W Wielkopolsce startuje unikalny program 
dla byłych oraz odchodzących z branży górniczej 
i energetycznej pracowników. W puli jest ponad 
250 mln złotych

14 maja br. w Koninie odbędzie się konferencja inaugurująca unikalny program pomocowy dla Wielkopolski Wschodniej. Spółka DGA we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu i 8 innymi partnerami oficjalnie wystartuje z projektem wsparcia dla obecnych i byłych pracowników sektora energetyczno-wydobywczego oraz ich rodzin. „Droga do zatrudnienia po węglu” to przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę w Europie. Jego wartość przekracza 257 mln zł. Podczas wydarzenia odbędą się też liczne dyskusje i panele tematyczne. Gośćmi będą m.in. Paulina Henning-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska, Ewa Kopacz, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Jan Szyszko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Katarzyna Nowakowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do tego pojawią się eksperci z Banku Światowego i Komisji Europejskiej.

 

źródło: pl.freepik.com

Z inicjatywy Związków Zawodowych GK ZE PAK oraz Pracodawcy powstał nowy, unikalny program dla górników i energetyków i ich rodzin. „Droga do zatrudnienia po węglu” to inicjatywa o niespotykanej dotąd skali w całej Europie, niosąca pomoc byłym i odchodzącym z branży górniczej i energetycznej pracownikom oraz ich rodzinom. Partnerem wiodącym projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Ponadto współtworzy go 8 innych partnerów. Jednym z nich jest DGA S.A. Wartość przedsięwzięcia przekracza aż 257 mln zł. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej i z budżetu państwa.

– Projekt obejmuje kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla 2,2 tys. osób z obszaru Wielkopolski Wschodniej, które w wyniku transformacji energetycznej straciły pracę lub są zagrożone jej utratą. Instrument jest również skierowany do pracodawców w postaci dofinansowania nowych miejsc pracy. Zakłada redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Dodatkowo oferowane są środki na utworzenie lub doposażenie stanowisk pracy. To pierwsza tak poważna zachęta dla przedsiębiorców w regionie – podkreśla Anna Szymańska, wiceprezes DGA S.A.

Program zostanie zainaugurowany podczas konferencji pt. „Droga do zatrudnienia po węglu”, która odbędzie się 14 maja br. (we wtorek) w Centrum Kultury i Sztuki Oskard w Koninie. Organizuje ją GK ZE PAK. Podczas wydarzenia zostaną poruszone najważniejsze problemy wiążące się z transformacją energetyczną.

– W trakcie wydarzenia zostaną omówione możliwe rozwiązania legislacyjne i finansowe, mające na celu pomoc górnikom i energetykom z Wielkopolski Wschodniej i ich rodzinom. Sam projekt może stanowić wzorzec dla innych regionów górniczych i przykład udanej współpracy między instytucjami publicznymi, pracodawcami i organizacjami związkowymi – mówi Magdalena Kacała, menedżer ds. wsparcia uczestników w ramach projektu „Droga do zatrudnienia po węglu” z ramienia DGA S.A.

Organizatorzy konferencji zaplanowali w sumie trzy panele dyskusyjne w ramach dwóch bloków tematycznych. W pierwszej części, pt. „Czy polskie regiony górnicze są przygotowane, aby udźwignąć społeczną odpowiedzialność transformacji energetycznej?”, zabiorą głos m.in. Paulina Henning-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska, Ewa Kopacz, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Jan Szyszko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Wanda Buk, wiceprezes PGE w latach 2020-2024, Piotr Woźny, prezes ZE PAK SA, a także Manuela Geleng z Komisji Europejskiej.

– Pierwszy z bloków tematycznych będzie stanowił odpowiedź na pytanie, czy polskie regiony górnicze są gotowe udźwignąć społeczną odpowiedzialność transformacji energetycznej. Zostanie też przeprowadzona analiza odpowiedzialności za likwidowane miejsca pracy – informuje Magdalena Kacała.

W ramach drugiego bloku tematycznego, pt. „Perspektywy zastępowania miejsc pracy w Wielkopolsce Wschodniej utraconych w wyniku transformacji energetycznej regionu”, będą dwa panele dyskusyjne. W pierwszym z nich, pt. „Potencjał gospodarki Wielkopolski Wschodniej do budowy stabilnego i odpornego rynku pracy?”, wezmą udział Anna Karaszewska, prezes Jobs First, Anna Szymańska, wiceprezes DGA, Ryszard Zaczyński, wicedyrektor WUP w Poznaniu, Piotr Czarzasty, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji przy Komitecie Monitorującym FEŁ2027, dr Marek Waszkowiak, rektor WSKM w Koninie, Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, a także Magdalena Chawuła-Kosuri z Banku Światowego.

– Wskażemy perspektywy zastępowania miejsc pracy w Wielkopolsce Wschodniej, utraconych w wyniku transformacji energetycznej regionu. Przedstawimy realne znaczenie projektu „Droga do zatrudnienia po węglu” w tym procesie. Wraz z innymi panelistami będę dyskutowała o potencjale nowej pracy dla byłych górników oraz energetyków, a także o tym, czy pracodawcy przyciągną pracowników odchodzących z branży górnictwa węgla brunatnego i energetyki – zapowiada Anna Szymańska.

W ostatnim panelu, pt. „Samozatrudnienie czy spółdzielczość – czy to się przyjmie w odniesieniu do górników i energetyków?”, zabiorą głos Marta Juszczak, kierownik projektu w WARP, Stefan Dziamara, Burmistrz Rychwała, Dariusz Trzcionka, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Paulina Nowak, członkini zespołu Pacjent Europa, Artur Filipiak, prezes Spółdzielni Socjalnej „Razem dla Środowiska”, Alina Pogoda z Polskiej Zielonej Sieci oraz Katarzyna Nowakowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Wydarzenie uświetnią przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej. Przeanalizują, na czyich barkach spoczywa teraz odpowiedzialność za skutki zmian, likwidowane miejsca pracy i przyszłość regionów górniczych. Udział w konferencji osób z różnych środowisk i sektorów, w tym reprezentujących rząd, agencje rządowe i samorządowe, to doskonała okazja do dyskusji o przyszłości zatrudnienia w regionach górniczych – podsumowuje menedżer ds. wsparcia uczestników w ramach projektu „Droga do zatrudnienia po węglu” z DGA S.A.


Szczegółowa agenda i program wydarzenia znajduje się tutaj.