Trwa nabór do III edycji Konkursu Fabryka Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości organizuje już po raz trzeci konkurs „Fabryka Przyszłości”. Konkurs jest ukierunkowany na identyfikację innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

„Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkie firmy niezależnie od ich wielkości, warunkiem jest prowadzenie działalności produkcyjnej na terenie Polski. Wśród laureatów poprzednich edycji znalazły się również firmy małe oraz średnie, reprezentujące różne sektory gospodarki. To najlepiej dowodzi, iż

szeroko pojęte innowacje można skutecznie wdrażać w każdej branży bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Kluczowe jest silne ukierunkowanie na wspieranie zespołów i podejmowanie odważnych decyzji w zakresie wdrażania nowych projektów zapewniających stały rozwój. Siedem Kategorii Konkursowych to siedem obszarów, które wskazują kierunki transformacji niezbędne dla utrzymania i zwiększania przewag konkurencyjnych oraz budowania silnych organizacji przyszłości” – podkreśla dr Anna Pająk, Pełnomocnik Zarządu ds. Konkursu Fabryka Przyszłości.

Kategorie konkursowe

Firmy zgłaszające swój udział w konkursie mogą otrzymać Tytuł Fabryki Przyszłości lub wyróżnienie

w następujących kategoriach:

• Zaawansowane technologie produkcyjne;

• Fabryka cyfrowa;

• Fabryka ekologiczna;

• Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta;

• Organizacja skupiona na człowieku;

• Inteligenta produkcja;

• Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości.

Etapy konkursu

Konkurs składa się z sześciu etapów:

1. przesyłanie wniosków aplikacyjnych;

2. ocena formalna wniosków;

3. wyłonienie skróconej listy kandydatów do kolejnego etapu;

4. wizyty ewaluacyjne w Fabrykach;

5. opracowanie rekomendacji dla Rady Programowej Konkursu;

6. ocena Rady Programowej i wyłonienie laureatów.

Inicjatywa promuje wdrażanie rozwiązań przemysłu przyszłości przez wyróżnianie fabryk, które mają doświadczenie i osiągają sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii i innowacji przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje mają szansę dzielić się swoim doświadczeniem w obszarze transformacji cyfrowej oraz realizacją projektów w ramach budowanego ekosystemu Fabryk Przyszłości.

Tytuł fabryki przyszłości to olbrzymi przywilej, ale też niesamowita odpowiedzialność. Te siedem kategorii konkursowych jest niczym badanie zdrowotne, które potwierdza co zrobiliśmy dotychczas
z rozwojem firmy. Zarówno proces cyfryzacji, dbania o środowisko, kultury stałego doskonalenia, innowacyjnej fabryki, nowoczesnych procesów ma wiele wspólnego ze sobą, to jest masa wspólnych mianowników.”
– ocenia Wiesław Gorzelak, prezes zarządu Dell Technologies Poland i laureat II edycji Konkursu.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia można przesyłać w siedmiu Kategoriach Konkursowych odpowiadających siedmiu obszarom – filarom transformacji w kierunku Fabryk Przyszłości zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA). Wnioski Aplikacyjne składane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Termin składania wniosków aplikacyjnych mija 30 czerwca 2023 roku.

Regulamin, wzór wniosku aplikacyjnego oraz szczegółowy opis kategorii konkursowych jest dostępny na stronie www.fabryka.przemyslprzyszlosci.gov.pl.

Edycja 2022

W drugiej edycji konkursu tytuły Fabryk Przyszłości otrzymały takie firmy jak: DELL Technologies, Gillette Poland International, Procter and Gamble Operations Polska zakład w Aleksandrowie Łódzkim i w Warszawie oraz Rockwell Automation w Katowicach. Rada Programowa przyznała także wyróżnienia w pięciu kategoriach konkursowych firmom: MALOW, AM3D, Polipack, FLEX, Werner Kenel oraz Amplus.

O organizatorze

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, aby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji
w kierunku przemysłu przyszłości. Wspomaga procesy transformacji cyfrowej, wdrażanie cyfrowych produktów i usług oraz wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania
z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi
z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.