Nowe badanie IDC i Schneider Electric wskazuje na wyzwania związane z przetwarzaniem brzegowym (Edge Computing)

Analiza podkreśla znaczenie strategicznego podejścia dla wykorzystania rozwiązań związanych z możliwościami funkcji Edge Computing w niedalekiej przyszłości.

Najważniejsze informacje: 

 • Odpowiedzi udzielone przez ponad 1000 specjalistów IT i decydentów z całego świata ukazują czynniki stymulujące wdrażanie technologii Edge Computing, wyzwania i rozwiązania mające na celu utrzymanie odporności, łączności i wspieranie pierwszych połączonych operacji cyfrowych, które są bezpieczne, niezawodne, odporne i realizowane w sposób zrównoważony.
 • Edge Computing to kluczowy czynnik umożliwiający przejście do operacji połączonych w oparciu o technologię cyfrową (digital-first connected operations). Organizacje inwestują w infrastrukturę brzegową przede wszystkim po to, aby “poprawić bezpieczeństwo cybernetyczne” (50%) oraz “odporność i niezawodność systemów” (44%).
 • Projektowanie, planowanie, budowanie i utrzymywanie technologii niezbędnych do wspierania przejścia na system operacji połączonych może stanowić wyzwanie – począwszy od braku dostępu do wykwalifikowanych osób zajmujących się wdrażaniem i utrzymaniem, a skończywszy na problemach związanych z zarządzaniem infrastrukturą brzegową w skali całego przedsiębiorstwa.
 • Odporne, bezpieczne i zrównoważone zasoby, zdalne oprogramowanie i rozwiązania w zakresie usług cyfrowych oraz zaufani partnerzy mają kluczowe znaczenie dla pokonania wyzwań i odniesienia sukcesu w Edge Computing.

Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, prezentuje wyniki najnowszego badania IDC zatytułowanego “Succeeding at Digital First Connected Operations”. Podkreśla ono znaczenie technologii przetwarzania brzegowego w procesie przechodzenia na świat cyfrowy. Raport zawiera odpowiedzi ponad 1000 specjalistów IT i operacyjnych m.in. z branży przemysłowej, sektora ochrony zdrowia i edukacji, działających w organizacjach liczących od 100 do ponad 100 pracowników. Odpowiedzi dostarczyły informacji na temat czynników napędzających inwestycje w rozwiązania wspierające przetwarzanie brzegowe, wyzwań, jakie firmy napotkały podczas wdrażania rozwiązań z tego zakresu, przeszkód w kontynuowaniu inwestycji oraz zaleceń strategicznych mających na celu wzmocnienie możliwości rozwiązań brzegowych w przyszłości. 

W miarę jak organizacje starają się tworzyć nowe lub ulepszone doświadczenia dla klientów, zwiększać ich efektywność operacyjną, poprawiać bezpieczeństwo i ochronę oraz działać w sposób bardziej zrównoważony, coraz silniej polegają na technologiach cyfrowych. Nasze badanie poddaje analizie kluczową rolę, jaką obliczenia i wdrożenia na brzegu sieci odgrywają w tworzeniu cyfrowych i połączonych operacji mówi Chris Hanley, SVP, ds. operacji handlowych, globalnych kanałów i aliansów odpowiadający za strategię przetwarzania brzegowego w Schneider Electric. W ramach projektu zwróciliśmy też uwagę na strategie, które specjaliści IT i osoby podejmujące decyzje mogą zastosować, aby w przyszłości wzmocnić swoje możliwości w zakresie przetwarzania brzegowego w celu wspierania zdalnych, połączonych, bezpiecznych, niezawodnych, odpornych i zrównoważonych operacji.

Edge Computing jest jednym z głównych czynników umożliwiających realizację paradygmatu digital-first. W rzeczywistości, najczęstsze przypadki użycia infrastruktury brzegowej obejmują systemy cyberbezpieczeństwa do lokalnego monitorowania sieci operacyjnej, a także przechowywanie i przetwarzanie danych operacyjnych w celu przeniesienia ich do chmury. Ponadto, gdy zapytano specjalistów, dlaczego ich organizacje inwestują w infrastrukturę brzegową w celu wsparcia obciążeń pracą na różnych poziomach, respondenci wymieniali “poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego” (50%) oraz “odporność i niezawodność systemów” (44%). Istnieje jednak wiele wyzwań, z którymi przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć, aby zapewnić odporność i niezawodność infrastruktury brzegowej, a tym samym połączonych operacji. Pomimo obietnicy, jaką niesie ze sobą infrastruktura do operacji tego typu, wiele organizacji zgłasza problemy związane z łącznością i przerwami w dostawie prądu. W rzeczywistości 32% respondentów doświadczyło “braku łączności lub powolnej łączności” we wdrożonych przez siebie rozwiązaniach brzegowych. Co więcej, 31% doświadczyło “przerwy w dostawie prądu lub skoku napięcia trwającego dłużej niż 60 sekund”.

Wyzwania, które należy zaadresować podczas przechodzenia na operacje połączone z technologią cyfrową (digital-first) to m.in.:

 1. Bezpieczeństwo: w przypadku łączenia operacji duże znaczenie mają kwestie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego. Scenariusz ten wymaga zastosowania systemów i procesów dostosowanych do tego nowego paradygmatu. Jednak po podłączeniu do chmury obliczeniowej, moc danych operacyjnych można wykorzystać do wielu nowych i ulepszonych zastosowań. Informacje tego typu mogą usprawnić współpracę w przedsiębiorstwie i umożliwić zdalne operacje, które przyczynią się do zwiększenia wydajności pracy, a jednocześnie zapewnią firmom niezawodne możliwości zdalnego działania.
 2. Umiejętności: pracownicy muszą posiadać odpowiednie kompetencje, aby realizować zadania w różnych środowiskach technologicznych i być w stanie zbudować spójność wewnętrzną, aby napędzać zmiany w organizacji. W tym celu firmy będą musiały nawiązać współpracę z nowymi partnerami i dostawcami ekosystemów wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 3. Niezawodność: ponieważ coraz większa część lokalnych funkcji operacyjnych jest obsługiwana zdalnie za pośrednictwem Edge Computingu, niezawodność działania tej technologii staje się kwestią o znaczeniu krytycznym.

Odporne zasoby brzegowe są podstawą przejścia na cyfrowe i połączone operacje podkreśla Jennifer Cooke, dyrektor ds. badań w dziale Edge Strategies w IDC. Organizacje stają się bezbronne, kiedy ich technologia zawodzi. Aby uodpornić się na awarie infrastruktury brzegowej, liderzy muszą opracować strategię, która rozwiąże problemy obejmujące obszar cyberbezpieczeństwa i kwestii łączności, a także zapewni dostęp do umiejętności wymaganych do utrzymania odpornej infrastruktury brzegowej.

W jaki sposób organizacje mogą udoskonalać Edge Computing, aby wspierać przejście na operacje połączone w pierwszej kolejności z technologią cyfrową:

 • Odporne, bezpieczne i zrównoważone zasoby zasilania i łączności: dzięki uwzględnieniu odpornych zasobów zasilania i łączności już na wczesnych etapach planowania infrastruktury brzegowej firmy mogą zmniejszyć ryzyko przestojów.
 • Zdalne monitorowanie i zarządzanie zasobami brzegowymi w dużej skali: bieżące zarządzanie infrastrukturą brzegową w większej skali będzie wyzwaniem dla wszystkich organizacji. Posiadanie odpowiednich umiejętności we właściwym miejscu i czasie będzie trudne, jeśli nie niemożliwe. Należy upewnić się, że zasoby brzegowe są wyposażone w sprzęt umożliwiający ciągłe zdalne monitorowanie i autonomiczne działanie.
 • Zaufani partnerzy, którzy mogą zapewnić niezbędne umiejętności w zakresie wyżej wymienionych zasobów brzegowych: warto sprawdzić, czy zaufani partnerzy nie zapewnią najlepszych praktyk branżowych i usług w sytuacjach lub miejscach, w których samodzielne działanie jest niewykonalne z ekonomicznego lub fizycznego punktu widzenia. Często potrafią oni przewidzieć problemy, zanim te wystąpią. Ponadto należy szukać partnerów, którzy są również zaangażowani w zrównoważony rozwój, ponieważ wśród ankietowanych 82% podało właśnie “zaangażowanie w zrównoważony rozwój” jako kryterium wyboru dostawców rozwiązań brzegowych.

Jako zaufany partner i dostawca kompleksowych rozwiązań, Schneider Electric ściśle współpracuje z klientami przy opracowywaniu strategii mających na celu zapewnienie pewności, odporności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w trakcie projektowania, wdrażania i zarządzania na brzegu sieci w zakresie:

 • Odpornego, bezpiecznego, połączonego i zrównoważonego rozwiązania infrastruktury fizycznej dla dowolnego środowiska brzegowego by zagwarantować pewność w połączonym świecie;
 • Opartej na chmurze platformy monitorowania i zarządzania EcoStruxure IT zapewniającej zdalną widoczność, w tym bezpieczeństwo, wgląd i zalecenia oparte na danych, możliwości raportowania oraz funkcje usług cyfrowych; 
 • Zintegrowanego ekosystemu składającego się z „sojuszy” w dziedzinie technologii informatycznych, globalnej sieci zaufanych, doświadczonych partnerów handlowych i inżynierów serwisowych oraz narzędzi projektowych opartych na regułach.

Cały document “Succeeding at Connected Operations with Edge Computing” przygotowany przez IDC we współpracy ze Schneider Electric jest dostępny tutaj

Schneider Electric 

Celem Schneider Electric jest wsparcie Klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc zrównoważony rozwój z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nazywamy to Life Is On. Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.

Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę, systemy sterowania w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centr przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie. Promujemy otwarte standardy i rozbudowane ekosystemy partnerskie z naszymi Klientami, którzy – podobnie jak my – kierują się wartościami: szczytny cel, otwartość, zaangażowanie. 

www.se.com/pl