Ocena MMOG/LE w wersji 6 jest wymogiem producentów pojazdów!

Przemysł motoryzacyjny jest w trakcie gwałtownych przemian. Aby zapewnić, że narzędzie oceny logistyki nadal spełnia najnowsze osiągnięcia i najnowsze trendy w SCM (łańcucha dostaw) oraz jest dostosowane do organizacji przyszłości, katalog kryteriów  audytowych jest modyfikowany. W miesiącu kwietniu została wprowadzona wersja 6 globalnego standardu MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation), której główne osie rozwoju były zdefiniowana następująco:

  1. Wdrożenia procesów oceny SCM u poddostawców (Tier-2 oraz kolejnych poziomów w łańcuchu dostaw).
  2. Przyspieszenie transformacji cyfrowej.
  3. Poprawa planowania zdolności produkcyjnej.
  4. Podnoszenie świadomości na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.
  5. Zwiększenie gotowości do zarządzania w kryzysie.
  6. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa (ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem).

Jaki jest stan implementacji wersji 6  MMOG/LE?

Nowa, 6-ta wersja jest wymagana już w obecnym cyklu oceny tj. od maja 2023 przez wielu klientów m.in. w sieci dostaw Ford-a. Środowisko do prowadzenia samooceny dla tej wersji standardu  zostało udostępnione przez Odette International dostawcom branży motoryzacyjnej.

DSR SA prowadzi od kwietnia br szkolenia dla tej wersji standardu wraz z  praktycznymi ćwiczeniami prowadzonymi na bezpośrednio na portalu dedykowanym samoocenie dostawców.

Współpracujemy z zespołem rozwijającym standard. Możemy pomóc firmie w migracji do środowiska oceny w wersji 6 oraz konsultować projekt oceny w firmie.

Wykorzystanie zaawansowanych technologii do automatyzacji i integracji procesów łańcucha dostaw

Pierwszym krokiem w automatyzacji podstawowych procesów łańcucha dostaw jest wdrożenie oprogramowania ERP służącego do efektywnego planowania i zarządzania całym podstawowym łańcuchem dostaw, produkcją, usługami, finansami i innymi procesami organizacji. ERP synchronizuje raportowanie i automatyzację, eliminując potrzebę utrzymywania oddzielnych baz danych i arkuszy kalkulacyjnych, które muszą być ręcznie łączone w celu generowania raportów i/lub przeprowadzania analizy danych w celu podejmowania decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym.

Platforma ERP pozwala organizacjom szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków biznesowych i wykorzystywać zaawansowane technologie (takie jak data lakes, machine learning, robotic process automation,  connected IoT devices). Zapewnia to zgodność procesów biznesowych z jednoczesnym wczesnym ostrzeganiem w stale zmieniającym się środowisku biznesowym. Pozwala również organizacjom rozszerzyć funkcjonalność ERP za pomocą dodatkowych aplikacji, aby dostosować się do zmian warunków biznesowych branży.

W organizacji skoncentrowanej na łańcuchu dostaw platforma ERP w chmurze (ERP in Cloud) zapewnia pełną widoczność całego łańcucha dostaw organizacji poprzez integrację oraz automatyzację procesów jakości i dostaw z klientami/ dostawcami, a także rozszerzanie krytycznych informacji na partnerów łańcucha dostaw za pośrednictwem portalu. Przykładowo, stosując możliwości uczenia maszynowego, platforma ERP w chmurze może uniknąć kosztownych zakłóceń, przewidując, a następnie ostrzegając, gdy maszyna wymaga naprawy, dostawca lub prognoza klienta jest niedokładna. Wbudowane w platformę narzędzia analityczne i KPI zapewniają organizacji wgląd w biznes w czasie rzeczywistym w celu lepszego podejmowania decyzji, co prowadzi do poprawy wydajności łańcucha dostaw i zmniejszenia całkowitych kosztów.

Po usunięciu ręcznych procesów i zastąpieniu ich systemem ERP opartym na platformie, dane mogą być  łatwo i proaktywnie analizowane w całym przedsiębiorstwie. W tym momencie dane dotyczące jakości i łańcucha dostaw mogą być wykorzystane do rozpoczęcia cyfrowej transformacji organizacji.

***

MMOG/LE  (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation) jest narzędziem służącym do oceny wiedzy i możliwości zarządzania łańcuchem dostaw w zakładach produkcji i logistyki motoryzacyjnej na całym świecie. Jest on zgodny z celami globalnego standardu jakości IATF16949 i używa terminologii zgodnej z tą normą. Od momentu wprowadzenia w 2004r. MMOG/LE stał się standardowym narzędziem branżowym do oceny procesów SCM producentów OEM (montażystów pojazdów) oraz tysięcy dostawców Tier 1 i Tier 2 w odniesieniu do tego, co jest uważane za najlepszą praktykę działania. Znacznie ułatwia wyjaśnianie operacji łańcucha dostaw i wykazywanie ciągłego doskonalenia zarówno klientom zewnętrznym, jak i kierownictwu firmy.

***

DSR S.A. jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie oraz opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 80. doświadczonych ekspertów: konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników. Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0.