Christopher Smith objął stanowisko Head of Portfolio Management CEE w Peakside Capital Advisors

Christopher Smith awansował na stanowisko Head of Portfolio Management CEE w Peakside Capital Advisors. Jego obowiązki będą obejmować zarządzanie inwestycjami i portfelem nieruchomości. To kolejny awans wewnętrzny w Peakside, który rozbudowuje swoje struktury w związku z dynamicznym rozwojem w Polsce.

photo: Dariusz Iwanski
phone: 0048 601 362 305
www.iwanski.com.pl
foto.iwanski@yahoo.com
photo.iwanski@yahoo.com

Christopher Smith, jako Head of Portfolio Management CEE, będzie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad regionalnym portfelem nieruchomości zarządzanych przez Peakside, aby skutecznie realizować długoterminowe cele inwestycyjne klientów i maksymalizować wartość aktywów. Będzie również kontynuował dotychczasowe zadania w zakresie zarządzania inwestycjami, a także nadzorował działalność Peakside w regionie SEE, głównie w Słowenii.

„Chris, w nowej roli, będzie odpowiedzialny za strategiczne decyzje dotyczące naszego portfolio. Jestem przekonany, że znacząco przyczyni się do jego dalszego rozwoju. Intensywnie koncentrujemy się na budowaniu i umacnianiu naszej pozycji biznesowej na polskim rynku. Doświadczenie i wiedza Chrisa są dla nas bardzo ważne” – powiedział Roman Skowronski, Managing Director of Peakside Capital Advisors w Polsce.

Christopher Smith dołączył do Peakside jako analityk inwestycyjny, następnie w miarę zdobywania doświadczenia obejmował kolejne stanowiska w drodze wewnętrznych awansów, aż do osiągnięcia obecnego stanowiska Head of Portfolio Management CEE. Posiada
11-letnie doświadczenie zdobyte w Fortress Investment Group i Peakside Capital Advisors w zakresie zarządzania inwestycjami, aktywami i portfelami. Ukończył Uniwersytet St. Andrews z tytułem magistra w zakresie zarządzania biznesem i stosunków międzynarodowych.

***

Peakside Capital Advisors jest niezależnym inwestorem oraz zarządcą inwestycji i funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Firma w imieniu inwestorów instytucjonalnych zarządza aktywami o wartości ok. 1,4 mld EUR. Peakside realizuje zróżnicowane strategie inwestycyjne, dopasowane do specyficznych potrzeb inwestorów, począwszy od inwestycji typu „core”, a kończąc na projektach typu „value-add”, dotyczących zarówno nieruchomości komercyjnych jak i mieszkaniowych. Łącznie Peakside nabył aktywa o wartości 4,1 mld euro. Spektrum inwestycji Peakside obejmuje zakup pojedynczych nieruchomości, projektów deweloperskich jak również portfeli nieruchomości, a także kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach czy też firm nieruchomościowych. Firma zatrudnia ponad 30. profesjonalistów w swoich biurach w Warszawie, Pradze, Frankfurcie, Zug oraz Luksemburgu.

www.peakside.com