Roof Renovation z kontraktami o wartości 38 mln PLN w I kw. 2023 r.

Roof Renovation, jeden z liderów rynku w segmencie wykonawstwa dachów płaskich oraz obudowy dla wielkogabarytowych obiektów przemysłowych i logistycznych, w I kwartale 2023 r. zakontraktował umowy o wartości ok. 38 mln PLN, co odpowiada 36 proc. przychodów wygenerowanych w 2022 r. Spółka, pomimo rynkowego spowolnienia w sektorze budowlanym, dobrze rozpoczęła bieżący rok, co zawdzięcza m.in. ekspozycji nie tylko na prace przy budowach obiektów logistycznych, ale również i przemysłowych.

Udało nam się zrealizować z nawiązką cele wyznaczone na I kwartał tego roku. W zadowalającym dla nas tempie podpisujemy nowe kontrakty, których wartość we wspomnianym okresie wyniosła 36 proc. całości przychodów, jakie wygenerowaliśmy w 2022 r. Nie boimy się spowolnienia w sektorze budowlanym. Mamy zdywersyfikowane portfolio klientów, którzy operują w różnych branżach, przez co gorszy okres w jednej z nich, nie wpływa na działalność pozostałych naszych kontrahentów – komentuje Rafał Wójcik, prezes zarządu Roof Renovation.

W kwietniu spółka zdołała już podpisać kolejne dwa kontrakty, których wartość wynosi 4,6 mln PLN. Do końca 2027 r. Roof Renovation chce kompleksowo realizować wielkopowierzchniowe obiekty przemysłowe i logistyczne o powierzchni ponad 1 mln m2 w skali roku. Firma zamierza rozwijać komplementarną ofertę, w szczególności w zakresie produkcji ekologicznych materiałów budowlanych, zastosowania OZE w przemyśle i budownictwie oraz inwestycji w nieruchomości gruntowe. Aby to osiągnąć planuje rozbudowę Grupy o nowe podmioty, które uzupełnią ofertę firmy.

Roof Renovation dokonał pierwszych działań w tym kierunku, powołując spółkę zależną RRH Solution. Nowy podmiot ma odpowiadać za wykonywanie badań szczelności dachów, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii pomiarów szczelności izolacji przeciwwodnych. Oprócz tego ma się także skupiać na renowacji pokryć dachowych oraz ekspertyzy i opinii technicznych istniejących pokryć dachowych.

Informacje o Grupie

Grupa Kapitałowa Roof Renovation S.A. posiada w swojej strukturze Roof Renovation Sp. z o.o., jednego z liderów rynku z segmentu wykonawstwa dachów płaskich oraz obudowy  dla wielkogabarytowych obiektów. Grupa zatrudnia ponad 40 osób, w tym przede wszystkim projektantów, kierowników oraz inżynierów. Firma posiada również własne zespoły wykonawcze oraz współpracuje z około 400 podwykonawcami.

Roof Renovation obok prac dekarskich (wykonywanie dachów płaskich w technologiach PCV, TPO i izolacji bitumicznych, dachów zielonych oraz dachów z płyt warstwowych), realizuje również prace z zakresu obudowy z płyt warstwowych, fasad szklanych, stolarki okiennej i drzwiowej, fasad wentylowanych, konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, posadzek przemysłowych.

Zgodnie z nową strategia rozwoju firma zamierza rozwijać komplementarną ofertę w szczególności w zakresie produkcji ekologicznych materiałów budowlanych, zastosowania OZE w przemyśle i budownictwie oraz inwestycji w nieruchomości gruntowe. Jednocześnie rozwijając podstawową działalność w szczególności na zagranicznych rynkach.

Roof Renovation S.A. jest notowana na rynku NewConnect. 30 kwietnia br. Spółka zawarła term-sheet dotyczący transakcji przejęcia z Roof Renovation Sp. z o.o. 23 czerwca br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o emisji akcji do dotychczasowych właścicieli Roof Renovation Sp. z o.o. w zamian za 100% udziałów tej spółki.

Więcej informacji o Roof Renovation: https://roofrenovation.pl/relacje-inwestorskie/