TRACEABILITY – darmowe szkolenie dla firm z branży spożywczej

Ogłaszamy otwartą rekrutację do darmowego dwudniowego szkolenia dla firm z branży spożywczej. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Programu Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, przez firmę DSR S.A. z Wrocławia.

Tematem szkolenia jest: „Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0)”. Składa się ono z dwóch modułów: teoretycznego oraz praktycznego i jest przeprowadzane na symulatorze produkcji (zaprojektowanym specjalnie w celu modelowania problemów identyfikowalności w procesach produkcyjnych) z wykorzystaniem programu TRC 4FACTORY.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla pracowników:

  • symulacja procesu Traceability na prawdziwych danych i procesach zachodzących na produkcji 
  • poszerzenie praktycznej i teoretycznej wiedzy z tematu Traceability
  • uzyskanie odpowiedzi jakie są wymogi prawne dla branży spożywczej 
  • wiedza dt. narzędzi IT wspierających proces Traceability
  • informacja o trendach – Rewolucja 4.0
  • narzędzia i procedury wspomagające podczas kontroli

Dotychczasowo projekt z powodzeniem zrealizowany został m.in w firmach produkujących czekoladę oraz zakładach mięsnych.

Po zakwalifikowaniu firmy do programu:

* wybór 2 koordynatorów szkolenia po stronie klienta

* rekrutacja uczestników wśród pracowników beneficjenta – na podstawie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej

* wybór odpowiedniego terminu

* szkolenie i testy końcowe

* certyfikaty

Ważne:

Udział w projekcie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz zgłoszenia stronie https://www.dsr.com.pl/traceability-darmowe-szkolenie-dla-firm-z-branzy-spozywczej/ 

Szczegóły:

Maciej Zaręba

Business Consultant ERP/FINANSE

maciej.zareba@dsr.com.pl

 

Dotyczy: „Wdrożenie specjalistycznego programu szkoleniowo-dydaktycznego z zastosowania innowacyjnych narzędzi implementujących modele biznesowe Przemysłu 4.0 dla pracowników i przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa spożywczego”

***

DSR jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie i opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 50 doświadczonych ekspertów: konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych osiągających w sumie ponad 25 mld złotych przychodu rocznie.