Gi Group Holding Partnerem Strategicznym HR Federacji Przedsiębiorców Polskich

W trosce o najwyższe standardy na polskim rynku pracy

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zawarła porozumienie o współpracy z Gi Group Holding – międzynarodową agencją pracy należącą do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych. Umowa zakłada podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu rozwój rynku pracy, promowanie najlepszych praktyk i standardów w zakresie HR oraz działań na rzecz wyrównywania warunków konkurencyjnych w obszarze zatrudnienia.

Współpraca między Federacją Przedsiębiorców Polskich i Gi Group Holding obejmie działania zmierzające do diagnozy problemów oraz zagrożeń występujących na polskim rynku pracy, a także formułowania w tym zakresie wniosków i rekomendacji, również legislacyjnych. Celem porozumienia będzie również promowanie dobrych praktyk i wysokich standardów w zakresie zatrudniania pracowników, jak również inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania warunków konkurencyjnych dla przedsiębiorców na rynku pracy oraz ograniczania szeroko rozumianej szarej strefy w zatrudnieniu.

– Porozumienie FPP z Gi Group Holding – międzynarodową firmą zajmującą się rekrutacją pracowników oraz doradztwem w obszarze HR – to ważny element uzupełniający aktywność FPP na rynku pracy. Jednym z naszych priorytetów jest promowanie międzynarodowych standardów, w pełni profesjonalnych modeli biznesowych w zakresie zatrudnienia oraz wysokiej jakości usług. Będzie to miało wpływ na poprawę kondycji rynku pracy, zwiększenie efektywności polskich przedsiębiorstw, wykorzystanie potencjału pracowników i wzmocnienie ich bezpieczeństwa na rynku pracy – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Gi Group Holding – jako partner strategiczny w obszarze HR Federacji – będzie uczestniczyć w inicjatywach i projektach podejmowanych przez tę organizację w zakresie problematyki HR i rynku pracy zarówno w kontekście gospodarczym, społecznym, jak i obowiązujących oraz projektowanych regulacji prawnych. Obszarem współpracy będą zagadnienia dotyczące prawa pracy, form zatrudnienia, procesów związanych z rekrutacją, aktywizacji zawodowej, a także nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji pracowników i mentoringu.

Podpisanie umowy o współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich to dla nas ważny moment, element strategii budowania polskiego rynku pracy. Jako międzynarodowa firma działająca w obszarze usług HR pomagamy przedsiębiorcom w realizacji ich celów biznesowych, doradzając im w zakresie zatrudnienia, wspieramy ich w rekrutacji pracowników, menedżerów i wyższej kadry zarządzającej. Jednocześnie pomagamy Polakom w znalezieniu satysfakcjonującej pracy i rozwoju zawodowym. Od lat odpowiadamy na potrzeby i oczekiwania pracowników oraz firm, dbając o najwyższe standardy. Mylę, że połączenie naszego doświadczenia z wiedzą FPP przyczyni się do zmiany rynku pracy w Polsce na lepsze – powiedział Marcos Segador Arrebola, dyrektor zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

FPP i Gi Group Holding zakładają wspólne opracowywanie raportów i analiz z zakresu HR i rynku pracy, a także cyklicznego wskaźnika dotyczącego rynku pracy. Jego celem będzie prezentacja bieżącej koniunktury oraz najistotniejszych trendów na rynku pracy.

Współpraca będzie prowadzona w ramach komitetów tematycznych Federacji oraz innych gremiów, w których Federacja ma swoich przedstawicieli.

Zapraszamy również na  Federacjaprzedsiebiorcow.pl

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.

Gi Group Holding to międzynarodowa agencja pracy należąca do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych. Jest obecna w 57 krajach – z czego w 30 bezpośrednio – w Europie, Azji, Afryce i Amerykach. Zapewnia kompleksowe usługi doradztwa w obszarze HR, optymalizacji zatrudnienia oraz rekrutacji pracowników wszystkich szczebli w ramach marek: Gi Group (rekrutacja oraz zatrudnienie stałe i czasowe pracowników niższego szczebla, outsourcing), Grafton Recruitment (rekrutacja specjalistów oraz na stanowiska kierownicze), Wyser (rekrutacja managerów wyższego i średniego szczebla) oraz Thomas International (narzędzia psychometryczne wspierające rekrutację i rozwój). Więcej: www.gigroupholding.com/polska