Faulhaber wciela spółkę zależną PDT

Od momentu stania się spółką zależną firmy Faulhaber w 2014 r. PDT produkuje wytłaczane części do…