Nagrody „Outsorcing Stars” 2022 rozdane Trójmiasto utrzymuje pozycję najprężniej rozwijającego się ośrodka BSS w Polsce

Trójmiasto po raz drugi z rzędu otrzymało nagrodę dla najszybciej rozwijającego się miasta w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu na 9 Gali Outsourcing Stars.


„Wind of change”, pod takim hasłem odbyła się w Trójmieście, w dn.  5-7 kwietnia  jedna z najważniejszych konferencji dla przedstawicieli sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BSS).  Organizatorem The BSS Forum oraz towarzyszącej mu gali „Outsourcing Stars” jest Pro Progressio, a partnerem strategicznym Invest in Pomerania.

Organizacja Pro Progressio już od wielu lat wspiera rozwój sektora BSS. W ramach swojej działalności, co roku nagradza najważniejsze organizacje otoczenia biznesowego, centra usług wspólnych oraz miasta w Polsce. Invest in Pomerania (IiP), samorządowa inicjatywa koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorzaodgrywa znaczącą rolę w przyciąganiu do regionu i wsparciu inwestorów działających w tym sektorze.

Trójmiasto po raz drugi z rzędu zostało nagrodzone jako najszybciej rozwijające się miasto w Polsce w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. O sukcesie przesądziły konkretne dane, którymi Trójmiasto może się pochwalić tj.  5800 absolwentów kierunków ekonomicznych i informatycznych w latach 2020/20201, 18 nowych inwestycji BPO/SSC/R&D/ITO/KPO zrealizowanych w ostatnim roku oraz prawie 50 wydarzeń outsourcingowych wspartych przez metropolię w 2021.

Od momentu inauguracji współpracy regionalnej w ramach inicjatywy Invest in Pomerania 11 lat temu, sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest motorem rozwoju pomorskiej gospodarki. Nagroda ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na jej obiektywny charakter. Algorytm zawierający kluczowe współczynniki inwestycyjne, jak ilość nowych inwestycji/ reinwestycji, wzrost zatrudnienia w sektorze czy liczebność i jakość wykwalifikowanej siły roboczej potwierdza, że Trójmiasto znakomicie przepracowało ubiegły rok i należy do najsilniejszych ośrodków w Polsce i tej części Europy.”– zwraca uwagę Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Invest Pomerania, samorządowej inicjatywy koordynowanej przez ARP

Spektrum procesów biznesowych obsługiwanych w regionie przez centra usług wspólnych jest szeroki. Najczęściej oferowane to software development, IT helpdesk, finanse i rachunkowość. Do najciekawszych specjalizacji Trójmiasta należą: sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo finansowe czy też technologiczne wsparcie branży lotniczej, offshore i logistyki. Liczba centrów w Trójmieście rośnie,  dochodzi już prawie do 200 i wciąż oferuje nowe miejsca pracy.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu  to jeden z ważnych obszarów, w którym Gdańsk, Sopot i Gdynia harmonijnie budują wspólną silną markę.

*******

O Pro Progressio
Pro Progressio to organizacja zajmująca się rozwojem sektora Nowoczesnych Usług dla Biznesu (BSS). Klub Pro Progressio prowadzony w ramach działalności organizacji zrzesza firmy będące liderami rynku w tym sektorze i jego otoczeniu. Pro Progressio wydaje profesjonalne media branżowe, publikuje także tematyczne i inwestycyjne raporty oraz organizuje wydarzenia merytoryczne.

O Invest in Pomerania
Invest in Pomerania jest samorządową inicjatywą non-profit, koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza,  która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania z sukcesem zakończyła ponad 150 projektów i przyczyniła się do stworzenia ponad 20 tys. miejsc pracy. Dowiedz się więcej na stronie: www.investinpomerania.pl.

W ramach działań mających na celu przyciągnięcie potencjalnych pracowników wspomagających rozwój regionu, w 2018 roku uruchomiliśmy platformę Live more. Pomerania. Celem projektu jest pokazanie światu, jak wspaniałym miejscem do życia, pracy i nauki jest Pomorze. Więcej informacji: www.livemorepomerania.com.

Uruchomiliśmy również pierwszą w Polsce platformę rekrutacyjną opartą na profilach kandydatów, skierowaną do wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę na Pomorzu, a obecnie nie pracują w regionie. Strona prezentuje najbardziej pożądane profile zawodowe w regionie. Serwis jest dostępny za darmo dla naszych partnerów, korzysta z niego ponad 100 firm i zawiera tysiące życiorysów. Dowiedz się więcej na stronie https://jobs.livemorepomerania.com

Do naszych inicjatyw należą również AI Pomerania (www.aipomerania.com), Aviation Hub Pomerania (www.aviationhubpomerania.com), oraz Come2Pomerania (www.come2pomerania.com).