Światowy Dzień Trzeźwości / komentarze ekspertek

15 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Trzeźwości, mający na celu celebrację dni wolnych od alkoholu oraz zwiększenie świadomości społecznej nt. powszechności uzależnienia od tej substancji.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wspierają również działania regulacyjne – 21 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy umożliwiające pracodawcom przeprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy.

Do niedawna pracodawcy nie mieli formalnej mocy prawnej badania zatrudnionych pod względem trzeźwości. Mogli podejmować takie próby jednak nie były one uregulowane prawnie, a wyciąganie konsekwencji było znacznie utrudnione. Od 21 lutego tego roku w Polsce przełożeni zyskali możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników. Każdego zatrudnionego można zbadać alkomatem, pracodawcy muszą jednak pamiętać o poszanowaniu praw i uczuć pracowników. Bowiem kluczowe w tym zagadnieniu jest wypracowanie wewnętrznych regulacji, na które zgodzą się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy – mówi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska. – Jak pracodawcy powinni się zachować, gdy wynik testu na obecność alkoholu jest pozytywny? Przede wszystkim wykluczonym jest dopuszczenie pracownika do pracy. Co więcej, pracodawca może także podjąć działania dyscyplinarne w postaci wystosowania upomnienia, nagany lub rozwiązania umowy. Wszystko to daje pracodawcy więcej możliwości w zarządzaniu tak trudną sytuacją. Pracodawcy powinni więc skupić się na nawiązaniu dialogu z zatrudnionymi i wyjaśnieniu, w jakich sytuacjach może wymagać od nich poddania się badaniu. Dodatkowo, warto powiadomić pracowników, jak wygląda ta procedura oraz jakie są możliwe jej konsekwencje. Nie można zapomnieć także o zatrudnionych wykonujących swoją pracę zdalnie lub hybrydowo. W tym przypadku kontrolę należy umówić z pewnym wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę fakt, aby nie przeszkadzać pozostałym członkom gospodarstwa domowego – dodaje dyrektorka ADP.

 

–  Co roku 15 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Trzeźwości. Jest to dzień, w którym szczególnie możemy zwrócić uwagę na problem uzależnienia wśród ludzi. Warto oczywiście nie tylko tego dnia, ale codziennie mieć na uwadze ten szerzący się problem, uzmysławiać konsekwencje w różnych obszarach, obniżającej się jakości życia. Na uzależnienie wpływa kilka czynników: biologiczne psychologiczne i społeczne. W ostatnich latach zauważalny jest obniżający się wiek inicjacji alkoholowej. Jeżeli mówimy o uzależnieniu, intensywnym używaniu substancji, warto przyjrzeć się sposobom radzenia sobie z emocjami. Osoby mające problem z alkoholem mają trudność w rozumieniu siebie, radzeniu sobie z własnymi stanami emocjonalnymi, rozpoznawaniem ich, nazywaniem, wyrażaniem, mentalizacją, małą wiarę w swoje możliwości komentuje Kinga Rochala, psycholożka, psychoterapeutka w Mazowieckim Szpitalu MindHealth im. prof. Antoniego Kępińskiego.