Badania Havas z serii Meaningful Brands dostępne w nowym serwisie sieciowym

Havas prowadzi badanie Meaningful Brands już od 15 lat – w tę okrągłą rocznicę agencja prezentuje nowy branding swojego flagowego badania oraz serwis www.meaningful-brands.com, na którym można znaleźć raporty Meaningful Brands z ostatnich 3 lat. 

Ostatnia edycja badania „Ekonom-ja, czyli jak cel stał się osobisty” skupia się na tym, jak nowe siły kulturowe i społeczne zmieniają znaczenie bycia marką meaningful, pokazując, że teraz bardziej niż kiedykolwiek brandy muszą zapewniać osobiste korzyści, które wpływają na jakość życia ich klientów. Wyniki raportu pokazują, że choć działania marek mające na celu napędzanie postępu społecznego, inkluzywności społecznej i zrównoważonych zachowań stały się ważniejsze i bardziej oczekiwane, ludzie patrzą na wszystko przez pryzmat siebie, z perspektywy „ja”, szczególnie w obliczu trudniejszych i niepewnych czasów.

W czasach „ekonom-ja” marki muszą działać zdecydowanie, aby napędzać zmiany społeczne i postęp, ale oczekuje się od nich również zapewniania codziennej radości, wspierania dobrego samopoczucia psychicznego, ułatwiania życia, oferowania drobnych przyjemności w przystępnych cenach i nie tylko. Konsumenci oczekują tego typu pozytywnych działań od marek, nie są one postrzegane jako jakaś wyjątkowa wartość dodana. Chcą, aby marki pomogły im jako uczestnikom i aktywistom we wprowadzaniu zmian społecznych.

Przez ostatnie piętnaście lat agencja Havas zajmuje się zrozumieniem i budowaniem marek meaningful. Cykliczny raport Meaningful Brands jest przełomowym badaniem wartości marki, które sprawdza nowe zachowania, zmieniającą się dynamikę kulturową oraz priorytety firm i marek w złożonym świecie. W raporcie Meaningful Brands „Ekonom-ja, czyli jak cel stał się osobisty” wzięło udział 161 000 osób na trzydziestu światowych rynkach oraz 2200 marek w 47 kategoriach.

Kluczowe wnioski z badania „Ekonom-ja, czyli jak cel stał się osobisty”

Wyniki pokazują, że ludzie odczuwają skutki kryzysu w swoim codziennym życiu:

– 70% uważa, że świat zmierza w złym kierunku.

– 78% uważa, że żyjemy w kryzysie ekologicznym.

– Kryzys gospodarczy wpływa na życie osobiste w najwyższym wymiarze.

Mimo to większość ludzi pozostaje optymistami:

– 69% jest zadowolonych z życia.

– 63% optymistycznie patrzy w przyszłość.

Te ogólnie pozytywne nastroje pomimo zbiorowych, globalnych wyzwań są związane z tendencją ludzi do brania spraw w swoje ręce, zamiast czekać, aż inni zmienią świat:

– 63% stwierdziło, że zajmuje stanowisko w kluczowych kwestiach.

– 71% stara się być zdrowym fizycznie i psychicznie.

– 43% poświęca czas i/lub zasoby na pomoc tym, którzy mają mniej szczęścia.

– 71% pomaga innym (swoim bliskim) dbać o zdrowie.

Uważają też, że firmy i marki również mają do odegrania ważną rolę:

– Firmy zajęły drugie miejsce jako najważniejszy interesariusz w rozwiązywaniu wyzwań gospodarczych (po rządach/politykach).

– 68% respondentów uważa, że firmy/marki mają moc i ponoszą odpowiedzialność w obszarze pomocy w rozwiązaniu niektórych problemów na świecie.

– 73% stwierdziło, że firmy/marki muszą działać teraz dla dobra społeczeństwa i planety – komunikacja nie wystarczy.

– 74% respondentów uważa, że marki powinny dbać o ich zdrowie i dobre samopoczucie.

– 63% stwierdziło, że firmy/marki powinny pomóc mi zaoszczędzić więcej pieniędzy i czasu.

Niestety, większość marek po prostu nie spełnia oczekiwań. Ludzie nie przejęliby się, gdyby 75% z nich zniknęło jutro. Raport podkreśla zupełnie nowy zestaw korzyści, które niektóre marki otworzyły w zakresie tego, jak być meaningful, tj. pomagać ludziom być ich najlepszym sobą, ułatwiać ich codzienne życie oraz tworzyć platformę dla dobra, która wykracza poza puste obietnice i koncentruje się na działaniach i konkretnych zobowiązaniach.

Od wielu lat badanie Meaningful Brands stanowi dla nas swojego rodzaju barometr zmian konsumenckich, widzianych zarówno z poziomu globalnego, jak i lokalnych rynków. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie wskazywać markom konkretne obszary, które mają w danym momencie największy wpływ na budowanie realnych więzi z konsumentami, a tym samym przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu biznesu. Ostatnie lata dobitnie pokazują jak ważne jest nie tylko dostarczanie wartości na poziomie funkcjonalnym, ale przede wszystkim dogłębne zrozumienie potrzeb konsumentów w wymiarze osobistym i społecznym – komentuje Jakub Polakowski, Strategy Director w Havas Media Network

Badanie pokazuje, że dziś marki najbardziej meaningful osiągają o 57% lepsze wyniki w dostarczaniu osobistych korzyści w porównaniu z innymi. Obecnie bardziej, niż kiedykolwiek oczekuje się, że firmy i marki wykażą się zaangażowaniem na rzecz swoich klientów, a te, które to robią, osiągają wymierne wyniki, znacznie przewyższając rynek pod wieloma względami i zwiększając swój udział w portfelu konsumentów.

– W obliczu gospodarki nastawionej na maksymalizację zysku, gdzie osobiste doświadczenia i hiperpersonalizacja stają się kluczowe, marki muszą konsekwentnie dostarczać wartość, która przekracza puste obietnice. Raport podkreśla istotę tworzenia znaczących relacji z klientami poprzez ułatwianie ich codziennego życia oraz wspieranie ich w dążeniu do bycia najlepszą wersją siebie. Warto zauważyć, że firmy skupiające się na dostarczaniu takich osobistych korzyści osiągają znacznie lepsze wyniki niż konkurencja. Jednocześnie jest to także ostrzeżenie dla marek, które nie są w stanie sprostać oczekiwaniom konsumentów – ich obecność na rynku może być zagrożona. Dlatego też, nasza firma powinna kontynuować dążenie do tworzenia znaczących doświadczeń dla naszych klientów, aby utrzymać naszą pozycję jako lidera rynkowego – komentuje Adam Samsel, Strategy Director w Havas Creative Network Poland.

Te i wiele więcej insightów płynących z badań Meaningful Brands można znaleźć w nowy serwisie www.meaningful-brands.com

Havas Media Network – Make a meaningful difference to brands, business and people.

Grupa agencji specjalizująca się w tworzeniu strategii komunikacji marek w oparciu o filozofię Meaningful Brands oraz najnowsze i najbardziej efektywne rozwiązania mediowe i marketingowo-technologiczne. W jej skład wchodzą niezależne podmioty: Havas Media, Arena Media i Fullsix Media, wspierane przez wyspecjalizowane jednostki działające w obszarze Digital Marketingu: Ecselis (agencja performance marketingu zintegrowana z SEO i kontentem), CSA (customer science, badania, strategia, data science, analityka i data driven marketing), Programmatic Hub (integracja danych i narzędzi w ekosystemie programatycznym), Havas PLAY (social media, influencer marketing, gaming, e-sport oraz content marketing, kreacja digital & design), Havas Market (kompleksowe usługi dla e-commerce i marketplace), Havas Digital Innovation (digital marketing & AI), LuxHub (komunikacja marek luksusowych i premium). Od 2013 roku polskim oddziałem Havas Media Network zarządza Małgorzata Węgierek.