Utrata różnorodności biologicznej: wpływ na portfel i środki ograniczenia

Allianz Trade – Pierwsze ilościowe studium przypadku dot. zapylania

• Portfele najbardziej narażone na akcje (udziały kapitałowe) oraz sektory rolnictwa i usług spożywczych odczuwają odrobinę utraty bioróżnorodności. Wyniki badania pilotażowego Allianz Trade dotyczącego utraty usług zapylania (PSL) pozwalają na ilościowe oszacowanie ekspozycji portfela instytucji finansowych na ryzyko związane z różnorodnością biologiczną. Zastosowanie wstrząsów do reprezentatywnego portfela przeciętnego niemieckiego ubezpieczyciela na życie prowadzi do raczej umiarkowanych skutków: ogólna strata portfela wynosi 0,17%, głównie z powodu niskiego narażenia na sektory, które zostaną najbardziej dotknięte (rolnictwo i usługi gastronomiczne), i ogólnie na akcje. Natomiast portfele z większymi udziałami kapitałowymi (np. ubezpieczyciele amerykańscy) prawdopodobnie poniosłyby w ogólnym rozrachunku większe straty.

• Ile będzie kosztować ograniczanie utraty PSL? Szacując koszty ograniczania, skoncentrowaliśmy się na siedmiu środkach rolniczych, które chronią owady zapylające. Szacunkowe koszty różnią się znacznie w zależności od danego środka i kraju. Na przykład na poziomie krajowym koszty działań w Niemczech wahają się od 45 mln USD na wspomagane komputerowo systemy wsparcia decyzji do ponad 3,5 mld USD na zastosowanie nicieni. Na poziomie danego działania koszty stosowania organicznych środków grzybobójczych wahają się na przykład od 135 mln USD w Holandii do 2,4 mld USD we Francji, ze względu na różne wskaźniki przyjęcia.

• Decydującym pytaniem nie jest jednak koszt każdego środka jako takiego, ale porównanie tych kosztów z wartością ekonomiczną usług zapylania. W pierwszym kroku identyfikujemy środki, których koszt wdrożenia jest niższy niż wartość ekonomiczna wynosząca 10% PSL. Dotyczy to pięciu środków (z siedmiu) w Holandii, ale tylko dwóch w pozostałych krajach, z wyjątkiem Włoch (trzy środki). Biorąc pod uwagę, w jakim stopniu (ilościowo) można w rzeczywistości ograniczyć PSL za pomocą tych środków, analiza pokazuje, że we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii żaden środek nie zdałby takiego testu opłacalności ekonomicznej.

Tu można zapoznac się i pobrać kompleksowy raport w języku angielskim