Już 42% polskich managerów przyznaje, że przy strategicznych decyzjach wspierają się radami sztucznej inteligencji

Polskie firmy coraz bardziej rozumieją potencjał AI, dostrzegając jej rolę przy optymalizacji pracy i zwiększaniu efektywności kosztowej. Z danych SAP wynika również, że niemała część polskich menedżerów widzi już możliwości sztucznej inteligencji także w kontekście strategicznych decyzji biznesowych. Może to świadczyć o ewolucji roli sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach.

Już 42% badanych firm deklaruje zastosowanie AI nie tylko w zadaniach mechanicznych, ale i przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Z pięciu kluczowych powodów inwestowania w AI, cztery wiążą się z optymalizacją kosztów i procesów, a jeden z nowoczesną ofertą dla klientów – wynika z raportu SAP „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu przemysłu 5.0”. Dane zebrane przez SAP pokazują, że rozwój sztucznej inteligencji w biznesie przypomina ewolucję. AI jest dziś obecna niemal powszechnie w różnych systemach używanych przez firmy, stopniowo wspomagając coraz więcej obszarów.

AI – gdzie już jest i gdzie będzie wkrótce?

Badania wskazują, że to marketing (45%), obsługa klienta (42%), e-commerce (38%) oraz planowanie i analiza finansowa (32%) są głównymi obszarami, w których polskie firmy już korzystają z AI. To dziedziny, w których stosunkowo dużo jest powtarzalnych, możliwych do zautomatyzowania zadań.  Jednocześnie 54% menedżerów deklaruje wykorzystanie AI do prostych zadań. Zaskakiwać może jednak wysoki odsetek badanych deklarujących, że sztuczna inteligencja już wspiera ich biznes w podejmowaniu strategicznych decyzji. To pokazuje, jak AI staje się coraz bardziej integralną częścią funkcjonowania przedsiębiorstw. Przeznaczenie i rola sztucznej inteligencji w życiu firm już ewoluuje, a coraz większa liczba zadań, w których może wspierać zarządy, przekłada się stopniowo na kluczowe procesy.

Sztuczna inteligencja – tak, ale…

Polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej podążają ścieżką innowacji, stawiając na AI jako narzędzie optymalizujące operacje biznesowe i umacniające konkurencyjność na rynku. Napotykają jednak na tej drodze wyraźne przeszkody. Głównymi wyzwaniami wdrożenia AI są obawy pracowników. Niemal 40% menedżerów postrzega je jako główną barierę w pełniejszym wykorzystaniu AI. Inną kwestią związaną z wpływem zespołu na inwestycje w sztuczną inteligencję są braki kompetencyjne w firmie (34%). Istotnymi barierami mogą być też kwestie organizacyjne i regulacyjne. Badani wskazywali stosunkowo często takie wyzwania, jak niepewna sytuacja prawna i regulacyjna w kontekście AI (33%) oraz trudna integracja z obecnie używanymi rozwiązaniami (28%). W top 5 wyzwań znalazły się także koszty implementacji oprogramowania (31%). Kluczowym jest zatem zarządzanie zmianą oraz edukacja zespołów, aby przekształcić potencjalne bariery w możliwości rozwoju.

Jakie cechy stanowią w oczach firm zachętę do inwestowania w rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji? Badanie SAP pokazuje, że kluczowe motywacje sprowadzają się do kwestii zwiększających szybkość działania, maksymalne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich oraz korzyści finansowe. Najwięcej, bo 4 na 10 firm chce inwestować w AI, by optymalizować czas pracy zespołu. 38% badanych do inwestycji w AI motywuje perspektywa uzyskania wyższej efektywności kosztowej, na którą w ich przedsiębiorstwach kładziony jest coraz większy nacisk. 36% menedżerów przyznaje z kolei, że powodem zachęcającym ich organizację do rozwoju w zakresie narzędzi opartych o AI jest konieczność szybkiej optymalizacji kosztów funkcjonowania.

Przyszłość AI w polskich firmach

Skala wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie będzie systematycznie rosnąć – to opinia, którą podziela zdecydowana większość badanych polskich firm. Polskie przedsiębiorstwa przewidują także  wzrost nakładów na rozwój AI. Największe wzrosty środków przeznaczanych na AI spodziewane są w bezpieczeństwie (57%) oraz zarządzaniu danymi (56%). Zbliżony wynik uzyskały także obszary związane z marketingiem i obsługą klienta (odpowiednio 56% i 55%). Jednocześnie badani mają świadomość, że organizacje nieinwestujące w AI stracą przewagę nad konkurencją i podkreślają konieczność adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego.

Sztuczna inteligencja zyskuje zatem na znaczeniu w polskim sektorze biznesowym, oferując firmom szansę na zwiększenie efektywności i innowacyjności. Wraz z rosnącym zainteresowaniem i inwestycjami w AI, przedsiębiorstwa muszą jednak zmierzyć się z wyzwaniami etycznymi, regulacyjnymi i społecznymi, aby w pełni wykorzystać potencjał tej technologii.

– Współpraca ludzi z inteligentnymi maszynami i systemami jest kluczowym aspektem, który może zarówno przyśpieszać, jak i hamować inwestycje. Obecnie 32% polskich managerów wskazuje, że sztuczna inteligencja pozwala pracownikom skupić się na bardziej angażujących zadaniach, a firmy dostrzegają głównie korzyści z AI w optymalizacji czasu pracy i kosztów. Większość firm korzysta z AI w  dziedzinach, które pozwalają na automatyzację, takich jak marketing, obsługa klienta, e-commerce, analiza finansowa, rozliczenia i płatności czy zarządzanie relacjami z klientami. Przewidujemy, że w najbliższych dwóch latach największy wzrost inwestycji w AI nastąpi w obszarach bezpieczeństwa, przechowywania i zarządzania danymi oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Raport “Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu przemysłu 5.0” pokazuje dużą chęć polskich firm do inwestowania w sztuczną inteligencję oraz wielką potrzebę inwestycji w edukację pracowników, ponieważ aż 39% z nich widzi w AI nie szansę, a zagrożenie – podsumowuje Marcin Demkiw, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży SAP Polska.