Wiedza kluczem do zrównoważonego budownictwa – za nami polska edycja Sustainable Construction Talks by Saint-Gobain!

W dniach 22 i 23 kwietnia w budynku Varso w sercu Warszawy odbywał się Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024. Drugiego dnia po raz pierwszy w Polsce miała miejsce debata Sustanaible Construction Talks by Saint-Gobain, która zebrała grono cenionych ekspertów z branży budowlanej, dyskutujących o roli zrównoważonego budownictwa. Nie zabrakło ciekawych spostrzeżeń i wniosków. Premierowo przedstawiony został także raport „Barometr Zrównoważonego Budownictwa”, opracowany przez Grupę Saint-Gobain we współpracy z CSA Institute, który rzuca ciekawe światło na poziom świadomości społecznej na temat wpływu architektury na środowisko.

fot. Saint-Gobain

Sustainable Construction Talks by Saint-Gobain

Wyzwania związane z globalnym ociepleniem sprawiają, że zrównoważony rozwój przedsiębiorstw stał się nieodłącznym elementem ich strategii na drodze do zielonej transformacji gospodarki i lepszej przyszłości planety. Jako pretendt do bycia liderem w dziedzinie zrównoważonego budownictwa, Grupa Saint-Gobain promuje znaczenie współpracy międzysektorowej oraz konieczność dzielenia się wiedzą z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Aby nadać swoim ambicjom konkretną formę, firma w 2023 r. zainicjowała specjalny obszar działalności nazwany „The Sustainable Construction Observatory”, którego filarami są trzy istotne elementy: Barometr Zrównoważonego Budownictwa, Magazyn „Constructing Sustainable Future” oraz innowacyjna formuła prowadzenia debaty publicznej Sustainable Construction Talks. To właśnie dzięki temu Grupa może lepiej identyfikować i komunikować obszary, na których należy skupić wysiłki, aby skutecznie kształtować strategie biznesowe oparte na rzetelnych danych i analizie.

Sustainable Construction Talks by Saint-Gobain, na zdjęciu: od lewej Przemysław Białkowski, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Joanna Czynsz-Piechowiak, Kamil Wiśniewski. Henryk Kwapisz, Hubert Bukowski.

Saint-Gobain Sustanaible Construction Talks to dla nas szczególne wydarzenie, ponieważ w Polsce odbywa się po raz pierwszy. Grupa Saint-Gobain obrała swój cel nadrzędny, który brzmi „Making the world a better home”, a wszyscy nasi pracownicy każdego dnia działają, żeby ten cel realizować. Jedną ze składowych jest odpowiedzialność społeczna, dlatego uczestniczymy w szczytach klimatycznych, takich jak TOGETAIR 2024, by dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z opinią publiczną – wyjaśnia Michał Ciesielski, dyrektor marki, komunikacji i cyfryzacji Saint-Gobain w Polsce i Ukrainie, zapowiadając panel dyskusyjny Grupy.

Saint-Gobain Sustanaible Construction Talks to nowy, międzynarodowy format, w którym – jako lider zrównoważonego i lekkiego budownictwa – pragniemy zapraszać wybitne autorytety do dyskusji na temat, w jaki sposób branża budowlana może neutralizować swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. (…) Wcześniej spotkania Sustanaible Construction Talks odbyły się w Dubaju (podczas zeszłorocznego szczytu klimatycznego COP28), Nowym Jorku i Paryżu. Grupa Saint-Gobain działa obecnie w 76 krajach i zatrudnia blisko 170 000 pracowników na całym świecie. W Polsce w 25 zakładach przemysłowych i biurach pracuje ponad 7300 osób. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że kolejne Sustanaible Construction Talks odbywają się właśnie tu – w Warszawie – precyzuje Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce i Ukrainie.

Omówienie wyników raportu „Barometr Zrównoważonego Budownictwa”, Hentryk Kwapisz, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych Saint-Gobain w Polsce.

Premiera „Barometru Zrównoważonego Budownictwa”

Ważnym elementem Sustainable Construction Talks było przedstawienie wyników tegorocznego „Barometru Zrównoważonego Budownictwa” – badania Grupy Saint-Gobain prowadzonego we współpracy z CSA Institute, którego ideą jest weryfikacja pulsu zrównoważonego budownictwa na świecie oraz poziomu świadomości społecznej na ten temat. W tym celu firma zaprosiła reprezentantów branży, stowarzyszeń czy studentów z całego świata do wypełnienia specjalnej ankiety. Poprzez odpowiednie zidentyfikowanie obszarów działań, na których skupiają się wysiłki sektora budowlanego i przemysłowego oraz zmierzenie postępu w tym zakresie, możemy zobaczyć globalny obraz rozwoju branży w kierunku uzyskania neutralności klimatycznej w 2050 roku. Badanie pozwoliło również sprecyzować oczekiwania i trendy niezbędne do spełnienia tego celu. Wyniki pierwszego „Barometru” z 2023 roku potwierdziły, że zrównoważone budownictwo uważane jest za priorytet w głównych regionach świata. W drugiej edycji zwiększono zasięg badań do 22 krajów, w tym Polski, a liczba respondentów wynosiła 1760 osób.

Tegoroczne wyniki  wskazują, że 87% ankietowanych na świecie zna koncepcję zrównoważonego budownictwa – większość z nich kojarzy to zagadnienie z efektywnością energetyczną, pojęciem zeroemisyjności lub wykorzystaniem „materiałów ekologicznych” – rozumianych jako takie, które w jak najmniejszym stopniu szkodzą środowisku. Drugim ważnym wnioskiem płynącym z sondażu jest fakt, że znacząca część respondentów widzi potrzebę pilnego działania w zakresie zrównoważonego budownictwa, ale to działanie powinno być bardziej świadome i wymaga określonej współpracy. By przyspieszyć ten proces, opiniodawcy sugerują m.in. zwiększanie świadomości obywateli oraz przekonywanie ich, że zrównoważone materiały i systemy mają wyższą wartość. Badanie wykazało również wzrost wiedzy ankietowanych na omawiane tematy w stosunku do 2023 roku. Większość profesjonalistów uważa, że są zaangażowani obecnie w działania na rzecz zrównoważonego budownictwa – dla wielu z nich ważne są także zobowiązania dostawców w tym zakresie. Warto jednak podkreślić, że polscy studenci – czyli pokolenie, które zajmie się tworzeniem architektonicznej przyszłości – wciąż nie czują się dostatecznie zaznajomieni z tak ważnym dla człowieka i klimatu zagadnieniem. Wielu przepytywanych stwierdza, że w trakcie studiów nie zetknęło się z tematem zrównoważonego rozwoju, a większość z nich sądzi, że wiedza na temat zrównoważonego budownictwa nie jest przewagą w otrzymaniu pracy, podczas gdy studenci z Afryki i Azji uważają, że fakt wyszkolenia w tym zakresie może być decydujący w budowaniu kariery zawodowej.

Polacy są dość pragmatyczni. Być może studenci, odpowiadając na pytanie, czy wiedza w zakresie zrównoważonego budownictwa pomoże im w zdobyciu pracy – również podchodzą do tego pragmatycznie, sądząc, że w zdobyciu pracy bardziej pomagają umiejętności dotyczące sztucznej inteligencji niż zrównoważonego budownictwa. A zatem klucz do sukcesu tkwi we wspólnym działaniu, w promocji i w nauczaniu młodych kadr – komentuje Henryk Kwapisz, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych Saint-Gobain w Polsce, omawiający wyniki „Barometru”.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przeprowadzonego badania: https://www.saint-gobain.pl/sites/mac3.saint-gobain.pl/files/2024-04/SAINT-GOBAIN_BAROMETER_2024.pdf.

Debata o istocie zrównoważonego budownictwa – skrót

Główną część Sustainable Construction Talks by Saint-Gobain stanowiła debata, w której udział wzięli Alicja Kuczera, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, Aleksandra Stępniak, Członek Zarządu Stowarzyszenia Fala Renowacji, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, członek zarządu i partner w APA Wojciechowski Architekci, Hubert Bukowski, dyrektor ds. badań z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO oraz Kamil Wiśniewski, prezes Akademii Zdrowego Budownictwa, członek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego. Panel moderował Przemysław Białkowski, dziennikarz Polsat News.