Primavera Parfum wciąż rośnie

Primavera Parfum korzysta na wzrostach w segmencie e-commerce. Realizacja strategii opartej na usłudze wielokanałowości skutkuje poprawą wyników finansowych. W 2021 r. Grupa wypracowała 245 mln zł netto skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wysoka dynamika wzrostu została utrzymana w I kwartale br.

Czas pandemii przyspieszył proces cyfrowej rewolucji w Polsce. Według raportu Gemiusa „E-commerce w Polsce 2021”, krajowy rynek e-sprzedaży osiągnął na koniec zeszłego roku rekordową wartość 100 mld złotych. Primavera Parfum jest jednym z beneficjentów tych wzrostów. Dystrybutor e-commerce z powodzeniem wdrożył strategię opartą na usłudze wielokanałowości, oferując swoim klientom szerokie spektrum kanałów sprzedaży kosmetyków i perfum (m.in. strefy marek, dedykowane e-sklepy czy własne sklepy internetowe). Dzięki tak szerokiej ofercie Primavera zapewnia pełne pokrycie rynku e-commerce oraz spójność treści (co jest kluczowe w przypadku kampanii marketingowych), a przede wszystkim optymalizację sprzedaży przy pełnej kontroli poziomu cen.

Dwucyfrowa dynamika wzrostu

Dynamiczny rozwój podsycany zmianą nawyków sprzedażowych Polaków, wpłynął na poprawę wyników finansowych Primavery. W zeszłym roku Grupa, która zaopatruje na co dzień największych graczy rynkowych w branży beauty, wypracowała 245  mln zł netto przychodów ze sprzedaży. Oznacza to wzrost o 25% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Przypomnijmy, że prognozy finansowe zakładały wzrost przychodów rok do roku na poziomie 20%. Znaczącej poprawie uległ również zysk z działalności operacyjnej, który wyniósł 8,73 mln zł wobec 4,65 mln zł w 2020 r. (wzrost r/r o 88%). Zysk brutto wzrósł ponad dwukrotnie do 7,86 mln zł, a zysk netto osiągnął wartość 6,99 mln zł.

Primavera, poza klasycznym hurtem, realizuje szereg innych usług – między innymi dropshipping, czyli model logistyczny sprzedaży przez Internet, polegający na przeniesieniu całego procesu wysyłki towaru na dostawcę. Przychody ze sprzedaży w tym obszarze działalności wyniosły w 2021 r. 48 mln zł, wzrastając w ciągu roku o 20%. Drop-shipping stanowi około 19% wszystkich przychodów w Grupie. Wg wyliczeń zarządu, w omawianym okresie  wysłano w ten sposób blisko 850 tys. paczek.

Oferowany przez nas model logistyczny, poza wymiernymi korzyściami ekonomicznymi, umożliwia dostarczenie paczki do klienta biznesowego lub indywidualnego nawet do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, dlatego jest chętnie stosowanym rozwiązaniem przed producentów – informuje Jędrzej Karasek, Dyrektor Generalny Grupy Primavera Parfum

Rozwój w trudnym otoczeniu rynkowym

Trend wzrostowy kontynuowany był również w I kwartale br. Według szacunków Grupy, w pierwszych trzech miesiącach tego roku przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 20,5% wobec prognozowanych wcześniej 15%. Wysokiej dynamiki nie była w stanie zatrzymać ani wojna na Ukrainie, ani też zamieszanie związane z zakazem sprzedawania produktów kosmetycznych zawierających lilial.

W dniu 1 marca wszedł w życie zakaz sprzedawania produktów kosmetycznych zawierających lilial, składnik wielu kompozycji zapachowych. Zgodnie z rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej substancja ta została sklasyfikowana jako CMR, czyli rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość. Usunięcie jej z naszych ofert oraz magazynów generowało straty finansowe – twierdzi Jędrzej Karasek.

Grupa nie pozostała obojętna na konflikt rosyjsko-ukraiński. Primavera wycofała wszystkie produkty rosyjskie, oznaczone kodami zaczynającymi się od cyfr 460-469 ze swojej oferty. Oznacza to brak tychże produktów w kilkudziesięciu współpracujących z dystrybutorem sklepach internetowych w Polsce oraz regionie.

Nowe kompetencje, oprogramowanie i …. magazyn

Dystrybutor e-commerce nie spoczywa na laurach i systematycznie poszerza zakres swoich kompetencji. Nowym podmiotem w Grupie jest DigitLabs, który specjalizuje się w budowaniu sklepów internetowych oraz skalowaniu sprzedaży internetowej. Doskonale wpisuje się on w model biznesowy Primavery, zwiększając efektywność sprzedaży w sklepach własnych oraz dedykowanych. Kolejny krokiem na drodze rozwoju Grupy jest zwiększenie jej możliwości logistycznych. Firma już wkrótce przeniesie się do większego magazynu oraz zacznie korzystać z nowego oprogramowania dla logistyki, co pozwoli zoptymalizować wszystkie procesy TSL, a także poszerzyć skalę swojej działalności. Dzięki temu w najbliższym czasie planowane jest podniesienie efektywności kosztowej pracy o około 25%.

***

Primavera Parfum (www.primaveraparfum.pl) świadczy usługi dla e-sklepów oparte o system dropshippingu lub semi-dropshippingu. Wieloletnie doświadczenie w branży, zaawansowane technicznie rozwiązania oraz nowoczesny magazyn pozwalają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich klientów, aby skrócić czas realizacji zamówienia nawet do 12 godzin.

Dodaj komentarz