ENERGIA PRZYSZŁOŚCI, CZYLI EKOLOGICZNE ROZWIĄZNIA DLA MILIONÓW POLEK I POLAKÓW – 8. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

Zapotrzebowanie na energię nieustannie wzrasta, natomiast paliwa kopalne, takie jak węgiel czy gaz są coraz droższe, a ich złoża maleją. Dodatkowo wybuch wojny na Ukrainie uświadomił wszystkim członkom UE, jak istotne jest uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji i budowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kryzys energetyczny, galopująca inflacja oraz wzrost emisji gazów cieplarnianych skłaniają tak decydentów, jak i zwykłych obywateli do sięgnięcia po odnawialne źródła energii. Jakie są ich zalety, czy to rozwiązanie na każdy portfel oraz jak prezentują się najnowsze osiągnięcia i innowacyjne produkty w branży OZE, dowiemy się podczas 8. Międzynarodowej Naukowo-Biznesowej Konferencji OZE, która odbędzie się 22-24 maja w Arłamowie (https://renewenergy.pl/).

Energia odnawialna jest przyszłością naszej planety –  stale zyskuje na popularności, ponieważ jest rozwiązaniem ekologicznym. Jednak w czasach wszechobecnej drożyzny zwracamy uwagę nie tylko na to, co jest dobre dla naszej planety i jej ekosystemu, ale także na to, co będzie dla nas mniejszym obciążeniem przy planowaniu codziennych finansów. Energia odnawialna doskonale łączy obie opcje: jest przyjazna dla środowiska i dla domowego budżetu. Zapewnienie dostaw prądu i ciepła pozyskiwanych z paliw kopalnych staje się coraz droższe i wywiera negatywny wpływ na klimat, podczas gdy OZE to to źródła niewyczerpalne, darmowe i niskoemisyjne. Idealnie nadające się także do zastosowania na szeroką skalę – stąd znalazły się w centrum zainteresowania polityki energetycznej Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

W Polsce nadal 40% gospodarstw domowych jest ogrzewanych gazem, a 26% korzysta z węgla*. Wartość ta jest wynikiem dotychczasowej polityki energetycznej naszego kraju, zawdzięczamy ją promowaniu rodzimych złóż węgla oraz wieloletnim dostawom rosyjskiego gazu. Jednak krajobraz energetyczny Europy ulega przekształceniom i coraz więcej krajów, w tym Polska, dostrzega korzyści płynące z wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

– Z pewnością nadszedł czas, aby uniezależnić się od paliw kopalnych tzn.: gazu, ropy i węgla. Unia Europejska w najbliższym czasie zakaże montażu kotłów gazowych w nowych i modernizowanych budynkach – mówi dr Adam Nocoń, Prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

Urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii to m.in. urządzenia na biopaliwa stałe, moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Te ostatnie stanowią urządzenia grzewcze pozyskujące energię odnawialną skumulowaną w gruncie, wodzie lub powietrzu. Pobrana przez pompę ciepła energia przekazywana jest do systemu grzewczego i wykorzystywana na potrzeby ogrzewania wnętrz oraz wody użytkowej. Nowoczesne pompy ciepła w okresie letnim mogą również zapewniać chłodzenie budynku. Głównym argumentem przemawiającym za montażem pompy ciepła są niskie koszty eksploatacji tego urządzenia grzewczego. Mimo, iż do swej pracy potrzebuje energii elektrycznej, przy dobrze zaprojektowanej instalacji, jej pobór jest niewielki.

W dobie rosnącej emisji gazów cieplarnianych i ocieplenia klimatu szczególnie istotne jest wybieranie rozwiązań ekologicznych. Montaż kotłów gazowych zwiększa bilans emisji kopalnego CO2, podczas gdy piece i kotły na biopaliwa stałe są neutralne klimatycznie. Drewno podczas wzrostu, pobiera z atmosfery dokładnie tyle samo CO2, ile emituje podczas spalania. Bilans tej emisji jest więc zerowy. Wykorzystanie roślin energetycznych jako źródła pozyskania biopaliw zyskuje coraz więcej zwolenników. Za ich wykorzystaniem na cele energetyczne przemawia wiele czynników, takich jak: możliwość zagospodarowania nieużytków rolnych, rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł, redukcja emisji gazów cieplarnianych. Niestety Polska jako jedyny kraj w Europie nadal dofinansowuje piece gazowe, które są wycofywane w UE. – Promowanie peletu jako odnawialnego i czystego źródła energii może przynieść znaczące korzyści ekologicznie. Pelet jako jedno z najbardziej pożądanych, odnawialnych źródeł energii jest rozwiązaniem, które może zapewnić krajowe bezpieczeństwo energetyczne oraz ograniczyć emisję CO2 – mówi dr Nocoń.

Polska od wielu lat znajduje się w czołówce producentów peletu drzewnego i dalszy stabilny wzrost jego produkcji może wpłynąć pozytywnie na tempo transformacji energetycznej naszego kraju. Pelet jest paliwem stosunkowo tanim, wygodnym w użytkowaniu, bezpiecznym i łatwo dostępnym. Co więcej ogrzewanie peletem wiąże się z małą emisją CO2 do atmosfery – z tego powodu jego popularność na tle innych paliw wzrasta.

W odróżnieniu od tradycyjnych, ograniczonych pod względem ilości surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, czy węgiel kopalny, biomasa to organiczna materia o odnawialnym charakterze. Stanowi najstarsze i najczystsze źródło energii, zaraz po energii słonecznej, które posiada nieograniczoną ilość zasobów. – Polska, jako potentat w produkcji peletu oraz kraj, w którym wiele firm produkuje kotły na pelet, ma ogromną szansę na rozwój i zwiększenie niezależności energetycznej dzięki tej technologii. Co więcej, decydując się na to ekologiczne źródło ogrzewania, przyczyniamy się do rozwoju rodzimej gospodarki i ochrony środowiska naturalnego – przekonuje dr Adam Nocoń. – Warto zwiększyć udział energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym i wykorzystywać przy tym dostępne urządzenia OZE – dodaje.

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, a miesiąc później podczas ósmej Międzynarodowej Konferencji OZE (https://renewenergy.pl/) omówione zostaną rodzime biopaliwa,  pozostałe opcje OZE oraz możliwości ich wykorzystania w celu budowania niezależności energetycznej kraju. Tematem dyskusji będzie stabilność tego typu rozwiązań, ich wpływ na nasz domowy budżet oraz długofalowy aspekt ekologiczny. W dobie rosnących cen energii i paliw, poszukiwanie alternatywnych źródeł energii zdaje się być istotne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla naszego portfela. To moment, aby zrobić krok w przód w celu zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i zapewnienia stabilnego źródła energii Polsce i Polakom.

*Badanie Heat Decor, podsumowujące sezon grzewczy 2021-2022 w 10 największych aglomeracjach;

https://heatdecor.com/ranking-aglomeracji-podsumowanie-sezonu-grzewczego-2021-2022/