Tomografia Komputerowa i Rezonans Magnetyczny 
w Walce z Chorobami Miednicy

W dzisiejszych czasach postęp medycyny pozwala na coraz skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób narządów miednicy dzięki nowoczesnym technologiom obrazowym, takim jak tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MRI).

– Diagnostyka obrazowa, szczególnie przy użyciu TK i MRI, stanowi fundamentalne narzędzie w rozpoznawaniu chorób narządów miednicy. Wczesne wykrycie i precyzyjna diagnoza są kluczowe dla skutecznego leczenia i poprawy jakości życia pacjentów – tłumaczy Artur Kusak, radiolog z CM Medyceusz w Łodzi.

Zaawansowane Techniki Diagnostyczne

Tomografia Komputerowa (TK): jest szybkim i efektywnym narzędziem diagnostycznym, które pozwala uzyskać szczegółowe obrazy narządów wewnętrznych. Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do tworzenia przekrojów ciała, co umożliwia dokładną analizę struktury narządów miednicy, takich jak pęcherz moczowy, macica, jajniki oraz kości miednicy.

Rezonans Magnetyczny (MRI):  jest zaawansowaną techniką obrazowania, która wykorzystuje silne pole magnetyczne i fale radiowe do tworzenia dokładnych obrazów narządów i tkanek miękkich. Jest szczególnie przydatny w diagnostyce zmian nowotworowych, endometriozy, chorób mięśni i stawów oraz innych schorzeń narządów miednicy.

Najczęstsze Schorzenia Narządów Miednicy

  • Nowotwory: zarówno TK, jak i MRI są kluczowymi narzędziami w wykrywaniu i monitorowaniu nowotworów narządów miednicy, w tym raka pęcherza, jajników i macicy.
  • Endometrioza: MRI jest często stosowany do diagnozowania endometriozy, choroby, w której komórki endometrium znajdują się poza macicą, powodując ból i problemy z płodnością.
  • Choroby zapalne: TK i MRI mogą pomóc w wykrywaniu zapalnych chorób miednicy, takich jak zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie przydatków czy choroby zapalne jelit.
  • Problemy urologiczne: Choroby pęcherza moczowego, takie jak kamienie, guzy i infekcje, mogą być dokładnie oceniane za pomocą tych technologii obrazowych.
  • Choroby ortopedyczne: MRI jest niezwykle przydatny w ocenie problemów związanych z mięśniami, stawami i kośćmi miednicy, takich jak urazy, zapalenia czy zmiany zwyrodnieniowe.

Kiedy Zgłosić się do Lekarza?

Jeśli odczuwasz którykolwiek z poniższych objawów, warto skonsultować się z lekarzem i rozważyć wykonanie badań obrazowych:

  • Przewlekły ból w okolicy miednicy
  • Problemy z oddawaniem moczu lub częste infekcje układu moczowego
  • Nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych
  • Problemy z płodnością
  • Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych sugerujące choroby narządów miednicy

Bezpłatne znieczulenie, refundowane przez NFZ
Centra Medyczne Medyceusz, jest pierwszą łódzka medyczną placówką pozaszpitalną, wykonującą rezonans magnetyczny i tomograf w uśpieniu pacjenta w ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2023 zmieniły się przepisy dotyczące znieczuleń dożylnych podczas diagnostyki zdrowotnej – NFZ uznał, że w określonych przypadkach powinny być one refundowane. To oznacza w praktyce, że duża grupa pacjentów może przechodzić takie badanie i za nie nie zapłaci.

Podczas badania rezonansem i tomografem pacjent nie może się ruszać. W przeciwnym wypadku wynik może być zaburzony. Wiek i niektóre schorzenia (np. klaustrofobia, zaburzenia psychiczne, Choroba Alzheimera czy ADHD) uniemożliwiają to pacjentom. Mogą oni je przejść je pomyślnie tylko w uśpieniu, czyli w dożylnym znieczuleniu ogólnym.

Kto jest kwalifikowany do takiego badania?
– Wszystkie dzieci do 12 roku życia – w tym wypadku sam wiek jest wskazaniem do znieczulenia ogólnego, takim dzieciom „z natury” ciężko jest wytrzymać kilkadziesiąt minut nieruchomo. Ostateczny wybór czy badania przejść ze znieczuleniem czy bez, podejmują oczywiście rodzice.
– Młodzież do 18 roku życia – Zaburzenia hiperkinetyczne (np. ADHD), fobie, zaburzenia lękowe.
– Dorośli – tu lista wskazań jest długa, to m.in. Choroba Alzheimera czy upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia.

Co to jest rezonans magnetyczny?
To aparat szeroko stosowany dziś w medycynie, umożliwia w nieinwazyjny sposób badać wszystkie wewnętrzne, anatomiczne struktury organizmu, czyli kości, tkanki miękkie, mózg, serce. Obróbka komputerowa pozwala na stworzenie dokładnych, trójwymiarowych obrazów badanych narządów. Aparatura rezonansu przypomina dużą tubę ze środkowym kanałem, w którym, znajduje się pacjent podczas badania. Czas trwania uzależniony jest od diagnozowanego obszaru, najczęściej wynosi między 30 a 90 minut. W trakcie, pacjent będąc wewnątrz „tuby”, może słyszeć odgłosy przypominające pracę pralki lub drukarki atramentowej. Badanie jest bezbolesne, bezinwazyjne i bezpieczne. Jak wykazały badania, pole elektromagnetyczne rezonansu jest po prostu obojętne dla naszego zdrowia w przeciwieństwie do promieni rentgenowskich czy promieniowania jonizującego wykorzystywanego w przypadku innych badań diagnostycznych. Dlatego też badanie rezonansem można wykonywać wiele razy.

Centra Medyczne Medyceusz to działająca od ponad 20 lat sieć nowoczesnych, prywatnych placówek medycznych w Łodzi. W sześciu placówkach świadczone są kompleksowe usługi medyczne. W skład oferty wchodzi Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ), opieka pediatryczna, poradnie lekarzy specjalistów (AOS), hospitalizacja planowa w Szpitalu Centrów Medycznych Medyceusz, laboratoria, diagnostyka specjalistyczna, transport medyczny, nocna i świąteczna opieka lekarska. Sztandarową usługą CM Medyceusz jest diagnostyka obrazowa (RTG, USG, Rezonans Magnetyczny, Tomografia Komputerowa, Mammografia). Placówki mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także świadczą usługi komercyjne.