Uszczelnij swoją sieć, jeśli nie chcesz płacić kar za naruszenia RODO

Niespełnienie wymogów regulacyjnych, w tym RODO, jest oceniane przez analityków jako jedno z dużych zagrożeń na rok 2023. Naraża firmy na wysokie kary i utratę reputacji.

Brak skutecznej ochrony sieci firmowej, prócz podatności na ataki cyberprzestępców, naraża przedsiębiorstwo na jeszcze jedno poważne ryzyko, jakim jest niespełnienie wymogów RODO, a co za tym idzie dotkliwe kary i często uszczerbek na reputacji.

Obecnie Unia Europejska pracuje nad NIS 2, nowelizacją NIS (pierwszego europejskiego prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa) oraz projektem Cyber Resilience Act, które mają podnieść poziom cyberbezpieczeństwa dla całego obszaru UE.

Nałożą one na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych, choć wiele z nich będzie tożsamych z RODO. Oczywiście same procedury nie zapewnią bezpieczeństwa, dlatego firmy będą musiały wdrożyć (jeśli ich nie mają) rozwiązania IT, które pozwolą na ich przestrzeganie.

Surowe przepisy RODO

Firmy przechowujące i przetwarzające dane osobowe muszą przestrzegać surowych przepisów określających sposób ich ochrony, wykorzystania i przekazywania. Każde naruszenie przepisów może zostać ukarane wysokimi grzywnami. Kwestia zgodności IT jest więc niezwykle ważna dla każdej firmy.

Wiele przedsiębiorstw lekceważy ostrzeżenia o lukach w zabezpieczeniach i wynikające z tego zagrożenia – nie doceniają realnego ryzyka cyberataku i przestają obawiać się wycieku danych. Brak zabezpieczeń stwierdzony przez organy nadzorcze i często związany z tym wyciek informacji, kończy się nałożeniem kar finansowych, które potrafią być bardzo dotkliwe. W 2022 roku padł rekord za naruszenie przepisów RODO – firma Fortum Marketing and Sales Polska zapłaciła 4,9 mln PLN, przebijając tym samym Morele.net z karą wynoszącą 2,8 mln PLN.

Oprogramowanie G DATA wspiera użytkowników w przestrzeganiu polityki zgodności z przepisami, między innymi w zakresie kompleksowego zarządzania polityką, metod ochrony, takich jak antyspam z Outbreakshield, możliwości wprowadzania danych i raportowania, a także niestandardowe oferty usług.

Postaw na całościową ochronę

Ochrona firmowej sieci powinna być zatem jak najbardziej kompleksowa, aby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko ataków i wypływu danych. Najlepiej skorzystać z pakietów ochronnych od jednego, sprawdzonego dostawcy. Co powinien on zawierać? Przede wszystkim:

  • antywirusa chroniącego przed spyware, malware i bardzo powszechnymi atakami ransomware;
  • ochronę przed lukami w oprogramowaniu;
  • ochronę urządzeń mobilnych;
  • ochronę punktów końcowych.

Dobrze też, by zawierał również moduł, który odpowiada za rozliczalność administratora sieci w czasie kontroli – bo to właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymogów bezpieczeństwa danych.

Kontrola? Nie ma problemu!

Administratorzy IT podczas zabezpieczania sieci firmowych muszą sprostać wielu skomplikowanym wyzwaniom. Wynika to z rosnącego zróżnicowania sieci ze względu na łączenie ze sobą coraz większej liczby urządzeń. Z tego powodu pojawiła się w przedsiębiorstwach i instytucjach potrzeba stworzenia takiej polityki zarządzania systemem, w której wszystkie urządzenia, na których pracownik się loguje z firmowego loginu, podlegają administracji, a więc także są sprawdzane pod kątem zagrożeń. Z pomocą przychodzą tutaj specjalistyczne oprogramowania, jak na przykład G DATA Business, które zawiera funkcję umożliwiającą zdefiniowanie ustawień kontroli urządzenia z uwzględnieniem wyjątków dla danego użytkownika. Możliwe jest na przykład określenie wybranych osób, które ze swojego komputera będą miały dostęp do przenośnych pamięci USB, podczas gdy dla innych pracowników utrzymany zostaje brak dostępu. W przypadku wykrycia niestandardowych zdarzeń manager natychmiast otrzymuje o tym fakcie informację.

Raporty i audyt IT

Nawet doświadczeni administratorzy napotykają wyzwania w monitorowaniu stanu bezpieczeństwa i inwentaryzacji sprzętu, a także oprogramowania wdrożonego u klientów. Z pomocą przychodzą im wówczas producenci specjalistycznego oprogramowania, pozwalającego na monitorowanie sieci, z przejrzystym menedżerem raportów oraz centralną konsolę zarządzającą.

Integratorzy oraz firmy oferujące usługi IT często odpowiedzialni są za bezpieczeństwo wielu klientów. Oprogramowanie z funkcjonalnością Multi tenancy pomaga w dbaniu o nie i ułatwia Partnerom ich codzienną pracę. Dzięki możliwości obsługi wielu klientów i ich sieci z jednej instancji G DATA pozwala na oszczędność czasu i zasobów sprzętowych.

Raporty i audyty IT dotyczące bezpieczeństwa mogą być na bieżąco generowane przez system antywirusowy. Dzięki temu administrator o wiele szybciej zweryfikuje poziom zabezpieczeń swoich klientów i będzie w stanie szybko naprawić błędy. Automatyzacja takich działań jest ogromnym wsparciem dla każdego działu IT, który zajmuje się dbaniem o ochronę danych swoich klientów.