Whirlpool ogłasza wyniki trzeciego kwartału – transakcja w Europie przechodzi w kolejny, ważny etap, a priorytety operacyjne przynoszą znaczne ograniczenie kosztów

 • Wzrost sprzedaży netto o około 3% przy wzroście udziałów i silnym popycie na części zamienne i aktywność branży budowlanej w Ameryce Północnej
 • Stała marża zysku netto GAAP wyniosła 1,7% (-130 punktów bazowych w skali rocznej), a bieżąca marża EBIT (wg wskaźnika niestandaryzowanego) wyniosła 6,5% (+100 punktów bazowych w skali rocznej), co wynika z działań ograniczających koszty
 • Zysk netto GAAP oraz bieżący (wg wskaźnika niestandaryzowanego) zysk na akcję zwykłą(2) wyniosły odpowiednio 1,53 USD I 5,45 USD
 • Działania zmierzające do ograniczenia kosztów przyniosły około 300 milionów dolarów zysku w skali roku w trzecim kwartale; firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia całorocznych zysku w wysokości 800 milionów dolarów
 • Firma spodziewa się zwrotu około 400 milionów dolarów dywidendy dla akcjonariuszy w 2023 roku
 • Transakcja w Europie została zatwierdzona przez Komisję Europejską, Niemcy, Austrię i Chiny. Brytyjska Agencja Konkurencji i Rynków skierowała transakcję do tzw. drugiej fazy analizy. Oczekuje się zakończenia procesu do kwietnia 2024 roku
 • Transakcja europejska ma dać nowe możliwości rozwoju, a po zamknięciu procesu należy spodziewać się wzrostu marży o około 150 punktów bazowych i wzrostu wolnych przepływów pieniężnych o około 250 milionów dolarów rocznie
 • Zmieniony zysk na akcję rozwodnioną za cały rok zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) i bieżący(2) do odpowiednio 9,00 USD I około 16,00 USG; środki pieniężne pochodzące z działalności operacyjnej w wysokości 1,1 miliarda dolarów i wolne przepływy pieniężne(3) w wysokości około 500 milionów dolarów

BENTON HARBOR, Mich., 25 lipca, 2023 r. – firma Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) przedstawiła dziś wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 r.

Nadal realizujemy nasze priorytety operacyjne z rocznym rozszerzeniem marży o 100 punktów bazowych oraz zyskiem udziałów o ponad punkt w Ameryce Północnej – mówi Marc Bitzer, prezes i dyrektor generalny Whirlpool Corporation

GŁÓWNE WYNIKI

PRZEPŁYW GOTÓWKI

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W KWARTALE

 • Wzrost sprzedaży netto o 3,0% w skali rocznej i 2,8% sekwencyjnie(4) dzięki zyskom udziałów w Ameryce Północnej i ogólnemu wzmocnieniu branży, częściowo zrównoważony przez normalizację środowiska promocyjnego
 • Działania zmierzające do ograniczenia kosztów przyniosły około 300 milionów dolarów korzyści w skali roku w trzecim kwartale, planowane jest osiągnięcie co najmniej 800 milionów dolarów na cały rok
 • Ogłoszono dywidendę za czwarty kwartał w wysokości 1,75 USD za akcję

Spodziewamy się, że podejmowane przez nas działania na rzecz ograniczania kosztów przyniosą ponad 800 milionów dolarów oszczędności, co zostało potwierdzone poprzez osiągnięcie korzyści w wysokości około 300 milionów dolarów w tym kwartale. Te działania, w połączeniu z transformacją naszego portfela, dają nam pewność, że będziemy kontynuować finansowanie na rzecz innowacji, wzrostu I zwrotów dla akcjonariuszy – dodaje Jim Peters, dyrektor finansowy Whirlpool Corporation

              PRZEGLĄD REGIONALNY – EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA

 • Wyłączając wpływ kursów walutowych, spadek sprzedaży netto o 11,1% w skali roku, na co wpływa trwała słabość popytu w Europie, częściowo zrównoważony przez pozytywną zmianę miksu cenowego
 • Marża EBIT(5) wyniosła 0,1% w porównaniu do poziomu -3,1% w tym samym okresie ubiegłego roku, co wynika z działań zmierzających do ograniczania kosztów oraz korzyści związanych ze sprzedażą w trakcie realizacji
 • Sekwencyjny wzrost sprzedaży netto o 1,1%, a EBIT został dotknięty korzystnymi wpływami kursów walutowych i działaniami zmierzającymi do ograniczenia kosztów, częściowo zrównoważony niekorzystnymi zmianami miksu cen I produktów

PROGNOZA NA CAŁY 2023 ROK

Potwierdzenie prognozy zysków na cały 2023 rok, w tym:

 • Całoroczny zysk według zasad GAAP na akcję rozwodnioną wynosi odpowiednio około 9,00 USG I około 16,00 USD za akcję zwykłą
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wynoszą około 1,1 miliarda dolarów, a wolny przepływ gotówki(3) to około 500 milionów dolarów
 • Skorygowana stawka podatkowa GAAP I skorygowana stawka podatkowa (inna niż GAAP) spada odpowiednio od 15 do 20 procent do około 0 do 5 procent I od 10 do 15 procent do około 5 do 0 procent

Transakcja dotycząca głównych urządzeń gospodarstwa domowego w Europie podlega pewnym warunkom zamknięcia, w tym określonym zgodom organów regulacyjnych. Firma Whirlpool pracuje blisko ze wszystkimi stronami, by jak najszybciej zamknąć transakcję i spodziewa się, że zamknie się ona do kwietnia 2024 roku.

 1. Uzgodnienie zysku przed odsetkami i podatkami (EBIT) oraz bieżącego EBIT, mierniki finansowe niezgodne z GAAP, z raportowanymi zyskami (stratami) netto dostępnymi dla Whirlpool oraz uzgodnienie marży EBIT i bieżącej marży EBIT, dane finansowe niezgodne z GAAP miar, marży zysku (straty) netto i innych ważnych informacji, przedstawiono poniżej.
 2. Uzgodnienie bieżącego zysku na rozwodnioną akcję, będącego miernikiem finansowym niezgodnym z GAAP, z raportowanym zyskiem (stratą) netto na rozwodnioną akcję dostępnym dla Whirlpool i innymi ważnymi informacjami, znajduje się poniżej.
 3. Poniżej znajduje się uzgodnienie wolnych przepływów pieniężnych, miernika finansowego niezgodnego z GAAP, ze środkami pieniężnymi uzyskanymi z (wykorzystanej) działalności operacyjnej oraz innymi ważnymi informacjami.
 1. „Sekwencyjne” odnosi się do porównania wyników za okres trzech miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r. a 30 września 2023 r. W drugiej połowie 2022 r. firma Whirlpool doświadczyła znacznych spadków popytu światowego przy inflacji kosztów rocznych o wartości około 2 miliardów dolarów, która osiągnęła najwyższy poziom w trzecim kwartale 2022 roku.
 1. Segmentowy EBIT reprezentuje nasz skonsolidowany EBIT w podziale na raportowane segmenty Spółki i jest miarą stosowaną przez głównego decydenta operacyjnego zgodnie z ASC 280. Skonsolidowany EBIT obejmuje również korporacyjne „Inne/Eliminacje” w wysokości (92) milionów USD i $ (68) mln dolarów odpowiednio za trzecie kwartały 2023 i 2022 r. oraz (81) mln dolarów za drugi kwartał 2023 r.

O FIRMIE WHIRLPOOL

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) dąży do bycia najlepszą globalną firmą zajmującą się kuchnią i pralnią, nieustannie dążąc do poprawy jakości życia w domu. W coraz bardziej cyfrowym świecie firma wprowadza celowe innowacje w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb konsumentów poprzez swoje kultowe portfolio marek, w tym Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit, Yummly i InSinkErator. W 2022 roku firma odnotowała około 20 miliardów dolarów rocznej sprzedaży, 61 000 pracowników i 56 centrów produkcyjnych i badawczych. Dodatkowe informacje o firmie można znaleźć na stronie WhirlpoolCorp.com.