Badania Jabra przeprowadzone w LSE Behavioural Lab podkreślają kluczową rolę technologii w usprawnianiu współpracy podczas spotkań

  • Jabra i London School of Economics (LSE) postanowiły zbadać, jak technologia wspomagająca spotkania wirtualne wpływa na nasze odczucia, zachowania i produktywność.
  • Dzięki profesjonalnej technologii klarowność spotkań wzrosła o 27%, a jakość przekazywanych informacji poprawiła się o 47%.
  • Korzystanie z profesjonalnej technologii zarówno w sali konferencyjnej, jak i przez uczestników zdalnych, zaowocowało 56% wzrostem aktywności tych ostatnich.
  • Użytkownicy zdalni odnotowali 9% poprawę jakości połączeń, gdy wykorzystywali profesjonalne zestawy słuchawkowe i kamery.

[Warszawa], 6 listopada 2023 r. – Na całym świecie jest ponad 572 milionów pracowników biurowych*, którzy każdego tygodnia spędzają miliardy godzin na spotkaniach online. Jednak wiele z tych spotkań odbywa się w warunkach, które wcale nie sprzyjają współpracy ani produktywności. Najnowszy raport Jabra Hybrid Ways of Working 2023 Global Report ujawnił, że tylko 15% biur posiada w pełni wyposażone w rozwiązania technologiczne sale konferencyjne, a około 60% pracowników nadal polega na kamerach i mikrofonach wbudowanych w laptopy. Nasuwa się pytanie: w jakim stopniu technologia, z której korzystamy, wpływa na nasze zachowanie podczas spotkań i naszą zdolność do efektywnej współpracy?

Odpowiedź na to pytanie zajęła firmie Jabra ponad rok pracy, a do jej uzyskania wykorzystano najnowocześniejsze narzędzia do badania ludzkich zachowań w kontrolowanym środowisku w Laboratorium Behawioralnym w London School of Economics and Political Science (LSE). Badanie, „Meeting Great Expectations: Behaviour, Emotion and Trust”, miało na celu zrozumienie biopsychologicznego wpływu technologii, z której korzystamy w codziennej pracy, na współpracę i integrację podczas spotkań.

Profesjonalne rozwiązania technologiczne do organizowania spotkań są podstawą równoprawnego w nich uczestnictwa

Spotkania muszą mieć charakter holistyczny i uwzględniać dobro wszystkich uczestników. Kiedy po raz pierwszy przeszliśmy na pracę zdalną podczas pandemii, większość firm zapewniła pracownikom zestawy słuchawkowe i kamery internetowe do spotkań online. Jednak jakość tych rozwiązań była zróżnicowana i często nieodpowiednia. W rzeczywistości tylko 19% pracowników biurowych** korzysta z osobistej, profesjonalnej kamery internetowej.

Analizując, w jaki sposób technologia przekłada się na jakość, której doświadcza każdy uczestnik spotkania i jak bardzo równe szanse w zakresie dostępu do odpowiednich urządzeń wpływają na ogólne postrzeganie współpracy, zaobserwowano znaczną różnicę, jeżeli wszyscy uczestnicy spotkania korzystają z tego samego profesjonalnego sprzętu, w porównaniu z laptopem z wbudowanym audio i wideo lub sprzętem słabszej jakości. Zaobserwowano 27% wzrost poziomu klarowności, 16% większe zaufanie, 35% większą ekspresję i 47% poprawę jakości przekazywanych informacji.

Co więcej, to właśnie osoby pracujące zdalnie najczęściej stają przed największymi wyzwaniami związanymi z wykorzystaniem technologii podczas spotkań hybrydowych. Badania wykazały, że pracownicy zdalni wyposażeni w profesjonalne zestawy słuchawkowe i kamery osobiste odnotowali poprawę ogólnej klarowności rozmów o 18%, podczas gdy uczestnicy biorący udział w spotkaniach w sali konferencyjnej lepiej ocenili ekspresyjność użytkowników zdalnych o 32%. Ponadto, osoby uczestniczące stacjonarnie w spotkaniach zauważyły prawie dwukrotnie (84%) wyższy poziom zaangażowania u pracowników zdalnych korzystających ze sprzętu profesjonalnego w porównaniu z tymi, którzy korzystali jedynie z laptopów. Co więcej, zdalni uczestnicy ufali innym osobom dołączającym zdalnie o 22% bardziej, gdy korzystali oni z rozwiązań profesjonalnych. Wyniki te pokazały jak można polepszyć poziom prezentacji i partycypacji pracowników zdalnych w spotkaniach hybrydowych, a także korzyści, jakie może im zapewnić odpowiednia technologia.

Profesjonalne wyposażenie sal konferencyjnych znacznie poprawia doświadczenia uczestników zdalnych

Większość z nas była w sytuacji, w której dołączaliśmy do spotkania zdalnie, podczas gdy pozostali uczestnicy znajdowali się w biurze. Bywa to frustrujące – trudności z usłyszeniem tego, co jest mówione, brak możliwości zobaczenia wszystkich obecnych w sali, a czasem także poczucie bycia pominiętym. A gdyby tak odpowiednie narzędzia mogły sprawić, że poczujesz się bardziej obecny i w pełni włączony w przebieg spotkania?

Badanie wykazało, że gdy uczestnicy używali profesjonalnej technologii zarówno w sali konferencyjnej, jak i zdalnie, osoby łączące się zdalnie zauważyły 56% poprawę jakości rozmów prowadzonych w sali konferencyjnej. Choć nic nie jest w stanie zastąpić interakcji twarzą w twarz, druga najwyższa ocena efektywności współpracy, zaraz po spotkaniach bezpośrednich, pochodziła od zdalnych uczestników oceniających użytkowników w salach konferencyjnych wyposażonych w profesjonalny sprzęt wideo. Testy przeprowadzono przy użyciu zestawu Jabra PanaCast 50 Video Bar i osobistej kamery  PanaCast 20.

Wyniki te pokazują, że technologia może zmniejszyć dystans między uczestnikami spotkania, których dzieli fizyczna odległość. Reasumując, jest oczywiste, że wysokiej jakości technologia w salach konferencyjnych znacznie poprawia doświadczenia uczestników zdalnych. Każda firma, która chce zapewnić swoim pracownikom spotkania inkluzywne powinna nadać priorytet modernizacji swoich przestrzeni konferencyjnych, aby wspierać efektywną współpracę.

Dr Simon Noyce, brytyjski psycholog, główny analityk w LSE, powiedział: “W dzisiejszym świecie spotkań hybrydowych, zmniejszenie dystansu między współpracą bezpośrednią i zdalną nigdy nie było ważniejsze. Naszym celem jest zachęcenie firm do korzystania z tej technologii, aby umożliwić skuteczne interakcje, które będą jak najbardziej zbliżone do pełnego zaangażowania podczas spotkań twarzą w twarz”.

Holger Reisinger, SVP w Jabra, powiedział: “Wysokiej jakości technologia ma ogromny wpływ na efektywność współpracy zdalnej. Nasze badania pokazują, że gdy firmy inwestują w profesjonalny sprzęt zarówno dla uczestników w salach konferencyjnych, jak i tych zdalnych, mogą osiągnąć znaczącą poprawę. Wyniki te podkreślają kluczową rolę technologii w procesie optymalizacji doświadczeń związanych ze spotkaniami i wspieraniu udanej współpracy hybrydowej”.

Pobierz pełny raport tutaj: www.jabra.com/lse

*Jabra’s Global Knowledge Worker Survey, 2023

**Jabra U&A Collaboration Study, 2022

UWAGI:

Koncepcja i metodologia badań

Aby zapewnić bezstronne i rzetelne pod względem etycznym wyniki, badanie to zostało zaprojektowane przy wsparciu Laboratorium Behawioralnego LSE i zatwierdzone przez naukową komisję etyczną LSE. Wszyscy uczestnicy nie byli świadomi tego, co jest przedmiotem badania, ani tego, że badanie koncentruje się na różnego rodzaju technologiach, a Jabra pozostała całkowicie anonimowa podczas całego projektu.

Grupa badawcza składała się z 88 uczestników reprezentujących 15 narodowości. W badaniu wykorzystano różnorodne metody i narzędzia psychologiczne, począwszy od samooceny w celu poznania opinii i odczuć uczestników, poprzez wysoce obiektywne i zaawansowane śledzenie ruchów gałek ocznych, analizę mimiki twarzy, aż po biologiczne wskaźniki pobudzenia (reakcja przewodnictwa skórnego) i stresu poznawczego (endogenne mruganie). W badaniu wykorzystano najnowocześniejsze technologie stosowane w Laboratorium Behawioralnym LSE do śledzenia ruchu gałek ocznych (Tobii Pro), analizy mimiki twarzy (iMotions), reakcji przewodnictwa skórnego (Shimmer3 GSR+) i endogennego mrugania (iMotions). Dane zostały zebrane i przeanalizowane przy użyciu oprogramowania iMotions.

Z pomocą Seana Rooneya (Scientific Officer and Head of Laboratory Innovation w LSE Behavioural Lab) Jabra przygotowała realistyczne scenariusze spotkań, a uczestnicy badań dołączali do nich zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie, korzystając z różnych rozwiązań technologicznych i generując prawie 500 danych pomiarowych na sekundę przypadających na jednego uczestnika.


O Behavioural Lab w London School of Economics (LSE)

LSE Behavioural Lab prowadzi badania behawioralne na światowym poziomie, zapewniając naukowcom i studentom LSE oraz partnerom zewnętrznym najnowocześniejsze zaplecze badawcze w centrum Londynu. LSE Behavioural Lab to zaprojektowany specjalnie w tym celu obiekt dostępny dla każdego wydziału LSE (i innych instytucji), którego współgospodarzami są Wydział Zarządzania LSE oraz Wydział Nauk Psychologicznych i Behawioralnych LSE. Badacze korzystają z laboratorium do badania zachowań w różnych obszarach, takich jak ekonomia behawioralna, psychologia, ocenianie i podejmowanie decyzji, zarządzanie, marketing, zachowania w organizacji, dynamika zespołu, przywództwo, kreatywność, wybory konsumenckie, behawioralna polityka społeczna i behawioralna teoria gier. Laboratorium zaprasza również partnerów zewnętrznych, w tym inne instytucje akademickie, organizacje rządowe, międzynarodowe, prywatne i non-profit, do składania propozycji i realizacji wspólnych projektów. Wizją Laboratorium jest pełnienie roli światowego lidera w zakresie kształcenia oraz prowadzenia najwyższej klasy, rzetelnych badań behawioralnych, a także pełnienie roli centrum interdyscyplinarnej społeczności zajmującej się naukami behawioralnymi.

O Jabra

Jabra to wiodąca na świecie marka rozwiązań audio i wideo, w tym dedykowanych do współpracy profesjonalnej, stworzona z myślą o wzmocnieniu pozycji jej klientów dzięki możliwości korzystania ze znakomitych produktów zarówno konsumenckich jak i biznesowych. Jako dumny członek GN Group nie ustaje w wysiłkach, aby zbliżyć ludzi do siebie nawzajem i do wszystkiego, co jest dla nich ważne. Najwyższa jakość rozwiązań technologicznych Jabra to efekt pionierskiej pracy realizowanej przez 150 lat w ramach GN. Wieloletnie doświadczenie pozwala tworzyć firmie zintegrowane narzędzia komunikacyjne dla firm z sektora call center, biur i współpracy, które pomagają profesjonalistom pracować efektywniej z dowolnego miejsca; a także bezprzewodowe słuchawki true wireless, w tym douszne, które pozwalają konsumentom cieszyć się znakomitą jakością połączeń, muzyki oraz multimediów. www.jabra.pl

Założona w 1869 roku Grupa GN zatrudnia ponad 7500 osób i jest notowana na Nasdaq Copenhagen (GN.CO). Rozwiązania GN są sprzedawane w 100 krajach na całym świecie.  Odwiedź naszą stronę GN.com lub dołącz do nas na LinkedIn, Facebooku i X.

GN zbliża ludzi i jest notowana na giełdzie Nasdaq w Kopenhadze.

© 2023 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Audio A/S. Wszystkie inne znaki towarowe zawarte w niniejszym dokumencie należą do ich właścicieli (projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia).