Czy działania ESG podnoszą szanse zdobycia inwestora?

Coraz więcej funduszy inwestycyjnych skupia swoją uwagę na spółkach, które wykazują duże zaangażowanie w obszarze ESG (działania ekologiczne czy dobre praktyki korporacyjne). Inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę kryteria ESG do oceny biznesu, ponieważ wyższe wskaźniki korelują z wyższymi zwrotami, niższym ryzykiem i długoterminową stabilnością biznesową.

Inwestycje funduszy w spółki z działaniami ESG
Globalne aktywa z uwzględnieniem aspektów ESG osiągnęły wartość 35,3 mld USD już w 2020 roku. Do 2025 r. branża osiągnie wartość 50 bln USD – prognozuje Bloomberg Market Intelligence. Europa pozostanie siłą napędową w globalnym finansowaniu ekologicznym, m.in. z uwagi na regulacje promujące zielone inwestycje1.
Inwestorzy coraz częściej decydują się na dywersyfikację portfeli swoich spółek, o startupy reprezentujące obszar ESG. Dane pokazują, że około 25 proc. funduszy venture capital ma w swoim portfolio inwestycje związane z tym obszarem, głównie z obszaru ClimateTech2. Zeszły rok obfitował w nowe fundusze VC wyspecjalizowane w obszarze ESG, operujące środkami otrzymanymi z European Investment Fund (EIF). Wynika to z zapowiadanych zmian regulacyjnych w UE i potencjału związanego z otwieraniem się nowych segmentów gospodarki – napędzających zapotrzebowanie na nowe technologie, w tym przy wsparciu AI, oraz rozwiązań ułatwiających tę transformację.
Magdalena Zajkowska, Wiceprezes Zarządu – odpowiedzialna za działania ESG, twierdzi, że inwestorzy coraz częściej wybierają spółki, które w swojej strategii mają wypracowane praktyki i procesy ESG i wiedzą, jak nimi zarządzać. Solidne struktury zarządzania tym obszarem wpływają na wysokie oceny transparentności, które przekładają się na osiągania lepszych wyników niż konkurencja3. Choć, według Magdy Zajkowskiej, do mainstreamu przebija się też argument dbania o nasze środowisko dla przyszłych pokoleń. Wzrost świadomości i wrażliwości na tematy ekologiczne jest oczekiwaniem społeczeństwa wobec prowadzących biznesy. Dlatego firmy nie patrzą już tylko przez pryzmat liczb ale tego jaki mają realny wpływ na otoczenie spółek, w które inwestują.
60% inwestorów instytucjonalnych uważa, że dane i wskaźniki ESG za istotne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych4. Ponadto, firmy korzystające z analizy danych w celach ESG wykazują wyższą wydajność oraz silniejsze zdolności zarządzania ryzykiem5.
Przewiduje się, że inwestycje instytucjonalne skupiające się na ESG osiągną 84% wzrost do 33,9 bln USD w 2026 r., co stanowić będzie 21,5% zarządzanych aktywów. Większość inwestorów instytucjonalnych, (60%), stwierdziła, że inwestowanie ESG już zaowocowało wyższymi zyskami w porównaniu do odpowiedników innych niż ESG, a dziewięciu na dziesięciu ankietowanych zarządzających aktywami uważa, że włączenie ESG do ich strategii inwestycyjnej poprawi ogólny zwrot z inwestycji 6.
Skuteczne struktury zarządzania ryzykiem
Integrowanie praktyk zarządzania ryzykiem z działaniami ESG jest coraz częściej ze sobą powiązane. Dotyczy to zarówno czynników środowiskowych, jak i społecznych. Łączenie ich stało się kluczowym elementem dla zrównoważonych i odpowiedzialnych działań w bankowości. dodaj Paweł Mitoraj, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion Ryzyka, uważa, że najskuteczniejsze struktury zarządzania ryzykiem to te, oparte na zintegrowanym podejściu. Tworzenie dedykowanych zespołów, które mają za zadanie monitorować ryzyko związane z ESG, umożliwia dokładną identyfikację, ocenę i zarządzanie tymi czynnikami. Zespoły ryzyka powinny ściśle współpracować z działami odpowiedzialnymi za ESG, co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji.
Najnowsze badania rzucają nowe światło na wpływ lepszego zarządzania ryzykiem w poprawie wydajności działań ESG, umożliwiając bankom skuteczne rozwiązywanie problemów zrównoważonego rozwoju.  84% globalnych zarządców aktywów uwzględnia czynniki ESG w swoich procesach7. Mitoraj dodaje, że solidne struktury zarządzania i wypracowanie transparentności w promowaniu odpowiedzialnych praktyk, w tym ESG są kluczowe. Implementacja skutecznych mechanizmów zarządzania zapewnia kontrolę odpowiedzialności, stały nadzór nad ryzykiem oraz transparentność we wszystkich obszarach działalności banku, dodaje Paweł Mitoraj.
Skuteczne praktyki pozwalają bankom niwelować wpływ prowadzonej działalności na środowisko i społeczeństwo. Przedsiębiorstwa o silnych praktykach ESG ponoszą niższe koszty kapitału i generują mniejsze ryzyko8. Co więcej, spółki o wysokich ocenach ESG mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku akcji i wskaźników finansowych w porównaniu do swoich konkurentów9.
Podejście oparte na danych
Dane odgrywają kluczową rolę w skutecznym zarządzaniu ryzykiem i integracji ESG. Banki wykorzystują dane do identyfikacji ryzyk ESG, pomiaru wydajności oraz podejmowania świadomych decyzji zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju.
Aktywność w tym obszarze zmieniła też samą branżę startupów, tworząc popyt na spółki udostępniające technologie do mierzenia wpływu działalności na środowisko i jego regulowania.
Przypisy:
1 Global Sustainable Investment Review 2020](https://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2020/09/GSIR_Review2020F.pdf) 
2 Climate tech accounted for 25% of all venture investments in 2022, so why isn’t this good news? – edie
3 MIT Sloan Management Review: Governance and Transparency](https://sloanreview.mit.edu/article/governance-and-transparency)
4 State Street Global Advisors: ESG Data and Investment Decisions](https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/insights/how-esg-factors-are-influencing-investment-decisions)
5 Deloitte Report: The Analytics Advantage in ESG Investing](https://www2.deloitte.com/us/en/pages/strategy-operations
6 PwC Report: Integrating ESG Into Risk Management (https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/annual-report-2019/engagement-integrating-esg-into-risk-management.html)”https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2022/awm-revolution-2022-report.html”ESG-focused institutional investment seen soaring 84% to US$33.9 trillion in 2026, making up 21.5% of assets under management: PwC report
7 PwC Report: Integrating ESG Into Risk Management (https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/annual-report-2019/engagement-integrating-esg-into-risk-management.html)
8 BCG Report: ESG Is More Than a Risk Mitigation Tool](https://www.bcg.com/publications/2020/investing-in-esg-more-than-risk-mitigation)
9 MSCI ESG Research: ESG and Financial Performance(https://www.msci.com/esg-and-financial-performance)