaufanie i oferować lepiej dopasowane oferty. Analizując sytuację w branży, raport ujawnia, że firmy ubezpieczeniowe są opóźnione w rozwoju technologicznym. Dotyczy to ważnych dziś gałęzi technologii, takich jak wykorzystanie chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji. Ankieta przeprowadzona wśród 200 dyrektorów i dyrektorek z firm ubezpieczeniowych wskazuje, że zmieniające się oczekiwania klientów i klientek, także w sferze technologii, stanowią poważne wyzwanie dla 46% firm z tej branży.

Kluczem do sukcesu branży ubezpieczeniowej będzie w najbliższych latach wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych, które pozwolą na kompleksowe i głębsze spojrzenie na potrzeby ubezpieczonych oraz ich beneficjentów. Istotna też będzie współpraca z partnerami ekosystemowymi, którzy pomogą opracowywać nowe, lepiej dopasowane produkty.


Więcej informacji w raporcie “Capgemini World Life Insurance Report 2023”