Zdalny dostęp w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym

W erze cyfrowej transformacji technologia zdalnego dostępu smart support staje się niezbędnym narzędziem dla przemysłu. Inteligentne wsparcie serwisu urządzeń wymiernie wspiera rozwój biznesu: zwiększa efektywność operacji, minimalizuje koszty i pozwala zyskać przewagę konkurencyjną.

Smart support jest istotny dla firm korzystających z aparatury kontrolno-pomiarowej, a szczególnie tych, które dysponują urządzeniami oddalonymi od siebie w terenie. Przy serwisie cenny jest czas i ważne wyeliminowanie ryzyka błędów. Tradycyjne telefoniczne wsparcie zewnętrznego eksperta nie zawsze spełnia te warunki. Szczegółowe opisanie problemu pochłania sporo czasu i nie daje gwarancji poprawnej interpretacji przekazywanych ustnie danych.

Błąd zidentyfikowany w kilka minut

Smart support, czyli zdalny dostęp, wyklucza to ryzyko. Doskonale ilustruje to przykład współpracy Endress+Hauser,  światowego lidera w produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej i dostarczaniu rozwiązań „pod klucz” z niemiecką firmą zarządzającą ściekami Emschergenossenschaft/ Lippenverband (EGLV).

Oczyszczalnie są tam lokalizowane na obszarach wiejskich, daleko od siebie, bez możliwości stałej obsługi personelu. Awaria analizatora wpływa na działanie całego systemu, a nagłe operacje serwisowe zabierają czas i generują koszty. Diagnozowanie i usuwanie takich usterek jest skomplikowane i wymaga pomocy ekspertów – mówi Przemysław Kubaszewski, Industry Manager z Endress+Hauser.

Firma zainstalowała dla EGLV stację pomiarową do filtracji próbek. Urządzenie zostało połączone ze specjalną platformą Endress+Hauser, co umożliwiło ciągły przesył zaszyfrowanych danych pomiarowych i informacji o stanie urządzeń.

Nasi eksperci natychmiast odbierają komunikat diagnostyczny, na przykład o tym, że dane urządzenie nie działa w poprawnych zakresach. Dzięki przesyłowi obrazu w czasie rzeczywistym określenie przyczyny błędu trwa do kilku minut. Naprawa – przykładowo poprzez przeprowadzenie ponownej kalibracji – zajmuje około 30 minut – wylicza Przemysław Kubaszewski.

Transfer praktycznej wiedzy

Doświadczenia Endress+Hauser dowodzą, że przeprowadzanie diagnostyki urządzeń i dostępu do danych w ramach infrastruktury IIoT przynoszą szereg znaczących korzyści. Wprowadzenie smart support do przedsiębiorstwa produkcyjnego umożliwia automatyzację wielu procesów. Najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalają na monitorowanie i sterowanie maszynami, procesami produkcyjnymi oraz logistyką w czasie rzeczywistym. To z kolei prowadzi do znacznego zwiększenia efektywności, eliminując błędy ludzkie i redukując czas przestojów.

Smart support umożliwia też pracownikom firm dostęp do szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących konserwacji lub naprawy, co oszczędza czas i podnosi poziom wiedzy praktycznej. Do dyspozycji użytkowników jest portal serwisowy E+H z kilkuset artykułami inżynierów serwisu.

Co istotne, na podstawie rzeczywistych przypadków i z gotowymi rozwiązaniami. Użytkownik ma także dostęp do historii zgłoszeń, która ułatwia rozwiązanie problemu, gdyby pojawił się on ponownie – mówi Przemysław Kubaszewski.

Operatorzy mogą wykonywać prace konserwacyjne i naprawcze samodzielnie dzięki doradztwu technicznemu, udzielanemu przez eksperta zewnętrznego przy użyciu narzędzia wideo.

Użytkownicy, z którymi współpracujemy, podkreślają wartość, jaką przynosi taki sposób wymiany informacji. Transfer praktycznej wiedzy ma niebagatelne znaczenie w bieżącej działalności firm produkcyjnych – podkreśla ekspert Endress+Hauser. – Efektem długofalowym jest znaczne zmniejszenie liczby błędów i dostępności urządzeń pomiarowych.

Oczywistą i jedną z najbardziej pożądanych korzyści jest też redukcja kosztów. Wpływa na to brak konieczności obecności zewnętrznych ekspertów serwisowych na miejscu, a także zminimalizowanie liczby pracowników delegowanych do konserwacji i naprawy urządzeń.

Smart support to nie tylko technologiczna innowacja, ale także strategia, która pozwala przedsiębiorstwom produkcyjnym sprostać wyzwaniom współczesnego rynku. Wprowadzając zaawansowane technologie, firmy zwiększają swój potencjał i efektywność.

O Endress+Hauser

Endress+Hauser to światowy lider w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej dla wielu branż przemysłu, z kompleksowym portfolio obejmującym większość możliwych pomiarów.

Szwajcarska Grupa zatrudnia 16 000 pracowników w 125 krajach świata. W Polsce od ponad 25 lat jest partnerem zarówno dla wiodących koncernów, jak również dla sektora MŚP, wspierając polskie firmy i zakłady produkcyjne w cyfrowej transformacji, optymalizacji procesów oraz redukcji wpływu na środowisko.

Więcej informacji: www.pl.endress.com