Grupa Elemental Holding ze 100% udziałem 
w niemieckiej spółce

19 kwietnia br. Grupa Elemental nabyła 32% udziałów w Recat GmbH od Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN zarządzanego przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W efekcie Grupa posiada obecnie 100% udziałów niemieckiej spółki.

Recat jest na rynku niemieckim oraz zachodnio-europejskim wiodącym przedsiębiorstwem specjalizującym się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych. Kluczowym elementem działalności spółki jest zaawansowany technologicznie zakład recyklingu zdolny przetwarzać do 200 ton surowca miesięcznie, a także profesjonalne laboratorium chemiczne.

– Jest to kolejny krok w procesie integracji naszej Grupy. Pozwoli na lepsze wykorzystanie synergii i da możliwość bardziej efektywnego wdrażania procesów optymalizacyjnych w ramach Grupy Elemental Holding, co wzmocni naszą pozycję na rynku – mówi Krzysztof Spyra, COO PGM and M&A Elemental Holding.

Transakcja jest konsekwencją umowy inwestycyjnej zawartej między PFR TFI a Elemental Holding  w 2019 r.

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej jest partnerem Elemental Holding w inwestycjach na rynkach europejskich i amerykańskim. Łącznie zainwestował w 5 projektów. Fundusz na współpracę patrzy długofalowo i wspiera ambitne polskie firmy na kolejnych etapach rozwoju międzynarodowego biznesu. Sprzedaż udziałów spółki Recat to ostatni etap procesu inwestycyjnego realizowanego wspólnie na rynku niemieckim mówi Wojciech Jabłoński, menadżer zarządzający inwestycjami, Fundusz Ekspansji Zagranicznej, PFR TFI.

***

Grupa Elemental Holding zajmuje się pozyskiwaniem surowców strategicznych w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. W skład działań przedsiębiorstwa wchodzi m.in. przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, katalizatorów, obwodów drukowanych oraz metali nieżelaznych. Grupa aktualnie działa w 35 krajach świata na trzech kontynentach – w Europie, Azji i Ameryce Północnej.