Digital Hub firmy Bayer rośnie w siłę i… talenty!

Na pokładzie Digital Hubu firmy Bayer jest już stu pracowników. Uruchomiona w lipcu 2021 roku jednostka aktywnie rekrutuje i poszukuje nowych talentów. Warszawski hub tworzą specjaliści zarówno z Polski, jak i zagranicy. Na co dzień opracowują innowacyjne rozwiązania cyfrowe, wspierające ochronę zdrowia i rolnictwo – jako, że Bayer działa w obu tych kluczowych obszarach. Swój globalny charakter hub zawdzięcza ścisłej współpracy z centrami IT firmy Bayer w Niemczech, USA i innych krajach. 

Digital Hub firmy Bayer stawia na różnorodność w wielu wymiarach. Ponad 1/3 zespołu stanowią kobiety – skutecznie zachęcane do aplikowania na wiele sposobów, m.in. poprzez inicjatywy, takie jak „Uniwersytet Sukcesu“. W zespołach Digital Hubu zatrudnienie znajdują zarówno absolwentki i absolwenci polskich i międzynarodowych uczelni, jak i ekspertki i eksperci z bogatym doświadczeniem naukowym: 6% z nich posiada tytuł doktora. 

Warszawski Hub to również wielokulturowa społeczność: 14% pracowników pochodzi z takich państw, jak Białoruś, Indie, Hiszpania, Tajwan, Ukraina czy USA. Priorytetem jest tworzenie przyjaznego środowiska pracy – firma stawia nacisk na różnorodność generacyjną, czego dowodzi rozpiętość wieku pracowników: od 24 do 58 lat. 

Tak zróżnicowane zespoły efektywnie dzielą się wiedzą i umiejętnościami, wypracowując kreatywne koncepty i innowacyjne rozwiązania w takich obszarach, jak programowanie, analiza danych, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe.

 

  • Jesteśmy miejscem dla ludzi zafascynowanych technologiami, dla których ważne jest, by ich praca miała znaczenie dla innych. Rozwój Digital Hubu to efekt konsekwentnej strategii, a przede wszystkim ambitnych, ciekawych zadań i atmosfery naszego zróżnicowanego zespołu – mówi Bogusław Tobiasz, dyrektor Digital Hubu firmy Bayer – Cieszy nas również duże zainteresowanie przyszłych specjalistów IT: na jedno miejsce stażowe otrzymujemy średnio 33 aplikacje od studentów.

Warszawskie centrum zaprasza pracowników z dowolnego regionu – w tym celu jednostka rozpoczęła współpracę z czołowymi uczelniami kilku województw: Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa oraz Politechniką Śląską z Gliwic. Przy pozyskiwaniu pracowników firma stawia również na rekomendacje – do końca roku trwa otwarty konkurs networkingowy, w którym mogą wziąć udział (i skorzystać z atrakcyjnych warunków finansowych) wszyscy chętni. 

Celem Digital Hubu jest zatrudnienie 400 specjalistów. Obecnie jednostka oferuje zatrudnienie na takich stanowiskach, jak Product Specialist – Manufacturing, Software Engineer i Senior Software Engineer, Data Engineer (wszystkie można znaleźć pod linkiem). 

Pracownicy podkreślają, że cenią Digital Hub za atmosferę start-upu i równoczesną stabilizację, którą zapewnia międzynarodowa firma – w tym inwestycje w rozwój kariery. Zespół ceni swobodę i samodzielność w działaniu, a także możliwość wspólnej realizacji inicjatyw pozazawodowych: sportowych czy charytatywnych. Digital Hub zapewnia również dowolność formy pracy: hybrydową lub w biurze – w wybranej przez pracownika konfiguracji (o czym mówi hasło Hubu: „Come to Digital Hub, work from anywhere”). 

O firmie Bayer 

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wyniosły 5,3 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com. 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.