Budownictwo powróciło do nastrojów sprzed pandemii. Więcej firm prognozuje większą sprzedaż i inwestycje

Subindeks Barometru EFL dla branży budowlanej rośnie drugi raz z rzędu i w I kwartale tego roku wyniósł 54,1 pkt., o 1,4 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. To najwyższy odczyt od 4 lat –
w I kwartale 2020 roku wyniósł 57,1 pkt. Poprawę nastrojów widać prawie w każdym badanym obszarze. Więcej firm niż pod koniec ubiegłego roku prognozuje wyższą sprzedaż (28% vs. 23%) oraz większe inwestycje (15% vs. 10%). Choć warto zauważyć, że liczna grupa organizacji chce redukować inwestycje (27%). Niemal co trzecie przedsiębiorstwo budowlane wciąż obawia się wysokich cen i ich negatywnego wpływu na prowadzoną działalność.

—————————————————————————————————————————-

Barometr EFL dla branży budowlanej na I kwartał 2024:

  • Subindeks: 54,1 pkt. (+1,4 pkt. kw./kw.)
  • Inwestycje: 16 proc. przedsiębiorców prognozuje wyższy poziom inwestycji niż kwartał wcześniej
  • Sprzedaż: 28 proc. przedsiębiorców prognozuje zwiększenie sprzedaży, a 6 proc. jej spadek
  • Płynność finansowa: 23 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej, a 10 proc. jej pogorszenie
  • Finansowanie zewnętrzne: 19 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

– Pierwszy tegoroczny odczyt Barometru dla branży budowlanej daje fundamenty do optymistycznych prognoz na cały rok. Po pierwsze, wynik jest najwyższy od wybuchu pandemii, czyli aż od 4 lat. Po drugie, drugi raz z rzędu mamy przekroczony próg ograniczonego rozwoju wynoszący 50 punktów. Z taką sytuacją również nie mieliśmy dawno do czynienia, bo od końca 2021 roku. I po trzecie, widać pozytywny ruch
w inwestycjach. Co szósty przedsiębiorca prognozuje więcej inwestować, co jest najwyższym wynikiem wśród wszystkich badanych branż. A od zawsze powtarzamy, że wzrost planowanych inwestycji to jeden
z pierwszych wskaźników zapowiadających odbicie w sektorze
– powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Coraz mocniejsze fundamenty

Subindeks Barometru EFL na I kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 54,1 pkt., o 1,4 pkt. więcej
niż w poprzednim kwartale tego roku. Jest to drugi, po TSL, najwyższy wskaźnik wśród sześciu badanych branż. Co więcej, wartość wskaźnika już po raz drugi z rzędu przekroczyła próg 50 pkt., co oznacza,
że nastroje lekko się poprawiają.

Na wyższą w ujęciu kwartalnym wartość subindeksu Barometru EFL dla budownictwa wpływ miały prognozy w we wszystkich badanych obszarach. 28% firm budowlanych prognozuje wzrost zamówień w pierwszych miesiącach tego roku. W I kwartale ubiegłego roku grupa optymistów była nieco mniejsza i wynosiła 23%. Większe zamówienia pozytywnie wpływają na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się 23% przedsiębiorców, tyle samo ile kwartał wcześniej.

Pozytywnie o sektorze świadczą także plany inwestycyjne. 16% firm budowlanych prognozuje więcej inwestycji w I kwartale 2024 roku, to o 6 p.p. więcej niż pod koniec 2023 roku i najwyższy wynik od kilku lat. Wciąż jednak zdecydowana większość zapytanych (57%) uważa, że pozostaną one na niezmienionym poziomie co ostatnio. Warto odnotować, że liczna grupa firm wskazuje na mniejsze inwestycje (27%).

Wysokie ceny nie pomagają

Zapytane o wpływ wojny i inflacji na prowadzony biznes firmy budowlane zdecydowanie mniej obawiają się pierwszego czynnika. Na negatywny wpływ wojny na ich działalność wskazuje 4% zapytanych. Kwartał wcześniej taką odpowiedź udzieliło 15% zapytanych.

Więcej firm budowlanych obawia się inflacji. 30% przedsiębiorstw boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z rosnącą inflacją. Jest to wynik o 8 p.p. niższy niż trzy miesiące wcześniej i jeden
z najniższych wśród badanych branż. W HoReCa tak odpowiedziało aż 48% zapytanych, w handlu – 35%, a w usługach 41%.

Główny odczyt Barometru EFL na I kwartał 2024 roku wyniósł 52,5 pkt., o 2,1 pkt. więcej
niż we wcześniejszym kwartale. Osiągnięty poziom wartości przekroczył próg OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 23 grudnia 2023 roku.

***

EFL S.A. powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. W skład Grupy EFL wchodzą spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor oraz Truck Care, który oferuje  kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych stworzony z myślą o biznesie transportowym. W ramach Grupy EFL spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, usługi flotowe, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku EFL współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  Business Superbrands 2021, 2022, sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 384 tysiące klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl