SUSTAINALYTICS POZYTYWNIE OPINIUJE PROCEDURY I POLITYKĘ ESG: DL GREEN WDRAŻANE PRZEZ DL INVEST GROUP

Sustainalytics, globalny lider w zakresie analiz ESG pracujący dla wiodących na świecie inwestorów instytucjonalnych i korporacji pozytywnie zopiniował Green Finance Framework i polityki ESG przyjęte przez DL Invest Group, co stanowi ważny krok w kontekście uruchomienia finansowania w postaci zielonych obligacji i kredytów opartych o ekologiczne parametry inwestycji.

Przyjęty przez DL Invest Group Green Finance Framework został oceniony, jako zgodny z podstawowymi założeniami Green Bond Principles 2021 (International Capital Market Association) oraz Green Loan Principles 2021 (Loan Market Association). Ocenie podlegały określone i wprowadzane przez DL Invest Group procedury i polityki związane z zielonym budownictwem, wykorzystaniem w energetycznym miksie energii z odnawialnych źródeł, efektywnością energetyczną budynków, zarządzaniem obiegiem wody i ekologicznym transportem.   

Aby zapewnić realizację ekologicznych założeń oraz celów firmy zawartych w Green Finance Framework powołaliśmy wewnątrz firmy Komitet, w skład którego weszły osoby z rożnych działów naszej organizacji: finansowego, zarządzania, wynajmu, księgowego, administracji oraz ochrony środowiska. Ich zadaniem jest ocena każdego naszego przedsięwzięcia według przyjętych w dokumencie Green Finance Framework benchmarków” – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

Za pełne, zgodne z harmonogramem wdrożenie przyjętych procedur odpowiada Dyrektor Finansowy firmy pod nadzorem Zarządu i Rady Nadzorczej. Pełne wdrożenie opracowanych polityk nastąpi w ciągu 24 miesięcy. Firma jest jednocześnie zobowiązana do corocznego raportowania stanu wdrożenia i zamieszczania stosownych informacji podsumowujących postępy prac na swojej stronie internetowej.

Green Finance Framework wdrożony przez DL Invest Group i oceniany przez Sustainalytics określa procedury firmy implementowane między innymi w takich obszarach jak:

  • wpływ inwestycji nieruchomościowej na środowisko naturalne,
  • konsultacje z lokalnymi społecznościami,
  • ekologiczną certyfikację BREEAM wszystkich nowych projektów,
  • jakość środowiska wewnętrznego budynków,
  • wybór dostawców posiadających siedziby w pobliżu realizowanych inwestycji,
  • efektywność wykorzystania materiałów budowlanych,
  • efektywność energetyczną,
  • efektywność wykorzystania zasobów firmy,
  • edukacja ekologiczna lokalnych społeczności.

Pełna treść Green Finance Framework wraz z podstawowymi zasadami polityki ESG – DL Green, przyjętej przez DL Invest Group znajduje się na stronach internetowych firmy:

https://dlinvest.pl/dl-green/

***

DL Invest Group jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich inwestorów działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Zdywersyfikowane portfolio nieruchomości obejmuje trzy segmenty:

•           centra logistyczne,

•           centra biurowe,

•           centra handlowe.

Starannie wybrane lokalizacje oraz projekty przemyślane w szczegółach pod względem architektonicznym, funkcjonalnym oraz wykonawczym przy zachowaniu restrykcyjnych wymogów jakości stanowią podstawę sukcesu DL Invest Group, której portfolio obejmuje już ponad 2.000.000 mkw. nieruchomości.

Realizowane inwestycje pozostają własnością DL Invest Group, która następnie zarządza projektami w ramach wewnętrznych struktur i aktywów własnych. Siłą DL Invest Group jest budowany przez kilkanaście lat potencjał doświadczenia ponad stuosobowego zespołu wykwalifikowanych specjalistów tworzących rozbudowaną wewnętrzną strukturę Grupy. DL Invest Group ma możliwość samodzielnego przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego, począwszy od analizy oraz badania danej lokalizacji poprzez finansowanie, projektowanie, budowę, wynajem aż po efektywne zarządzanie.

Więcej informacji: www.dlinvest.pl

Dodaj komentarz