Polskie firmy w ekspansji zagranicznej Centralny nadzór nad umowami faktoringowymi

Polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują i przejmują biznesy na globalnym rynku. Plany ekspansji zagranicznej dotyczą głównie Europy – szczególnie Niemiec, ale bardziej odległe kierunki, jak Stany Zjednoczone, Bliski Wschód czy Indie także przyciągają uwagę zarządów polskich firm. Jak wynika z danych przedstawionych przez NBP, na koniec 2022 roku wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wynosiła 130,5 mld zł.

Największy udział mają podmioty z sektora przetwórstwa przemysłowego, górnictwa i wydobywania oraz handlu. Istotne w tym procesie jest nie tylko wsparcie w finansowaniu akwizycji i capexu, ale także komfort w szybkim dostępie lokalnym do kapitału obrotowego, który może oferować polskim spółkom o zasięgu międzynarodowym odpowiednio dobrany partner faktoringowy.

Dla firm, którym zależy na lokalnej obsłudze operacyjnej i chcą zachować centralny nadzór nad umowami, BNP Paribas Faktoring przygotował usługę Multi-Local. Zakłada ona efektywną, zintegrowaną koordynację i regionalną realizację. W tym przypadku, klienci BNP Paribas Faktoring mogą zarządzać majątkiem całej grupy międzynarodowej za pośrednictwem portalu Multi-Local Factoring Web. Podległym spółkom udostępniany jest dostęp do platform faktoringowych na konkretnych rynkach zagranicznych.

Spółki faktoringowe Grupy działają w dwunastu krajach na świecie, a Polska jest w stanie obsłużyć w sposób scentralizowany takie kraje Europy Środkowej i Wschodniej, jak Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia. Nasza oferta w sposób optymalny pomaga zachować kontrolę narzędzi finansowych i zapewnia dostęp do kapitału obrotowego na globalnym rynku. Dzięki temu podmioty Klienta za granicą korzystać będą z analogicznych produktów, z jakich korzysta ich centrala w Polsce. Multi-Local to rozwiązanie faktoringowe koordynowane centralnie i realizowane lokalnie – mówi Agnieszka Fieback, dyrektorka ds. sprzedaży faktoringu w BNP Paribas Faktoring.

Dodatkową korzyścią dla klientów może być fakt, że w ramach Grupy BNP Paribas wszystkie podmioty działające na rynkach danego kraju ściśle ze sobą współpracują. Obsługa międzynarodowych biznesów odbywa się więc z uwzględnieniem, bądź dostosowaniem, zbieżnych standardów przyjętych na rynku, do którego już przyzwyczajony jest biznes klienta z siedzibą w Polsce. Krajowi doradcy zawsze pozostają w relacji z klientem i lokalną spółką Grupy, stanowią pomost gwarantujący odpowiednią obsługę. Korzyścią dla faktoranta jest bezpieczeństwo oraz oszczędność czasu, a jednocześnie dotychczasowa współpraca w Polsce uwiarygadnia firmę i może wpływać na przebieg negocjacji z faktorem.

***

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. jest spółką faktoringową, należącą do Grupy BNP Paribas Factoring, lidera na międzynarodowym rynku faktoringu z 50-letnim doświadczeniem oraz siecią spółek funkcjonujących w 17 krajach Europy, Azji i Afryki.

BNP Paribas Faktoring w Polsce działa od 2006 roku i jest jedną z najszybciej rozwijających się firm faktoringowych na rynku, zajmując czołowe miejsca w rankingach firm faktoringowych, publikowanych przez Polski Związek Faktorów. Swoją ofertę kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz rolno-spożywczych, prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Korzystając z doświadczeń światowej grupy, spółka oferuje rozwiązania również dla międzynarodowych grup kapitałowych, których celem jest jednolite podejście do faktoringu we wszystkich podmiotach. Oferta spółki dostępna jest także w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. na terenie całego kraju.

Spółka jest członkiem światowych i polskich organizacji, zrzeszających firmy faktoringowe, m.in. Polskiego Związku Faktorów i FCI (Facilitating Open Account – Receivables Finance).

Więcej informacji:

www.faktoring.bnpparibas.pl