KPO to 30% rocznych wydatków budżetowych Polski

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to około 60 miliardów euro – ponad 260 miliardów złotych, co stanowi około 30% rocznych wydatków budżetowych Polski. Są to pieniądze bardzo istotne, mające wpływ na inwestycje i procesy rekonstrukcji polskiej gospodarki. Krajowy Plan Odbudowy zasadniczo jest podzielony na dwie części. Część dotacyjną – czyli grantową oraz pożyczkową. Ta pierwsza opiewa na około 25 miliardów euro. Część pożyczkowa jest większa i stanowi około 35 miliardów euro. Każda z tych części jest podzielona na pewne obszary – komponenty, w ramach których będą realizowane konkretne reformy i inwestycje uzgodnione z Komisją Europejską na etapie projektowania tego instrumentu.

 

 

– Łącznie mówimy o siedmiu komponentach, przy czym jeden jest stricte techniczny, operacyjny – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO. – Komponent A dotyczy odporności i konkurencyjności gospodarki. Komponent B jest związany z projektami i reformami w obszarze zielonej energii i zmniejszenia energochłonności gospodarki. Komponent C jest nastawiony na inwestycje i reformy związane z ucyfrowieniem gospodarki oraz transformacją cyfrową, jaka ma się w niej dokonać. Komponent D skupia się wokół tematów związanych z ochroną zdrowia. Komponent E wspiera reformy i inwestycje związane z tak zwaną zieloną mobilnością i transportem, który będzie bardziej przyjazny w środowisku. W 2023 roku do KPO dołożony został jeszcze jeden obszar. Jest to dodatkowy aspekt będący bezpośrednim efektem kryzysu energetycznego, jaki pojawił się w Europie w momencie rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Jest to komponent związany z transformacją energetyczną gospodarki. Nazywa się “Repower EU”. Ten komponent jest niejako nową częścią programu dołożoną w ramach pierwszej rewizji dokonanej pod koniec 2023 roku – tłumaczy Kościjańczuk.