Allianz Trade + Inclusive Brains AI + Neurotechnologia na rzecz integracji niepełnosprawnych

Allianz Trade i Inclusive Brains łączą siły, aby wspierać integrację osób niepełnosprawnych dzięki sztucznej inteligencji i neuro-technologiom.

Allianz Trade, wiodący na świecie ubezpieczyciel kredytów kupieckich i Inclusive Brains, francuski start-up opracowujący nową generację interfejsów neuronowych zasilanych generatywną sztuczną inteligencją (AI) , nawiązały współpracę w celu opracowania Prometheus-a, nowego rodzaju interfejsu mózg-maszyna, który przekształca różnorodne dane neurofizjologiczne (fale mózgowe, aktywność serca, mimikę twarzy, ruchy oczu) w polecenia mentalne. Celem tej innowacyjnej technologii wspomagającej jest pomoc osobom, które nie mogą już używać rąk lub mówić, w obsłudze stacji roboczych, podłączonych obiektów i poruszaniu się po środowiskach cyfrowych bez konieczności pisania na klawiaturze, dotykania ekranu lub używania poleceń głosowych. Partnerstwo Allianz Trade i Inclusive Brains ma docelowo na celu przyspieszenie rozwoju rozwiązań wspomagających opartych na sztucznej inteligencji, które zapewnią osobom niepełnosprawnym większą autonomię i ułatwią im dostęp do edukacji i rynku pracy.

źródło: Allianz Trade

Sztuczna inteligencja na dobre: Gdy generatywne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji poprawiają integrację społeczną

Firma Inclusive Brains została założona w 2022 roku przez profesora Oliviera Oulliera, neurobiologa, który stał się przedsiębiorcą w dziedzinie sztucznej inteligencji, oraz Paula Barbaste, eksperta w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, z ambitną i jasną misją: wykorzystać połączenie generatywnej sztucznej inteligencji i interfejsów mózg-komputer (BCI) w celu poprawy integracji osób, które utraciły zdolność poruszania się z powodu wypadków życiowych lub chorób neurodegeneracyjnych. Właśnie dlatego firma Inclusive Brains rozpoczęła opracowywanie Prometheus BCI.

Generatywne modele sztucznej inteligencji i multimodalne interfejsy neuronowe Inclusive Brains przyniosą korzyści wszystkim, niezależnie od ich fizyczności, zdolności i potrzeb, niezależnie od tego, jak wyjątkowe mogą one być. Prawdziwa integracja oznacza opracowywanie rozwiązań, które pomagają każdemu z nas, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Możliwość sterowania komputerem za pomocą umysłu, oczu, mrugania lub zaciskania zębów zmieni życie wielu osób z paraliżem, ponieważ umożliwi im komunikację ze światem. Jak dotąd generatywne modele językowe sztucznej inteligencji (LLM) są świetne w rozumieniu ludzkiego języka, ale słowa nie oddają wszystkich niuansów interakcji człowiek-maszyna, tym bardziej, gdy niepełnosprawność uniemożliwia wypowiedzenie ich na głos lub wpisanie. Dlatego szkolimy nasze modele AI za pomocą różnego rodzaju danych neurofizjologicznych, takich jak fale mózgowe, mięśnie twarzy, ruchy gałek ocznych lub bicie serca. To jedyny sposób, aby naprawdę umożliwić maszynom i środowiskom cyfrowym dostosowanie się do tego, jak wyjątkowy jest każdy użytkownik i jak się on czuje w czasie rzeczywistym” – mówi Olivier Oullier, współzałożyciel i dyrektor generalny Inclusive Brains.

Allianz Trade wprowadza swój globalny zasięg do Prometheus BCI

Technologia Prometheus jest już bardzo zaawansowana. Inclusive Brains opracowało multimodalną platformę pozyskiwania danych, która może monitorować, przetwarzać i klasyfikować różne sygnały neuropsychologiczne w tym samym czasie (mózg, serce, twarz, oczy). W połączeniu z modelem sztucznej inteligencji start-upu, który stanowi rdzeń Prometheus BCI, umożliwia on ludziom kontrolowanie ramienia egzoszkieletu za pomocą umysłu lub poprzez mruganie, zaciskanie zębów lub mimikę twarzy, w zależności od umiejętności i potrzeb. Przeprowadzono wiele testów użyteczności z organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością poznawczą i paraliżem.

Aby jednak projekt stał się rzeczywistością, Inclusive Brains potrzebował wsparcia zaangażowanego i silnego partnera. W tym miejscu wkracza Allianz Trade: współpracując z Inclusive Brains, Allianz Trade wniesie do projektu ważne zasoby, pomagając w kwestiach finansowych, strategicznych i związanych z budowaniem rozpoznawalności projektu.

Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Inclusive Brains, aby wykorzystać sztuczną inteligencję i neurotechnologię do wywierania pozytywnego wpływu społecznego. Integracja jest podstawową wartością w Allianz Trade. Wierzymy w moc innowacji, które ją wspierają. Partnerstwo ze start-upem, który jest liderem w rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji i neurotechnologii w celu osiągnięcia pozytywnego wpływu społecznego, jest zatem naturalną kontynuacją tego wieloletniego zaangażowania. Konkretnie, zapewnimy wsparcie finansowe, strategiczne i logistyczne w celu dalszego rozwoju Prometheus BCI w zakresie badań i rozwoju oraz potrzeb materiałowych poprzez zakup czujników fizjologicznych i 2 ramion egzoszkieletu. Będziemy również wspierać Inclusive Brains w tworzeniu otwartego modelu Prometheus AI, aby wszyscy inni zaangażowani w rozwój integracji mogli czerpać korzyści z naszego partnerstwa. Egzoszkielety ramion, po odpowiednim przeszkoleniu i zaprogramowaniu, zostaną następnie przekazane organizacji non-profit wspierającej osoby z paraliżem. Naszym celem jest również zapewnienie Inclusive Brains i Prometheus jak najszerszego zasięgu poprzez wspieranie wszystkich działań komunikacyjnych na skalę globalną. Wierzymy, że mamy do odegrania ważną rolę w podnoszeniu świadomości ludzi na temat mocy sztucznej inteligencji w celu wspierania integracji“, wyjaśnia Aylin Somersan Coqui, CEO Allianz Trade.

Konkretne zastosowanie pojawi się wkrótce, podczas kluczowego etapu olimpijskiego

Za kilka tygodni neurotechnologia Prometheus zostanie wykorzystana podczas sztafety z pochodnią olimpijską przez osobę z niepełnosprawnością ruchową do sterowania egzoszkieletem ramienia. Poprzez to pierwsze publiczne zastosowanie i wykorzystanie Prometheus, Inclusive Brains i Allianz Trade mają na celu zwiększenie świadomości ludzi na temat potrzeby wspierania wysiłków naukowych i przemysłowych w dziedzinie technologii wspomagających opartych na sztucznej inteligencji, które poprawiają integrację w miejscu pracy i poza nim.

Grupa Allianz jest historycznym partnerem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego od 2006 roku. Dzięki Allianz Trade Prometheus jest jeszcze bliższy naszemu sercu i w pełni zgodny z naszymi wartościami oraz inwestycjami w naukę i innowacje. To pierwszy krok na długiej drodze: w ramach Inclusive Brains planowane są też inne, konkretne zastosowania, takie jak opracowanie klawiatury sterowanej umysłem i wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jesteśmy przekonani, że generatywna sztuczna inteligencja w połączeniu z najnowocześniejszymi interfejsami neuronowymi przyspieszy integrację osób niepełnosprawnych i będzie z korzyścią dla wszystkich”, dodaje Aylin Somersan Coqui, CEO Allianz Trade.

Podążając śladami pilota (zdalnego sterowania), który zmienił życie osób niepełnosprawnych jeszcze zanim został masowo przyjęty przez ogół populacji, nasze niezależne od sprzętu interfejsy neuronowe oparte na sztucznej inteligencji utorują drogę dla nowej generacji inteligentnych narzędzi i stacji roboczych, które pomogą każdemu. Kontrolowanie umysłem podłączonych obiektów to coś, co ludzie robią już od jakiegoś czasu. Dużym wyzwaniem są rozwiązania umożliwiające precyzyjną kontrolę za pomocą poleceń mentalnych, które mogą być używane każdego dnia i na masową skalę. Właśnie dlatego musieliśmy współpracować z globalną korporacją podzielającą nasze wartości i wizję, aby przekształcić naszą innowację w opłacalny i skalowalny produkt. Dlatego cieszymy się, że możemy współpracować z Allianz Trade, ponieważ nasze cele są zbieżne: wykorzystanie technologii i sztucznej inteligencji dla wspólnego dobra“, dodaje Paul Barbaste, współzałożyciel i CTO Inclusive Brains.


Informacje o Allianz Trade

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń kredytu kupieckiego i uznanym specjalistą w dziedzinie poręczeń, windykacji, strukturyzowanego kredytu kupieckiego i ryzyka politycznego. Nasza własna sieć zbierania danych gospodarczych pozwala analizować zmiany w wypłacalności ponad 83 milionów przedsiębiorstw dzień po dniu. Dajemy firmom pewność niezbędną do prowadzenia wymiany handlowej i świadczenia usług poprzez zabezpieczenie należnej im z tego tytułu zapłaty. Wypłacamy firmom odszkodowanie z tytułu nieściągalnych należności, ale przed wszystkim pomagamy ich uniknąć. Zawsze, gdy oferujemy ubezpieczenie kredytu kupieckiego lub inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest ochrona predykcyjna – przewidywanie potencjalnych zdarzeń w celu unikania ryzyka. Jeżeli jednak wystąpi nieprzewidziane zdarzenie, posiadany przez nas rating kredytowy na poziomie AA oznacza, że dysponujemy zasobami, gwarantowanymi przez Allianz, pozwalającymi na wypłatę odszkodowania umożliwiającego klientowi utrzymanie działalności. Allianz Trade z siedzibą w Paryżu jest obecny w ponad 50 krajach i zatrudnia 5700 osób. W 2023 r. nasze skonsolidowane obroty wyniosły 3,7 mld euro, a ubezpieczone przez nas transakcje biznesowe w skali globalnej odpowiadały ekspozycji w wysokości 1 131 mld euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie allianz-trade.com

Informacje o Inclusive Brains

Inclusive Brains opracowuje interfejsy neuronowe nowej generacji oparte na zastrzeżonych generatywnych modelach sztucznej inteligencji. Jej założyciele realizują misję stworzenia Neural Foundation Model™️, której celem jest przekształcenie dowolnego podłączonego obiektu z czujnikami w wspomagający interfejs człowiek-maszyna, który może dostosować się do tego, co czyni każdego z nas wyjątkowym, niezależnie od naszych zdolności, fizyczności, potrzeb i celów. Umożliwiając ludziom kontrolowanie podłączonych obiektów i środowisk cyfrowych za pomocą fal mózgowych, oczu, mięśni twarzy, mrugania lub zaciskania, neurotechnologia i sztuczna inteligencja startupu naprawdę służą integracji. Dzięki wykrywaniu przez Inclusive Brains stresu, uwagi, obciążenia poznawczego i zmęczenia, maszyny i środowiska cyfrowe mogą również dostosowywać się w czasie rzeczywistym do tego, jak czują się ludzie, aby zapewnić naukowo rygorystyczne informacje zwrotne na temat ich zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i poprawy bezpieczeństwa. Założyciele Inclusive Brains zostali uznani za wynalazców AI roku przez komisję, w skład której wchodzili laureaci Nagrody Nobla, liderzy naukowi i branżowi. Startup zdobył nagrodę X-Tech Impact Award i X-Grant High Impact Award przyznawaną przez Fundację prestiżowej Ecole Polytechnique, a także dwie nagrody Handitech Trophy Awards w kategoriach przełomowych badań i integracji cyfrowej.

Uwaga dotycząca stwierdzeń dotyczących przyszłości

Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą obejmować perspektywy, stwierdzenia dotyczące przyszłych oczekiwań i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które opierają się na bieżących poglądach i założeniach kierownictwa i wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia lub zdarzenia mogą istotnie różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Takie odchylenia mogą wynikać między innymi z (I) zmian ogólnych warunków gospodarczych i sytuacji konkurencyjnej, w szczególności w zakresie podstawowej działalności Grupy Allianz i jej głównych rynków, (II) wyników rynków finansowych (w szczególności zmienności rynku, płynności i zdarzeń kredytowych), (III) częstotliwości i dotkliwości ubezpieczonych zdarzeń szkodowych, w tym katastrof naturalnych, oraz rozwoju kosztów strat, (IV) poziomów i trendów śmiertelności i zachorowalności, (VI) w szczególności w sektorze bankowym, zakres niespłacanych kredytów, (VII) poziomy stóp procentowych, (VIII) kursy wymiany walut, w tym kurs wymiany euro do dolara amerykańskiego, (IX) zmiany w przepisach prawa i regulacjach, w tym regulacjach podatkowych, (X) wpływ przejęć, w tym związane z nimi kwestie integracji, oraz środki reorganizacyjne, a także (XI) ogólne czynniki konkurencyjne, w każdym przypadku w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i/lub globalnej. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub bardziej wyraźne w wyniku działań terrorystycznych i ich konsekwencji.