Prawie 1 mln zł kar UOKiK dla operatora parkingów przy obiektach handlowych

Jakość parkingu to istotna przewaga w centrum handlowym

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wskazuje, że nałożone niedawno przez Prezesa UOKiK kary prawie 1 mln zł na operatorów parkingów przy obiektach handlowych potwierdzają, jak ważne są to elementy z punktu widzenia klientów. Konsumenci mają duże wymagania wobec parkingów w centrach handlowych – często to właśnie jakość i dostępność parkingu decyduje o odwiedzalności danego obiektu. Parkingi są opłacane przez najemców w ramach kosztów wspólnych – dlatego powinny być perfekcyjnie obsługiwane przez zarządców. Najnowsze kary UOKiK pokazują, że nawet takie kwestie, jak reklamacje opłat za parkingi, będą szczegółowo analizowane pod kątem prawidłowych praktyk i nie naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

„Już od pewnego czasu poruszamy kwestię parkingów w centrach handlowych – dobrze, że UOKiK też zwrócił uwagę na tę sprawę, choć przede wszystkim w aspekcie oceny procesu reklamacji. Koszty parkingów pokrywają najemcy w ramach kosztów wspólnych i mają prawo oczekiwać, że konsumenci będą maksymalnie zadowoleni z tych elementów galerii. Jakość obsługi parkingów musi być na najwyższym poziomie, bo jest niezwykle ważna dla odwiedzających. Nie ma tu miejsca na niewłaściwe praktyki, dodatkowe opłaty czy próby zwiększania swoich zysków kosztem klientów – a znamy też takie przypadki. Jakość parkingu w centrum handlowym, a także poziom jego bieżącej obsługi, mają bezpośredni wpływ na zainteresowanie klientów – a przede wszystkim na liczbę osób odwiedzających obiekt. Dlatego powinny być wyjątkowo starannie przygotowane i serwisowane – zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Konieczny jest minimum kilkugodzinny, bezpłatny dostęp do parkingów w centrach handlowych – bo koszty utrzymania parkingów pokrywają najemcy – sklepy i punkty usługowe” – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

Obecnie najemcy nie mogą przewidzieć, ile będą musieli zapłacić za koszty wspólne w większości galerii handlowych. Właściciele i zarządzający takimi obiektami zawierając umowę przedstawiają wartość zaliczkową kosztów eksploatacyjnych. Jednak na koniec każdego roku oczekują dopłat, nie przedstawiając szczegółowego rozliczenia ani dokumentacji poniesionych kosztów. Dlatego ZPPHiU apeluje, aby wartość kosztów wspólnych była w pełni przewidywalna i określona z góry jako jedna, niezmienna kwota. Najlepiej, jeśli byłaby ona stałym, określonym w umowie, elementem czynszu. Do kosztów wspólnych wynajmujący zaliczają: utrzymanie powierzchni poza sklepami i punktami usługowymi – takich jak korytarze, toalety, parkingi, wejścia, schody, windy etc. Najemcy ponoszą opłaty za personel i biura zarządcy, sprzątanie, oświetlenie, ochronę – oraz podatek od nieruchomości należny od wynajmującego. Najemcy muszą też pokrywać kary administracyjne nałożone na wynajmującego, koszty odzyskiwania należności, ubezpieczenia, itp.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) podczas Pierwszego Kongresu ZPPHiU i PSNPH przedyskutowały najistotniejsze kwestie poruszane przez Kodeks Najlepszych Praktyk w umowach najmu według najemców. Przygotowany przez PSNPH Kodeks, uaktualniający dokument powstały w 2011 roku, wskazuje na oczekiwane przez najemców standardy współpracy i komunikacji z właścicielami oraz zarządcami centrów handlowych. Zasady proponowane przez Kodeks mają właściwie rozłożyć ryzyka biznesowe obu stron umowy.

Zofia Morbiato – dyrektor generalny w ZPPHiU, od wielu lat związana z branżą handlową jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH). W ZPPHiU działa od dwóch lat. Ma szerokie doświadczenie menedżerskie w zakresie administracji sprzedaży, zakupów, zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników. Listę firm członkowskich, postulaty, aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez ZPPHiU i wszelkich aktywnościach, także medialnych, jego przedstawicieli można znaleźć na stronie:

https://zpphiu.pl/

https://www.linkedin.com/company/42895191