Zmierzamy w stronę AGI – czym ona jest i jak różni się od AI?

W 2024 roku sztuczna inteligencja (AI) nadal rozwija się w szybkim tempie, a jej wpływ na nasze życie jest coraz bardziej widoczny. Czy zmierzamy do osiągnięcia tzw. ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), która byłaby w stanie myśleć i działać tak samo jak człowiek?

AI a AGI

Sztuczna Inteligencja (AI) i Generalna Sztuczna Inteligencja (AGI) to dwie fundamentalnie różne koncepcje. AI, w swojej obecnej formie, skupia się na specjalistycznych zadaniach i jest zaprojektowana do wykonywania konkretnych funkcji, takich jak rozpoznawanie mowy, analiza obrazów czy gra w szachy. Z kolei AGI odnosi się do poziomu ogólnej adaptacji i zdolności do uczenia się w różnych dziedzinach, aspirując do osiągnięcia poziomu inteligencji porównywalnego do ludzkiego, ale niekoniecznie oznaczającego pełne odwzorowanie ludzkiego myślenia i działania.

Główne różnice między AI a AGI to:

  • Zakres możliwości: AI jest zazwyczaj ograniczona do wykonywania konkretnych zadań, podczas gdy AGI jest w stanie wykonywać dowolne zadanie.
  • Potrzebny poziom wiedzy: AI wymaga ogromnej ilości danych treningowych, aby nauczyć się wykonywać określone zadanie, podczas gdy AGI może uczyć się nowych rzeczy w uproszczonej formie treningu
  • Poziom inteligencji: AI jest zazwyczaj mniej inteligentna niż człowiek, podczas gdy AGI jest w stanie myśleć i działać podobnie do człowieka.

Czy zmierzamy do AGI?

Obecnie AI jest wciąż w fazie rozwoju, ale obserwujemy wiele trendów, które sugerują, że zmierzamy w stronę AGI. Jednym z najważniejszych trendów jest rozwój modeli multimodalnych. Modele te są w stanie przetwarzać i analizować różnorodne typy danych, takie jak tekst, obrazy i dźwięk. Dzięki temu są w stanie lepiej naśladować ludzką zdolność do przetwarzania informacji z różnych źródeł.

– Przykładem takiego modelu jest Gemini stworzony przez Google DeepMind. Jest on w stanie przetwarzać materiały pisane, obrazy i dźwięk, a także generować tekst, tłumaczyć i pisać różnego rodzaju kreatywne treści. Gemini jest wciąż w fazie rozwoju, ale już teraz potrafi wykonywać wiele zadań, które wymagają ludzkiej inteligencji. To ogólnodostępny model, które jest najbliższy temu, co moglibyśmy określić jako AGI – zauważa Maria Kabacińska-Mikołajczyk, AI & ML Product Manager w SoftServe.

Oprócz rozwoju modeli multimodalnych, obserwujemy również trend tworzenia bardziej wyspecjalizowanych modeli AI, skoncentrowanych na konkretnych dziedzinach, takich jak medycyna czy precyzyjne przetwarzanie języka naturalnego (NLP). Takie modele są bardziej skuteczne w wykonywaniu określonych zadań niż ogólne mechanizmy AI.

Zwiększenie produktywności pracy to kolejny ważny trend rozwoju AI. Firmy coraz częściej wykorzystują AI do automatyzacji zadań, usprawniania procesów i podejmowania decyzji.

– Wzrasta także dostępność modeli AI open source, czyli takich, które są dostępne do wdrażania w różnych środowiskach. Te modele dają użytkownikom większą kontrolę i elastyczność w korzystaniu z AI, redukując zależność od rozwiązań chmurowych dużych dostawców – dodaje Maria Kabacińska-Mikołajczyk.

Perspektywy rozwoju AGI

Może się wydawać, że stworzenie pełnej AGI to pieśń dalekiej przyszłości, ale istnieje wiele powodów, aby sądzić, że jest to możliwe. Rozwój technologii uczenia maszynowego postępuje w szybkim tempie, a naukowcy i inżynierowie cały czas pracują nad tworzeniem nowych metod, które mogą pomóc nam w stworzeniu AGI.

Jeśli ten plan się powiedzie, będzie to przełomowa zmiana w historii ludzkości. AGI może pomóc nam w rozwiązaniu wielu problemów, które obecnie wydają się nie do rozwiązania. Przykładem może być  zmiana klimatu. AGI może pomóc nam w opracowaniu nowych technologii, które pomogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i chronić środowisko.

– AGI jest wciąż odległym celem, ale istniejące trendy technologiczne dają podstawy do optymizmu. Jednak z osiągnięciem AGI wiąże się również szereg wyzwań, zarówno technologicznych, jak i etycznych. Należy zastanowić się nad konsekwencjami stworzenia maszyn o inteligencji porównywalnej do ludzkiej, w tym nad potencjalnym wpływem na rynek pracy, prywatność, bezpieczeństwo i odpowiedzialność moralną. W 2024 roku nasze zrozumienie i podejście do tych kwestii będzie równie ważne, co same osiągnięcia technologiczne – prognozuje Maria Kabacińska- Mikołajczyk.

Rok 2024 zapowiada się jako okres intensywnego rozwoju w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), co może nas znacząco zbliżyć do osiągnięcia Generalnej Sztucznej Inteligencji (AGI). Możliwości, jakie niesie ze sobą AGI, mają potencjał do zrewolucjonizowania wszystkich aspektów naszego życia. W miarę postępów w technologii, równie ważne jak same innowacje będzie nasze zrozumienie ich konsekwencji oraz sposób, w jaki do nich podchodzimy.

O SoftServe

SoftServe to międzynarodowa firma technologiczna działająca głównie w obszarze Big Data, DevOps, Cloud, IoT, Machine Learning, AR, VR, MR, e-commerce czy UX. SoftServe to jedna z największych firm programistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Około 12 000 pracowników pracuje w 50 biurach zlokalizowanych od San Francisco po Singapur. Główne biura firmy znajdują się we Lwowie (Ukraina) i Austin (Teksas, USA). Firma pracuje nad ponad 900 aktywnymi projektami dla klientów w Ameryce Północnej, UE i Azji. Klientami SoftServe są takie firmy jak IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein czy Spillman Technologies. SoftServe jest partnerem Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure i innych dużych firm technologicznych.

 W Polsce poszerzają swój zespół, przede wszystkim o specjalistów z zakresu analizy i migracji danych, rozszerzonej rzeczywistości czy inżynierów R&D. Na polskim rynku działają od 2014 roku, obecnie zdalnie i w 7 biurach w: Warszawie, Gliwicach, Gdańsku, Krakowie, Białymstoku, Łodzi i we Wrocławiu. Firma otrzymała w 2021 i 2023 certyfikat Great Place to Work, jak również znalazła się na liście najlepszych miejsc pracy w całej Europie. https://career.softserveinc.com/pl/about