72 godziny do doskonałości: Jak Redegate zmienia zasady gry w rekrutacji!

W tym roku mijają 3 lata od wprowadzenia na rynek platformy współpracy firm z czołowymi ekspertami typu „marketplace” Redegate.com, która nieodwracalnie zmieniła branżę usług doradczych w Polsce. Dzięki niej firmy zyskały szerszy dostęp do wykwalifikowanych kadr i w związku z tym mogą szybciej wdrażać rozwiązania podnoszące ich konkurencyjność. Dobór personelu odbywa się w przejrzystych warunkach i z pełną koncentracją na efekty, co znajduje uznanie wśród zleceniodawców. Teraz firmy w bardzo prosty sposób mogą skorzystać z najszerszej na rynku bazy ekspertów z różnych obszarów i branż, która obecnie liczy prawie 1700 osób, i zaangażować odpowiedniego kandydata nawet w 72 godziny! Kim są ci eksperci? To doświadczeni Interim Managerowie, Project Managerowie i Specjaliści Branżowi pracujący jako niezależni freelancerzy.

Trzy lata temu Grzegorz Gawroński i Kacper Pupin uwierzyli, że można zmienić rynek usług doradztwa biznesowego. Foto: Redegate.com

Redegate od samego początku był prekursorem tego innowacyjnego rozwiązania na rynku polskim i teraz można stwierdzić, że wiara założycieli w sukces zmaterializowała się i już na dobre została ugruntowana. Platforma jest obecna na rynku już od 3 lat i można z całą pewnością stwierdzić, że założenie pomysłodawców sprawdziło się, znajdując pokaźne grono użytkowników. Rok 2023 został zamknięty obrotem ponad 7 mln, a baza portalu wzrosła do blisko 1700(!) wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, co wg szacunków właścicieli stanowi ok. 60% całego rynku eksperckiego w obszarze management consultingu. O sukcesie może świadczyć podwajanie wpływów każdego roku oraz intensywny rozrost bazy ekspertów. Redegate.com jest jedyną na polskim rynku platformą oferującą firmom biznesowe zaplecze merytoryczne, które można dopasować do każdego zagadnienia i każdego profilu przedsiębiorstwa. Unikatowe podejście do realizacji tego przedsięwzięcia znalazło uznanie w oczach ekspertów z kapituły „Orły Polskiej Przedsiębiorczości” z której rąk firma w ubiegłym roku otrzymała główną nagrodę w kategorii „Debiut roku”. Innowacyjność pomysłu została potwierdzona również nominacją w konkursie „Money.pl & Impact” w kategorii „Start-up roku”. Firma cały czas inwestuje w rozwój i dalsze przybliżanie nowoczesnej formuły konsultingu kolejnym specjalistom, którzy chcieliby wejść na rynek doradczy. Redegate we współpracy z uczelnią wyższą Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie stworzył program szkoleniowy, dzięki któremu eksperci zainteresowani otwartym modelem pracy mogą poznać sposób i metodykę współpracy z firmami.

Co drugi czołowy ekspert z Polski jest na portalu Redegate.com

Platforma Redegate.com ułatwiła dostęp do  „know-how” i ekspertów, którzy dotychczas pozostawali w zasobach czołowych światowych firm doradczych. Stanowiło to dużą barierę kosztową dla wielu firm i uniemożliwiało korzystanie z usług konsultingowych na szerszą skalę. Cierpiały na tym zarówno firmy, jak i specjaliści. Nowoczesna koncepcja platformy Redegate.com zakłada dostarczenie w ciągu maksymalnie 3 dni listy kandydatów, których doświadczenie i wiedza umożliwiają realizację zgłoszonego przez firmę projektu. Krótki czas odgrywa w tym przypadku znaczącą rolę, gdyż w dzisiejszych czasach konkurencyjność firmy w dużej mierze zależy od umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmiennych warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Tradycyjny proces doboru odpowiednich kadr trwa kilka miesięcy, wymaga nakładów finansowych i zaangażowania czasu, nie dając przy tym 100% gwarancji sukcesu. System oferowany przez Redegate.com oferuje wygodne rozwiązanie typu „plug and play”. Formuła platformy sprawia, że nawiązanie współpracy jest niesłychanie proste. Firma zgłasza się do Redegate.com z konkretnym wyzwaniem biznesowym (np. uruchomienie nowej linii produkcyjnej czy ekspansja na rynki zagraniczne), a w odpowiedzi na nie w 72 godziny otrzymuje wyselekcjonowanych pod względem doświadczenia i oczekiwań finansowych kandydatów. Następnie we współpracy z ekspertem z dnia na dzień pozyskuje nowe kompetencje, by móc zrealizować założony projekt. Po zakończeniu projektu zarząd firmy może swobodnie zdecydować, czy kontynuować współpracę w oparciu o nowo wyznaczone cele czy też wykorzystać wdrożone rozwiązania i kontrolować procesy przy pomocy własnych kadr. Takie podejście jest całkowicie transparentne i czytelne dla obu stron. Zarówno zleceniodawca, jak i dedykowany opiekun klienta w Redegate na każdym etapie weryfikują pracę eksperta oraz realizację założonych celów, co daje klientowi poczucie kontroli nad postępem. Ekspert ma natomiast wsparcie merytoryczne i motywację, by zapewniać najwyższy poziom usług. Pod względem efektywności jest to rozwiązanie typu „win-win”. Taka nowatorska formuła współpracy znajduje uznaje także w oczach ekspertów, którzy coraz chętniej z niej korzystają. Już dziś, wg szacunków właścicieli portalu, więcej niż co drugi niezależny ekspert w Polsce znajduje się w bazie platformy Redegate.com.

– Bardzo ciekawe rozwiązanie, którego brakowało na rynku. Krótki i efektywny proces zgłoszenia – wystarczy podać tylko swoje podstawowe wymagania i zdecydować się, z kim realizować projekt. Zweryfikowani i rekomendowani eksperci dopasowani pod względem kompetencji , a także oczekiwań budżetowych – mówi Krzysztof Szałowski, Dyrektor Finansowy CFO w Ronal Polska Sp. z o.o.

– Model ten powoduje, że firmy chętniej i w coraz bardziej złożonych projektach chcą sięgać po zewnętrzne kadry. Pierwszy sukces takiej współpracy ośmiela do jej poszerzania. Już teraz polscy specjaliści są doceniani za granicą  i wynajmowani do działań biznesowych poza naszym rynkiem – w Europie Centralnej, np. w Rumunii, w USA czy nawet na egzotycznych rynkach azjatyckich, np.: w Laosie. Można powiedzieć, że wiedza i profesjonalne podejście do realizacji usług przez polskich specjalistów najwyższego szczebla nie zna już granic – mówi CEO Redegate, Grzegorz Gawroński.

Rewolucyjna zmiana na rynku wyspecjalizowanych kadr managerskich

Czołowi eksperci dostrzegli, że mogą realizować swoje cele zawodowe w oparciu o nową formułę. Już nie muszą wiązać się z jedną organizacją, poświęcać jej całego czasu i ograniczać swoich możliwości rozwoju. Teraz osoby pewne własnych umiejętności oraz wiedzy mogą łączyć „przyjemne z pożytecznym”. Pracując jako doradcy zewnętrzni, mogą sobie samodzielnie układać ścieżki rozwoju, wzbogacać doświadczenia o kolejne branże, a także zarządzać swoim czasem i dzielić go między obowiązki i zainteresowania czy hobby. Właściciele Redegate.com dostrzegają, że taki proces zachodzi wśród wysoko wykwalifikowanych kadr i angażują się oni w aktywną zmianę rynku doradztwa biznesowego, dostosowując go do współczesnych oczekiwań. Prowadzą działania na rzecz przybliżenia tego modelu potencjalnym nowym ekspertom, którzy w przyszłości być może będą chcieli wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w nowej formule pracy opartej na freelancingu. Zachodnie wzorce pokazują, że taki system sprawdza się już na masową skalę i przynosi oczekiwane efekty w obszarze Gig Economy. Wysoko wyspecjalizowani doradcy są nakierowani na realizację celu, a ich doświadczenie pozwala oszacować planowane działania pod względem czasowym i kosztowym. Korzystając z takich usług, firma uzyskuje z góry przedstawione ramy i horyzonty rozwoju projektu.

– Redegate był naszym partnerem w bardzo kompleksowym i wymagającym projekcie, w którym nasi klienci oczekiwali wzrostu efektywności w obszarach produkcji i działania organizacji. Byłem pod wrażeniem ekspertów Redegate, z którymi współpracowaliśmy, oraz tego, jak szybki plan działania opracowaliśmy. Zespół Redegate był niezwykle efektywny i wspólnie uzyskaliśmy oszczędności, które przekraczały oczekiwania klienta – mówi Alan Moore, Vice President European Operations w Cornerstone Consulting Organization.

W zeszłym roku firma Redegate, chcąc jeszcze bardziej podnieść standardy współpracy ekspertów z klientami, uruchomiła cykl szkoleń wraz z Akademią Leona Koźmińskiego i Szkołą Profesjonalnych Ekspertów Biznesowych w Warszawie. Umożliwiają one uczestnikom pozyskanie wiedzy z obszarów sposobu wdrażania projektów doradczych i zarządzania nimi, języka komunikacji, diagnozowania problemów, zarządzania miękkimi kompetencjami oraz sposobu wprowadzania efektywnych i trwałych zmian w organizacjach. Po takim szkoleniu uczestnicy są w pełni przygotowani do pracy w konsultingu prowadzonym na własny rachunek, a na potwierdzenie nowych kompetencji otrzymują certyfikaty.

– Rynek doradztwa charakteryzuje się zróżnicowaniem i dynamicznym rozwojem. Jako wiodąca uczelnia biznesowa w Polsce, rozpoznajemy ogromny potencjał we wsparciu doświadczonych konsultantów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w tej branży. Konsultanci biznesowi powinni dysponować sprawdzonym, profesjonalnym zestawem narzędzi i pracować w sposób metodyczny oraz uporządkowany. Szkoła Profesjonalnych Ekspertów Biznesowych dostarcza uczestnikom właśnie takie narzędzia doradcze. Dzięki współpracy z czołowymi naukowcami, trenerami i praktykującymi konsultantami, gwarantujemy najwyższą jakość naszego programu – mówi Dr Maciej Madziński, Dyrektor Merytoryczny Szkoły Profesjonalnych Ekspertów Biznesowych.

– Szacujemy, że przeważająca liczba uczestników bierze udział w szkoleniu z celem zasilenia rynku doradczego. Bardzo nas to cieszy, że rynek rozrasta się w zaskakująco szybkim tempie. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że możemy być „driverem” zmian na rynku oraz że oferowany przez nas model znajduje bardzo duże zainteresowanie wśród ekspertów i firm. Już dziś mamy plany rozwoju na kolejne 3 lata, w których wyznaczamy sobie ambitne plany, a dotychczasowe osiągnięcia pozwalają na nie patrzyć w bardzo realistyczny sposób – mówi Kacper Pupin, współwłaściciel Redegate.com

Redegate.com to 1. w Polsce portal łączący ekspertów najwyższego szczebla

Redegate.com to pierwszy i jedyny w Polsce portal typu „marketplace” umożliwiający współpracę doradców z najróżniejszych dyscyplin z firmami. Baza zgromadzonych ekspertów liczy już blisko 1700 osób. Redegate.com jest to ogólnodostępna baza ekspertów wszystkich szczebli w sześciu obszarach doradztwa biznesowego jakimi są: zarządzanie strategiczne, zarządzania operacyjne, transformacja cyfrowa, zasoby ludzkie, sprzedaż i marketing oraz finanse. Łączy on firmy poszukujące wsparcia do realizacji projektów biznesowych ze specjalistami dysponującymi odpowiednim doświadczeniem i wiedzą. Portal gwarantuje pewność i szybkość realizacji projektów, a zgłaszające się do współpracy firmy otrzymują listę dedykowanych kandydatów już do 72 godzin! Za pośrednictwem portalu Redegate.com firmy i specjaliści w bardzo transparentny sposób mogą dopasować cele i zasady kooperacji oszczędzając czas i redukując koszty.