Niezależne energetycznie budownictwo rozwija się w pomorskim

Spółka Profi Systems Technology prowadzi prace badawczo-rozwojowe, dotyczące niezależnych energetycznie domów. Firma oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii. Kolejnym etapem w jej rozwoju jest uruchomienie zakładu produkującego zasobniki na ciepłą wodę. Realizacja inwestycji stała się możliwa dzięki środkom unijnym pozyskanym w konkursie grantowym „Invest in Pomerania 2020”, organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza. 

 

Spółka Profi Systems Technology zamierza wejść na rynek producentów zasobników ciepłej wody użytkowej. Będzie to uzupełnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa, opartej na dostarczaniu gotowych rozwiązań dla samowystarczalnych energetycznie domów jednorodzinnych. Pozyskany grant w ramach konkursu „Invest in Pomerania 2020” zostanie wykorzystany na realizację planów rozwojowych firmy.

Naszym celem jest dostosowanie terenu inwestycyjnego do wymogów dzisiejszego rynku. Chcąc w przyszłości uruchomić zakład produkcyjny, potrzebna jest hala, w której będzie można pomieścić niezbędne maszyny. Dzięki dofinansowaniu będziemy dysponować odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi — mówi Daniel Markowski Prezes Zarządu Profi Systems.

Profi Systems Technology ma zamiar prowadzić sprzedaż swoich produktów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Z tego względu niezwykle istotna jest lokalizacja inwestycji oraz jej dobre skomunikowanie. Nieruchomość znajduje się niecałe 60 km od centrum Gdańska. Dzięki drodze nr 22 i odcinkowi autostrady A1 jest bardzo łatwo osiągalna. Dodatkowym atutem jest bliskość dworca w Malborku (niecałe 9 km od terenu inwestycji).

Budownictwo samodzielne energetycznie ma oczywiste zalety. Zastosowanie tych rozwiązań między innymi zmniejsza zależności od scentralizowanych dostawców i importu energii z odległych miejsc, a także przyczynia się do ożywienia lokalnej gospodarki. Cennym aspektem przedsięwzięcia Profi Systems Technology jest również fakt, że tak przyszłościowe technologie rozwijają się w naszym regionie, a inwestycja nada nową funkcję terenom do tej pory ekonomicznie zaniedbanym. – zwraca uwagę Maciej Silarski, kierownik projektu “Invest in Pomerania 2020”

Dzięki realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany teren o powierzchni 1,26 ha, który wcześniej należał do zdegradowanego gospodarczo PGR-u. Zakład produkcyjny powstanie na terenach o podwyższonym bezrobociu. Nowi pracownicy dołączą do doświadczonej załogi, która jest niezbędna do wdrożenia i uruchomienia produkcji. W ramach całości przedsięwzięcia spółka zobowiązała się zainwestować kwotę 1,7 mln zł.

Konkurs „Invest in Pomerania 2020” ma na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących na Pomorzu przedsięwzięcia, polegające na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych pod działalność produkcyjną i logistyczną. O granty mogą ubiegać się firmy, które chcą zrealizować inwestycję o wartości przekraczającej 1,6 mln zł na powierzchni minimum 1,25 ha. Na realizację swoich projektów przedstawiciele sektora MŚP mogą uzyskać nawet do 800 tys. zł. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza podjął już decyzję o wsparciu projektów na łączną kwotę 13,6 mln zł.

Firmy złożyły już 22 wnioski grantowe, a przedsiębiorcy zdecydowali się zainwestować łącznie ponad 76 mln zł. Konkurs cały czas trwa.

 

O Agencji Rozwoju Pomorza

Agencja Rozwoju Pomorza jest spółką Samorządu Województwa Pomorskiego (www.arp.gda.pl), istniejącą od 1992 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości i lokalnych samorządów, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym. Do zadań ARP SA należy obsługa Funduszy Europejskich dla małych i średnich firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, promocja gospodarcza regionu, w tym pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych. Agencja zarządza Funduszem Kapitałowym, inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe, świadczy usługi doradcze i szkoleniowe. Pomaga lokalnym firmom otwierać się na rynki zagraniczne, między innymi poprzez dofinansowanie udziału w targach oraz innych wydarzeniach, organizację stoisk regionalnych,  misji gospodarczych czy szkoleń. Agencja zajmuje się też popularyzacją nowoczesnej przedsiębiorczości, aktualnych trendów w ekonomii oraz postaw ekologicznych.

O Invest in Pomerania

Invest in Pomerania jest samorządową inicjatywą non-profit, koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza,  która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania z sukcesem zakończyła ponad 150 projektów i przyczyniła się do stworzenia ponad 20 tys. miejsc pracy.

Więcej informacji na stronie:www.investinpomerania.pl

 

W ramach działań, mających na celu przyciągnięcie potencjalnych pracowników wspomagających rozwój regionu, w 2018 roku organizacja uruchomiła platformę Live more. Pomerania. Celem projektu jest pokazanie światu, jak wspaniałym miejscem do życia, pracy i nauki jest Pomorze.

Więcej informacji na stronie:www.livemorepomerania.com 

Invest in Pomerania uruchomiła również pierwszą w Polsce platformę rekrutacyjną skierowaną do wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę na Pomorzu oraz pracodawców. Strona prezentuje najbardziej pożądane profile zawodowe w regionie i dostępna jest za darmo dla wszystkich partnerów Invest in Pomerania. W tej chwili korzysta z niej ponad 100 firm i zawiera około 3 tys. życiorysów.

Więcej szczegółów na stronie www.jobs.livemorepomerania.com

Inne ważniejsze projekty Invest in Pomerania to:  AI Pomerania (www.aipomerania.com), Aviation Hub Pomerania (www.aviationhubpomerania.com) oraz Come2Pomerania (www.come2pomerania.com).