Unidevelopment SA powraca na rynek Catalyst

Obligacje Unidevelopment serii A i B o łącznej wartości nominalnej 34,9 mln zł zadebiutowały na rynku Catalyst. Ich oprocentowanie ustalono na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę 5,25 proc. Termin wykupu walorów przypada na 5 kwietnia 2026 r. Obligacje serii A będą notowane pod symbolem UDV0426, a serii B UD10426. Po raz ostatni papiery dłużne dewelopera notowane były na rynku Catalyst w 2017 r.

Powrót na rynek długu jest dla nas ważnym krokiem w kontekście realizacji naszych długoterminowych planów. Pozyskane środki przeznaczymy na finansowanie obecnych i przyszłych projektów deweloperskich. Sukces zrealizowanego programu emisji obligacji świadczy o tym, że inwestorzy doceniają mocną pozycję spółki i dobrze postrzegają naszą strategię rozwoju. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obligatariuszy, zdecydowaliśmy się wprowadzić obligacje na rynek Catalyst, na którym po raz ostatni nasze papiery były notowane w 2017 r. – komentuje Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment SA.

W najbliższym okresie Unidevelopment SA będzie koncentrowała się na uruchamianiu nowych projektów oraz na przygotowaniu atrakcyjnej i dostosowanej do potrzeb rynkowych oferty.

– Posiadamy bank ziemi o dużym potencjale pozwalający wyjść naprzeciw zwiększonemu popytowi. Aktualnie podejmujemy też działania mające na celu wzmocnienie naszego portfela gruntów na kluczowych dla nas rynkach. Sytuacja w sektorze mieszkaniowym oraz efekty naszych działań przekładają się na pozytywne perspektywy Unidevelopment w kolejnych miesiącach tego roku oraz w dłuższym okresie – podkreśla Zbigniew Gościcki.

W kwietniu i w czerwcu 2023 r. Unidevelopment SA pozyskała łącznie 34,9 mln zł z emisji trzyletnich obligacji serii A i B, realizując program emisji papierów dłużnych. Ponadto, z końcem lipca spółka uplasowała trzyletnie walory serii C o łącznej wartości 20 mln zł. W przypadku wszystkich wymienionych serii popyt na obligacje przewyższył ich podaż, dlatego konieczna była redukcja zapisów.

***********

Unidevelopment SA jest deweloperem działającym od ponad 15 lat. Posiada ugruntowaną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, Poznaniu i Radomiu. W 2022 roku spółka rozpoczęła działalność w Gdańsku. Jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC). Należy do notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Grupy UNIBEP SA.